Nowa rezolucja PE w sprawie efektywności energetycznej

0 /5
(Ocen: 0)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25.11.2010 zakłada, że przyszła strategia energetyczna UE powinna dążyć do wzrostu efektywności energetycznej, utworzenia wspólnego rynku energetycznego, zadbania o bezpieczeństwo złóż i osiągnięcia niewygórowanych cen za energię dla wszystkich konsumentów oraz Rezolucja została przyjęta 560 głosami za, 52 posłów było przeciw, a 62 europosłów wstrzymało się od głosu.

Zdaniem zdecydowanje większości Posłów PE wydajność energetyczna i energooszczędność powinny być kluczowymi priorytetami każdej przyszłej strategii, jako sposób zmniejszenia zależności energetycznej państw UE i zwalczania zmiany klimatu oraz wzrostu konkurencyjności gospodarczej.

Jednocześnie Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do przedstawienia oceny wdrażania istniejących przepisów prawnych i jeśli w wyniku oceny okaże się, że ogólna strategia UE na rzecz wydajności energetycznej została niedostatecznie wdrożona, do planu działania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej należy włączyć zobowiązanie Komisji do zaproponowania dalszych środków UE dla państw członkowskich, takich jak indywidualne cele w zakresie efektywności energetycznej odpowiadające co najmniej 20% oszczędności energetycznej na poziomie UE i uwzględniają orientacyjne pozycje wyjściowe państw członkowskich i ich sytuację wewnętrzną.

Przyjęta rezolucja zwraca uwagę, że Parlament wyznaczył za cel polityczny wyposażenie do 2015 r. 50 proc. domów w Europie w inteligentne liczniki oraz nałożył na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania, że co najmniej 80 proc. konsumentów będzie miało systemy inteligentnych pomiarów do 2010 r.

Deputowani wzywają KE i państwa członkowskie do dalszych prac na rzecz wdrażania unijnego południowego korytarza gazowego, w szczególności projektu gazociągu Nabucco, jak również do promowania inicjatyw DESERTEC (energia produkowana na pustyniach) i TRANSGREEN (sieci energii odnawialnej i przy niewielkim udziale węgla) w kontekście Śródziemnomorskiego Planu Słonecznego. Regionalne projekty, takie jak Pierścień Śródziemnomorski i Plan Połączenia Bałtyckiego także powinny być promowane.

UE powinna mieć silną międzynarodową pozycję w swoich relacjach energetycznych. W rezolucji PE wzywa do dalszego rozszerzenia członkostwa w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Energetyczną, tak aby objąć nim większą liczbę krajów sąsiedzkich UE, a mianowicie krajów partnerstwa wschodniego. Podkreśla też znaczenie dalszego rozszerzania europejskiej floty LNG i zwiększenia w ten sposób bezpieczeństwa energetycznego UE, zwracając się do Komisji i Rady o ściślejszą współpracę z NATO, by zadbać o zgodność strategii UE i NATO w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Deputowani apelują również o przeprowadzenie specjalnego dialogu energetycznego z krajami rejonu Morza Kaspijskiego, w tym kontekście popierając także dialog w sprawie strategii UE na rzecz regionu Morza Czarnego.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments