Odstąpienie od umowy – fotowoltaika. Jak to zrobić? [Bezpłatny wzór]

4.03 /5
(Ocen: 40)

“Rachunki niższe nawet o 90%, realny wpływ na poprawę stanu powietrza, możliwość uniezależnienia się od od podwyżek cen prądu, bezobsługowa instalacja..” – takimi, zasadnymi skądinąd, argumentami firmy fotowoltaiczne przekonują konsumentów do skorzystania z swojej oferty. Bywa jednak, że gdy emocje związane z zakupem instalacji opadną, uświadamiamy sobie, że akurat ta konkretna oferta fotowoltaiki, wcale nie jest tak korzystna, jak nam się pierwotnie wydawało. Co zrobić w takiej sytuacji? Dla osób, które podjęły pochopną decyzję o zakupie np. w sklepie online, prawo przewidziało furtkę – odstąpienie od umowy. A jak jest w przypadku instalacji fotowoltaicznych? Czy i kiedy możliwe jest wypowiedzenie umowy na fotowoltaikę?

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Odstąpienie od umowy – fotowoltaika. Czy to możliwe?

W dobie wszechobecnej cyfryzacji produktów i usług oraz zakupów on-line, odstąpienie od umowy to jedno z najważniejszych uprawnień, jakie przysługują konsumentowi. Możliwość skorzystania z wypowiedzenia umowy, nadaje nam ustawa z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zgodnie z jej zapisami, konsument, który:

 • zawarł umowę na odległość – np. za pomocą telefonu lub Internetu, bez jednoczesnej obecności stron umowy,
 • zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domu,

ma prawo od niej odstąpić, bez podawania przyczyny decyzji. W ten sposób, prawo zapewnia klientom czas niezbędny do przemyślenia zakupów.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może przysługiwać również osobom, które podpisały umowę o wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

A zatem, bez względu na to, czy podpisaliście umowę w domu, po kontakcie z doradcą firmy instalacyjnej czy podczas wideokonferencji (co w przypadku pandemii zdarza się coraz częściej), macie prawo z niej zrezygnować.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Wypowiedzenie umowy: fotowoltaika. Warunki i terminy

Według art. 30 ustawy o prawach konsumenta, o wypowiedzeniu umowy decyduje złożenie oświadczenia przez konsumenta. Może ono zostać przekazane sprzedawcy w dowolny sposób (prawo nie narzuca żadnej konkretnej formy). Jednak dla naszego bezpieczeństwa, oświadczenie o odstąpieniu od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej. Dzięki temu, łatwiej nam będzie o ewentualny materiał dowodowy.

Jak przygotować takie oświadczenie? Możecie je sformułować samodzielnie, podając:

 • swoje dane osobowe i adresowe,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane identyfikacyjne firmy (nazwę, adres),
 • numer umowy (jeśli takowy posiadamy)
 • zakres usług i produktów z których rezygnujemy.

Możecie też skorzystać z gotowych wzorów, które udostępniają je sami instalatorzy, czy to na swojej stronie internetowej, czy to w ramach załącznika do umowy. Trzecią opcją jest skorzystanie z załącznika dołączonego do treści ustawy o prawach konsumenta. Abyście nie tracili czasu na szukanie, przygotowaliśmy dla wzory wypowiedzenia umowy w fotowoltaice. Znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Do kiedy możecie zrezygnować z umowy na fotowoltaikę? Zgodnie z art. 27-29 ustawy, na odstąpienie od umowy macie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Przykład: Pani Asia zawarła umowę na projekt i montaż instalacji 1 marca. Wypowiedzenie powinna zatem złożyć do końca 15 marca.

Do zachowania terminu, wystarczy przesłanie oświadczenia – nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je np. po terminie. Co więcej, jeśli sprzedawca nie poinformował Was o przysługującej Wam opcji odstąpienia, z uprawnienia tego możecie skorzystać w ciągu 12 następnych miesięcy. Przy czym, jeśli w międzyczasie sprzedawca udzieli Wam informacji w tym zakresie, na odstąpienie pozostanie Wam 14 dni od jej otrzymania.

Skutki odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Jeśli skorzystacie z prawa odstąpienia od umowy fotowoltaiki zawartej na odległość lub poza lokalem, prawo będzie ją postrzegało jako niezawartą.

Tym samym, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Wam wszystkie dokonane przez Was płatności, w tym również zadatek. Mogą pojawić się jednak wyjątki od tej reguły. Jakie? Na przykład, gdy część prac została już wykonana na Wasze wyraźne życzenie, jeszcze przed odstąpieniem od umowy. Co w takiej sytuacji?

Jako odpowiedź, niech posłuży nam przykładowy zapis w Ogólnych Warunkach Sprzedaży fotowoltaiki Hymon Energy. Zgodnie z art. 10, pkt. 12. tego dokumentu, zamawiający ma obowiązek zapłacić za świadczenia wykonane przed wypowiedzeniem umowy fotowoltaiki.

Odstąpienie od umowy - fotowoltaika Hymon.

Źrodło: hymon.pl

Warto pamiętać, że przy odstąpieniu od umowy, również na konsumencie ciążą pewne obowiązki. Musi on niezwłocznie, a przynajmniej nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia, odesłać zakupiony towar.

W przypadku fotowoltaiki, zasada ta nie zawsze będzie miała zastosowanie. Zgodnie z ustawą, jeśli zaistnieją trzy przesłanki, tj. umowę zawarto poza lokalem, towar został dowieziony do konsumenta, a jego gabaryty nie pozwalają na odesłanie w zwykły sposób (np. pocztą), wówczas sprzedawca we własnym zakresie musi zatroszczyć się o jego odbiór. A zatem, to nie Wy będziecie musieli zorganizować transport dla dostarczonych już paneli fotowoltaicznych czy większych konstrukcji montażowych.

Wypowiedzenie umowy: fotowoltaika. Czy i kiedy odstąpienie może nie być skuteczne?

Choć prawo stara się uwzględniać prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, w kontekście większych usług i produktów oferowanych na rynku, w pewnych sytuacjach odstąpienie od umowy może być nieskuteczne. Wyłączenia od prawa odstąpienia od umowy obejmują jednak wyłącznie logicznie uzasadnione, specyficzne przypadki umów, obejmujące:

 • usługi, które zostaną wykonane w pełni, za wyraźną zgodą konsumenta – np. zdalne korepetycje,
 • transakcje, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym,
 • produkty wykonane na zamówienie,
 • towary z krótkim terminem przydatności,
 • rzeczy, które ze względu na higienę i bezpieczeństwo zdrowotne są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
 • produkty, które po dostarczeniu są nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo w baku),
 • zakup napojów alkoholowych, których cena zależy od wahań rynku,
 • usługi, przy których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca dojechał do niego w celu wykonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • produkty cyfrowe (nagrania, programy komputerowe), których zapieczętowane opakowanie zostało otworzone,
 • umowy o dostarczanie czasopism – z wyjątkiem prenumerat,
 • świadczenie usług zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu, gastronomii i innych, jeśli w umowie oznaczono czas świadczenia tych usług,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku.

Usługi fotowoltaiczne trudno zakwalifikować do którejkolwiek z powyższych kategorii, przez co w przeważającej większości przypadków nie powinniście mieć żadnych prawnych przeszkód w odstąpieniu od umowy fotowoltaicznej.

Z doniesień naszych Czytelników i nie tylko, wiemy jednak, że w praktyce zdarzają się utrudnienia związane z wypowiedzeniem umowy na fotowoltaikę.

Odstąpienie od umowy fotowoltaiki Columbus Energy.

Źródło: casum.pl

Na czym polega problem z odstąpieniem od umowy fotowoltaiki Columbus Energy?

Columbus – odstąpienie od umowy

Według klientów, jeden z punktów umowy z Columbus Energy, powołując się na art. 38, pkt. 2 ustawy o prawach konsumenta, uniemożliwiał konsumentowi odstąpienie od umowy na fotowoltaikę, również tej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Przyjrzyjmy się zatem treści wspomnianego artykułu:

Art.38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zapis ten, co do zasady ma chronić przedsiębiorców, którzy operują na produktach i usługach, których ceny mogą często się zmieniać (zależą od rynku finansowego), na co sprzedawca nie ma wpływu. Jak przykład takich towarów zwykle podaje się zakup obcych walut czy uczestnictwo w giełdach walutowych. Zmiany w tego typu przypadkach faktycznie zachodzą w krótkich odstępach czasowych (niekiedy nawet co kilka sekund), a zatem odstąpienie klienta od umowy w ciągu 14 dni, mogłoby narazić sprzedawcę na bardzo duże straty.

Trudno jednak zgodzić się z tym, że podobnym, częstym wahaniom podlegają również ceny fotowoltaiki. W tym przypadku, ewentualne różnice w kosztach pojawiają się raczej w ujęciu rocznym niż tygodniowym.

Ceny instalacji fotowoltaiczny 2010-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IRENA

A zatem, w przypadku umów z Columbus Energy, odstąpienie od umowy fotowoltaiki powinno być respektowane – tak jak ma to miejsce w przypadku większości wiodących firm fotowoltaicznych (np. tych z naszego rankingu firm fotowoltaicznych).

Edison Energia – odstąpienie od umowy

Część z Was może się zastanawiać czy i w jaki sposób możliwe byłoby odstąpienie od umowy Edison Energia. Dobra wiadomość jest taka, że również jeśli chodzi o firmę Edison Energia, odstąpienie od umowy nie powinno powodować większych problemów.

Firma ta pozyskuje klientów i realizuje inwestycje na terenie całego kraju. Umowy zaś są zwykle podpisywane poza siedzibą firmy, np. w domu klienta. A to oznacza, klientom firmy przysługuje standardowy 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy fotowoltaiki.

Uwaga! Pamiętajcie, że jeśli macie wątpliwości co do tego, jakie prawa Wam przysługują w przypadku usług fotowoltaicznych, zawsze możecie skorzystać bezpłatnej pomocy oferowanej (w dobie koronawirusa: telefonicznie lub mailowo) przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub lokalnych Rzeczników Praw Konsumenta. Więcej informacji o tym, jak po nią sięgnąć, znajdziecie na https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Fotowoltaika – Bezpłatne Porównanie Ofert

Wzór odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Jak już wspominaliśmy, wzór odstąpienia od umowy fotowoltaiki zwykle stanowi załącznik do dokumentów dostarczanych podczas zawierania transakcji. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie posiadacie odpowiedniego formularza, możecie skorzystać z wzoru dokumentu przygotowanego przez Enerad.pl.

Wzór odstąpienia od umowy – fotowoltaika

Wzór odstąpienia od umowy - fotowoltaika.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments