Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – jak zrobić to poprawnie?

4.8 /5
(Ocen: 5)

Ustawa o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, daje kredytobiorcom możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w przeciągu 14 dni. Sprawdzamy, jak skutecznie odstąpić od umowy i jakich terminów trzeba koniecznie dotrzymać.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego– kiedy?

Ustawa kredytowa daje taką możliwość każdemu konsumentowi. Odstąpienia można dokonać bez dodawania powodu, co więcej, bank lub agent kredytowy nie mają prawa go od nas wymagać.

Bardzo ważnym aspektem są terminy, jakich należy dotrzymać, aby odstąpienie było zobowiązujące. Ustawodawca daje 14 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.

Ustawa precyzuje to w artykule 29, ust. 6, zobowiązując banki do podawania w umowie warunków odstąpienia od umowy. Stąd pierwszym posunięciem, jeśli zamierzamy odstąpić od umowy, jest sprawdzenie zapisów pod tym kątem.

Co, jeśli kredytodawca nie określi w umowie warunków? Doprecyzowuje to artykuł 42, ust. 2:

Jeżeli umowa o kredyt hipoteczny nie określa elementów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 3, konsument może odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 29 ust. 1 i 3.

Tym elementem jest umowa kredytowa (zawierająca następujące parametry: opłaty i inne koszty związane z udzieleniem kredytu hipotecznego, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt hipoteczny, oraz warunki ich zmian; całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta określoną w dniu zawarcia umowy o kredyt hipoteczny).

Jak odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny?

Aby odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny wystarczy napisać oświadczenie. Poniżej znajdziesz przykładową treść. Do umowy kredytowej powinno być jednak dołączone gotowe pismo – kredytodawca jest zobowiązany do tego ustawą.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny należy:

  • wysłać pocztą,
  • złożyć osobiście w siedzibie banku, agenta lub pośrednika kredytowego.

W przypadku wysyłania pisma drogą listową – liczy się data nadania, a nie odbioru przesyłki.

Ważne: należy zachować dowód nadania oświadczenia lub poprosić w banku o potwierdzenie przyjęcia dokumentu. W przypadku ewentualnego sporu sądowego dzięki temu łatwo udowodnimy swoją rację.

Odstąpienie od umowy kredytowej – co z kosztami?

Jeśli odstąpimy od umowy o kredyt hipoteczny – kredytodawca nie ma prawa obciążyć nas dodatkowymi kosztami. Jedynym wyjątkiem są odsetki za okres, przez który pieniądze z kredytu znajdowały się na naszym koncie oraz poniesione już przez kredytodawcę koszty na rzecz organów państwowych.

Jeśli do kredytu hipotecznego dołączone były dodatkowe usługi (np. konto do obsługi kredytu, ubezpieczenie kredytu) – odstąpienie dotyczy także ich.

Pieniądze z kredytu należy zwrócić na rachunek kredytodawcy w przeciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Dzień zwrotu środków jest również uznawany na dzień spłaty i całkowitego rozwiązania umowy o kredyt hipoteczny.

Odstąpienie umowy o kredyt hipoteczny zawartej na odległość

Dokładnie takie same zasady, opisane powyżej, dotyczą rezygnowania z umowy zawartej na odległość. Jest to bardzo rzadki sposób w przypadku kredytu hipotecznego, jednak coraz więcej banków planuje uruchomienie odpowiednich platform pod hipotekę.

Treść oświadczenia odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny – wzór

Poniżej znajdziesz wzór doświadczenia odstąpienia od umowy kredytowej. Możesz także pobrać plik pdf: oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny – wzór.

Imię i nazwisko kredytobiorcy                                                         Miejscowość, Data
Dane adresowe kredytobiorcyDane kredytodawcy (nazwa, adres)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny

 

Oświadczam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami ( Dz.U. 2017 poz. 819);
odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ……………………………………………………………..….
Poniesione przeze mnie koszty związane z wyżej wymienioną umową proszę zwrócić na rachunek bankowy:
nazwa banku i numer rachunku: …………………………………………………………………..

 

Podpis

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments