Odszkodowanie za hałas

4.17 /5
(Ocen: 6)

Hałas, zwłaszcza uciążliwy i nieustępliwy może być powodem do rozpoczęcia postępowania o odszkodowanie. Osoby narażone na zanieczyszczenie środowiska niepożądanym hałasem są nie tylko podatne na zwiększony stres, ale mogą odczuwać niższą satysfakcję z życia. Przyczyną utraty słuchu może być bezpośrednie narażenie na hałas z lotniska. Problem środowiskowy, jakim jest hałas wywołany przez lotnisko, znalazł swój finał w sądach na terenie całej Polski. Kto dokładnie może ubiegać się o odszkodowanie za hałas wywołany ruchem lotniczym? Jakie kwoty odszkodowania wchodzą w grę?

Stan hałasu w codziennym życiu

Słuch jest jednym z ważniejszych zmysłów dla człowieka. Nieprzyjemne drgania powietrza wywołane falami akustycznymi tworzą denerwujący hałas, który powoduje rozdrażnienie, brak koncentracji, a w skrajnych przypadkach nawet utratę słuchu. Hałas przekraczający poziom 130-140 dB może powodować fizyczny ból.

“Zagrożenia hałasem. Wybrane zagadnienia” od Biura Analiz i Dokumentacji opublikowany w 2012 roku” to jeden z pierwszych raportów opisujących rosnący problem hałasu w Polsce. Jak możemy w nim wyczytać:

“Ocenia się, że wzrost poziomu hałasu lotniczego w Polsce jest i będzie narastającym problemem dotyczącym społeczności mieszkających wokół lotnisk – zarówno dużych międzynarodowych portów lotniczych jak i lokalnych. Związane jest to z rozwojem regionalnych portów lotniczych, znaczną intensyfikacją ruchu lotniczego na ich terenie, a w szczególności intensyfikacją lotów międzynarodowych i wzrostem tonażu przewożonych ładunków. Równocześnie rozwija się komunikacja lotnicza na małych lokalnych lotniskach, obsługiwana przez małe samoloty i śmigłowce, które również coraz liczniej są wykorzystywane w ratownictwie medycznym.”

Źródło: str. 12 raportu

Czym jest hałas?

Dla jednej osoby hałasem będzie relacjonowany mecz piłki nożnej w telewizji, dla innych szczekanie psa, a dla kolejnych uciążliwe prace budowlane naprzeciwko domu. Niezależnie od osobistego progu komfortu, hałas jest określany jako dźwięk niepożądany, który prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Hałas, szczególnie uciążliwy, regularny i denerwujący skutecznie obniża jakość życia człowieka. 

Teren określany jako zagrożony hałasem, który przekracza dopuszczalny poziom dźwięku jest opisany wskaźnikami 𝐿𝐷𝑊𝑁 i 𝐿𝑁. 𝐿𝐷𝑊𝑁 to długookresowy poziom dźwięku określony w decybelach (dB) dla wszystkich dób, lecz ze szczególnym uwzględnieniem przedziałów pory dnia od 6:00 do 18:00, pory wieczornej od 18:00 do 22:00 i pory nocnej od 22:00 do 6:00. 𝐿𝑁 z kolei to średni, długookresowy poziom dźwięku w decybelach dla pór nocnych.

Więcej informacji na temat wszystkich wskaźników do mierzenia poziomu dźwięków tutaj.

Poziom dźwięku określany jest w decybelach (dB) – to najczęściej jednostka miary poziomu ciśnienia akustycznego. Przyjęte progi dźwięku wyglądają następująco:

 • od 0 do 35 dB – dźwięki nieszkodliwe dla człowieka, choć mogą być denerwujące i niepozwalające skupić się na pracy,
 • 35-70 dB – dźwięki, które zaburzają możliwość zrozumienia słów w rozmowie z drugim człowiekiem,
 • 70-85 dB – dżwięki szkodliwe dla zdrowia, jeśli utrzymują się przez długi czas,
 • 85-130 dB – dźwięki utrudniające zrozumienie drugiego człowieka, który mówi z odległości 50 cm od nas, mogą powodować negatywne skutki dla organizmu,
 • powyżej 130 dB – dźwięki na tym poziomie mogą powodować trwałe uszkodzenie organów wewnętrznych oraz ból.

Poziom-natężenia-dźwięków

Według raportu z 2018 roku, najbardziej zanieczyszczonym przez hałas (przemysłowy) województwem, było śląskie, wielkopolskie i łódzkie. Choć hałas lotniczy jest widoczny, jako najmniejszy z rodzajów zanieczyszczeń, w kolejnych latach zwiększył się o kilka procent.

raport o zanieczyszczeniu środowiska hałasem 2018

Źródło: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_halasu/Raport_za_rok_2018x_.pdf

Negatywne skutki hałasu na człowieka

Jak hałas wpływa na człowieka? Długotrwały hałas wywołujący stres, rozdrażnienie, nerwowość i zaburzenia koncentracji może być przyczyną złego stanu zdrowia. W konsekwencji może zostać trwale uszkodzony układ krążenia, który z kolei obciąża serce. Uwalniające się hormony stresu mogą powodować spustoszenie w układzie nerwowym, doprowadzając do stanu wycieńczenia, obniżenia efektywności w pracy, a nawet epizodów depresyjnych.

Według badania CBOS “Zagrożenie hałasem – opinie z lat 1999 i 2009″ BS/122/2009, Warszawa, wrzesień 2009”, mieszkańcy dużych miast są bezpośrednio narażeni na hałas drogowy (powyżej 55 dB):

 • 40% mieszkańców w miastach, gdzie liczba ludności wynosi od 200 000 do 1 000 000,
 • 35% w miastach od 100 000 do 500 000 mieszkańców,
 • 25% mieszkańców w miastach z ludnością od 50 000 do 20 000,
 • 25% w miastach od 5 000 do 50 000,
 • 7% w małych osiedlach poza centrum miasta.
NIK hałas drogowy

Źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,7116,vp,8988.pdf

Jak widać, hałas drogowy oscylujący na poziomie 55-60 dB potrafi wyrządzić trwałe szkody w organizmie człowieka. Hałas lotniczy oscyluje w okolicach 120 dB, czyli jest dwa razy większy od ruchu ulicznego!

Do negatywnych długotrwałych skutków hałasu na ludzki organizm zaliczamy:

 • stres, rozdrażnienie, agresja,
 • zmęczenie, dekoncentrację i spadek wydajności pracy,
 • problemy układu krążenia – nadciśnienie, choroba wieńcowa, tachykardia,
 • zwiększenie poziomu cholesterolu i cukru w organizmie,
 • zaburzenia hormonalne,
 • zmęczenie fizyczne i psychiczne.
hałas lotniczy WHO

Źródło: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_halasu/Raport_za_rok_2018x_.pdf

Trwała utrata słuchu jest nieodwracalna! Do częściowej rehabilitacji wady średniego i głębokiego ubytku słuchu służą zewnętrzne aparaty słuchowe i elektroniczne implanty słuchowe.

porównanie hałasów

Czym jest odszkodowanie za hałas z lotniska?

O odszkodowanie za hałas mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, które znajdują się w tzw. Obszarze Ograniczonego Użytkowania (OOU) wokół lotniska. Największymi obszarami OOU w Polsce są OOU Balice, Okęcie, Chopina, Modlin, Pyrzowice, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Poznań-Ławica, Krzesiny.

OOU to obszar, na którym musi być przestrzegany określony poziom hałasu, domy mieszkalne muszą mieć odpowiednią akustykę, a budynki, które są blisko lotniska, nie mogą być przeznaczone jako szkoły, szpitale, domy opieki lub przedszkola.

Odszkodowanie za lotnisko nie dotyczy wyłącznie szkód materialnych, ale też szkód mających wpływ na codzienne funkcjonowanie oraz organizm. Dążenie do rekompensaty finansowej za szkody wywołane lotniskiem do roku 2008 było bardzo trudne. Jednak ze wzrostem popularności podróży międzynarodowych, a co za tym idzie – większą ilością budowanych lotnisk – odszkodowania za hałas od lotniska stały się częstsze.

Na początku sprawy te były wszczynane z tytułu prawa cywilnego, co wiązało się z udowodnieniem szkody wyrządzonej przez hałas samolotów przez biegłych i orzeczników – to z kolei powodowało duże koszty. Szanse na wygraną były dość nikłe. Furtkę do odszkodowań ustanowiło prawo ochrony środowiska, które wokół lotnisk otworzyło strefy OOU. Powstanie obszarów ograniczonego użytkowania ułatwiło dochodzenie roszczeń przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

Wśród kancelarii odszkodowawczych dwie z nich opisane przez nas mają w swojej ofercie odszkodowania za hałas – są to Eventum i Solace.

Można wyróżnić 4 typy budynków, które mogą być bezpośrednio narażone na negatywne skutki hałasu:

 • budynki mieszkalne – skategoryzowane jako miejsca zaspokojenia potrzeb codziennego funkcjonowania. Zagrożeniem ze strony hałasu jest utrata prawa do odpoczynku i snu,
 • budynki pełniące funkcję edukacji – aby spełnić warunki edukacyjne, budynek musi zapewnić odpowiednie warunki do nauki. Zagrożeniem jest tutaj niemożność do
 • budynki jako miejsce pracy – pomieszczenia biurowe, laboratoryjne lub medyczne są miejscami, w których skupienie jest niezbędne. Duże natężenie hałasu może wymusić przeniesienie działalności w inne miejsce, co wiąże się z kosztami.
 • budynki komercyjne – między innymi galerie handlowe, hale sportowe, biurowce, hotele. Szkodą może być utrata klientów, co równa się z utraconymi zarobkami.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za hałas?

Właściciele posiadłości, które sąsiadują bezpośrednio z lotniskiem i należą do strefy ograniczonego użytkowania, mogą ubiegać się o odszkodowanie. Powszechnym argumentem właścicieli jest utrata wartości domu i działki, poprzez emisję hałasu oraz konieczność samodzielnych działań (w tym poniesieniu kosztów) w celu wyciszenia budynku.

Powyższe argumenty nawiązują do art. 129 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z 2001 r. (p.o.ś.), w którym nie wspomina się o hałasie lub fakcie ustanowienia działki OOU. Artykuł głównie mówi o ograniczeniach, jakie wynikają przez ustanowienie obszaru jako OOU lub jako innych obszarów specjalnych (art. 130 i 136a p.o.ś.).

Artykuł 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku określa, że “jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 371 prawo do żądania od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości ust. 1, żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa:

 1. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
 2. wykupienia nieruchomości lub jej części”.

Ograniczenie określane powyżej było wykorzystywane do forsowania odszkodowań, choć według art. 129 p.o.ś. powinno ono dotyczyć wyłącznie zakazów lub nakazów wobec użytkowania danej nieruchomości. Według Dziennika Gazety Prawnej, orzecznictwo sądów powołujące się na art. 129 p.o.ś. (szczególnie mowa o sprawach o sygn. akt SN I CSK 440/15; SN II CSK 306/17; SN II CSK 151/16) przewiduje oddalanie wniosków, ze względu na legalne działania otoczenia w formie zakazów i nakazów, które w efekcie mają zwiększyć komfort życia.

Odszkodowanie za hałas przeciwko lotniskom można było wnosić w okresie 2 lat. W 2017 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że dwuletni termin jest wystarczający do próby ugodowej ((III CZP 37/17). Trybunał Konstytucyjny jednak określił termin za niekonstytucyjny, dlatego wydał wyrok w sprawie art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska w 2018 roku. Termin został wydłużony od 2019 roku do lat 3, choć nadal toczą się dyskusje, czy nie jest to zbyt krótki termin na składanie wniosków o odszkodowanie.

Według prawa lotniczego, inwestor, który planuje zrealizować budowę lotniska użytku publicznego, musi “dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym dla tego terenu jest obowiązkowe.”

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-lotnicze-16975592/art-55

Krótko mówiąc – wniosek o budowę lotniska musi zawierać ustalenia warunków zabudowy. Obowiązkowe jest też sporządzenie planu miejscowego.

Odszkodowanie za lotnisko

Popularny proces o odszkodowanie za lotnisko odbył się w czerwcu 2011 roku. 6 osób, które mieszkały w pobliżu lotniska Balice (wieś Morawica), złożyły pozew do sądu w Krakowie. W pozwach argumentami były koszty poniesione za poprawę warunków życia mieszkańców (np. wymiana okien), a także mieszkańcy wsi Morawica domagali się rekompensat za hałas. Ostatecznie sąd przyznał rację mieszkańcom i lotnisko w Balicach musiało wypłacić 9 500 000 złotych odszkodowań. Po tej wygranej złożono kolejne 40 pozwów o odszkodowania do lotniska w Balicach.

W dochodzeniu do odszkodowania dodatkowo pomogła podstawa prawna przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego, która określiła obszar użytkowania – 5,6 km na zachód od lotniska i 4,5 km od wschodniej granicy lotniska. To pozwalało mieszkańcom pobliskich wsi na rozpoczęcie procesu odszkodowawczego.

“Uchwała nr XXXII/470/09 z dnia 25 maja 2009 r. Sejmik Województwa Małopolskiego, która ustanowiła “Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.”

Źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/40-pozwow-o-odszkodowania-od-lotniska-w-balicach-41808.html

Komisja Europejska 18 lutego 2021 postanowiła pozwać Polskę za nieprzestrzeganie dyrektywy dotyczącej hałasu (2002/49/WE). Sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE

Jak wygląda proces odszkodowawczy za hałas?

Niestety, nie wystarczy mieć działki na terenie OOU, aby z automatu otrzymać odszkodowanie od lotniska. Mieszkańcy, którzy chcą dochodzić odszkodowania za lotnisko, mogą:

 • skierować sprawę do sądu cywilnego,
 • porozumieć się na drodze ugodowej,
 • skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej, specjalizującej się w tej dziedzinie.

Główne roszczenia za odszkodowanie za lotnisko dotyczą:

 • utraty wartości nieruchomości (mogą one wynosić od kilku do kilkunastu procent wartości gruntów i budynków),
 • nakładów finansowych, jakie muszą ponosić właściciele za wyciszenie i dostosowanie domu lub mieszkania w celu niwelowania hałasu (np. montaż okien lub izolację akustyczną).

Należy pamiętać, że nawet najlepsza kancelaria odszkodowawcza musi zmieścić się w obecnym terminie 3 lat zgłaszania roszczeń od momentu ustanowienia obszaru zamieszkania terenem OOU. Po upływie tego terminu, nie ma możliwości zgłoszenia roszczenia.

Jak przygotować się do procesu odszkodowawczego za lotnisko? Otóż lotniska bardzo niechętnie chcą podpisywać ugody, zwłaszcza że dysponują obeznanymi w tych sprawach kancelariami prawnymi. Dlatego trzeba pamiętać, że droga po odszkodowanie może być długa i kosztowna. Już same opłaty sądowe, które wynoszą ok. 5% wartości odszkodowania są wysokie, a wliczając w to powołanie biegłych, którzy zbadają poziom hałasu i jego skutki. W zależności od tego, jak potoczy się prowadzona sprawa, możliwe, że będzie konieczna apelacja od wyroku pierwszej instancji, co wydłuży czas ubiegania się o odszkodowanie.

Jak długo może trwać proces o odszkodowanie za hałas z lotniska? Otóż przeciętny czas postępowania to 2 lata.

Koszty za proces odszkodowawczy hałas i OOU

Mieszkańcy, którzy zdecydują się iść na ścieżkę sądową, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami, które wyglądają następująco:

 • 5% opłaty za pozew,
 • koszty opinii biegłych + przeprowadzonych badań,
 • koszty pełnomocników powoda i pozwanego w I instancji (jeśli zostali ustanowieni).

Jeśli dojdzie do apelacji, dodatkowo należy doliczyć:

 • 5% opłat za apelację,
 • koszty zastępstwa procesowego w II instancji (pełnomocnicy).

W przypadku rozprawy sądowej dotyczącej odszkodowania za ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, najczęściej przyjmowanymi stawkami są:

 • 1800 zł – za przedmiot sprawy wartości powyżej 5 000 – 10 000 zł,
 • 3600 zł – za przedmiot sprawy wartości powyżej 10 000 – 50 000 zł,
 • 5400 zł – za przedmiot sprawy wartości powyżej 50 000 – 200 000 zł.

Kwoty te zwraca przegrany na rzecz wygranego.

Wyroki ze znanymi lotniskami w tle

Wysokość odszkodowań za hałas lotniska Poznań Ławica sięga już 107 000 000 zł. W samym 2018 roku lotnisko do sądu podało około 800 osób. Średnia wartość odszkodowania dla jednej sprawy wynosiła około 60 000 zł. Jak uznał poznański sąd – inwestycje, które muszą ponieść mieszkańcy są adekwatne do stanu faktycznego, pomimo że lotnisko stara się redukować hałas swojej działalności.

W czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku, lotnisko, pomimo ograniczonej działalności wciąż wypłacało odszkodowania. Przychód lotniska ze sprzedaży w 2020 roku to 35 mln zł. Kwota odszkodowań wynosiła 24 mln zł. Szacuje się, że w 2021 roku lotnisko Poznań Ławica zapłaci kolejne 17 mln zł odszkodowań.

24 lipca 2019 roku, Port Lotniczy w Gdańsku wypłacił odszkodowanie za hałas w wysokości ponad 130 000 zł (kwota wraz z odsetkami i kosztami procesu) właścicielom nieruchomości przy ulicy Wiewiórczej w Gdańsku. W tym przypadku lotnisko nie odpowiedziało na wniesiony pozew, dodatkowo żaden z przedstawicieli nie pojawił się na rozprawie. Sąd opierając się na dowodach rzeczoznawcy majątkowego, przyznał rację mieszkańcom, wzywając lotnisko do natychmiastowego wykonania wyroku na mocy zaocznego wyroku. Lotnisko odwołało się od decyzji.

Z kolei lotnisko Chopina w Warszawie od 2013 roku otrzymało zgłoszenia roszczeń opiewające łącznie na kwotę 90 000 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt miliardów!). Wszystko przez zwiększenie ruchu samolotowego przez organizowane w Polsce EURO 2012. O odszkodowanie mogło się wtedy ubiegać nawet 300 000 osób.

Ciekawym przypadkiem jest lotnisko wojskowe w Krzesinach, które jest bazą dla myśliwców F16. W 2003 roku utworzono tereny OOU wokół lotniska, co daje możliwość składania wniosków o odszkodowanie przez mieszkańców.

lotnisko krzesiny

Źródło: https://twitter.com/norkowalski/status/1211956588132683776

Trwający spór na temat terenów OOU dla wojska pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a poznańskimi sądami ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Dla wyjaśnienia – w 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zakwestionować i w efekcie zlikwidować obszary OOU. Z kolei Sąd Najwyższy twierdzi, że tereny te nadal występują. Wyroku w tej sprawie jeszcze nie ma, a do wypłaty odszkodowań doszło m.in. w 2013 roku. Mieszkaniec Krzesin, którego dom znajduje się około 600 metrów od pasa startowego samolotów F16, uzyskał 74 900 zł i odsetki od 2008 do 2013 roku decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu (sygnatura akt II CSK 533/18, wyrok z 19 lipca 2019 r.)

Precedensowe decyzje Sądu w kwestii odszkodowań wobec lotniska w Gdańsku

Port lotniczy w Gdańsku po ustanowieniu obszaru OOU w 2016 roku otrzymał już 270 spraw sądowych. Co ciekawe, najwięcej wniosków jest od mieszkańców z obszaru B, gdzie nie ma ograniczeń.

W 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo mieszkańca strefy B OOU w dzielnicy Kokoszki, który chciał od lotniska odszkodowania w wysokości 100 000 złotych. Sąd uznał, że wartość domu nie zmniejszyła się po utworzeniu terenu OOU przez uchwałę Sejmiku Pomorskiego.

Również w Gdańsku, Sąd Apelacyjny odrzucił powództwo od właścicieli domu na Wzgórzu Mickiewicza, który żądali od lotniska odszkodowania za sam fakt, że ich posiadłość znalazła się na terenie OOU. Właściciele nie udowodnili spadku wartości (według nich o 170 000 zł), a jedynie sugerowali, że w pełni zagospodarowany teren Wzgórza Mickiewicza po przekształceniu w OOU pogorszy dostęp do szpitali i szkół. Sam powód nie wiedział o utworzeniu terenu OOU i nie wpłynęło to na jego użytkowanie własnej nieruchomości, lecz został namówiony przez sąsiada, który polecił firmę odszkodowawczą, która zapewniała proces bez kosztów.

W 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku po raz kolejny oddalił prawomocnie roszczenie o odszkodowanie. Właściciel domu w Baninie, ponieważ na terenie nie było udowodnionych przekroczeń standardów środowiskowych obejmujących zabudowę.

Inne rodzaje odszkodowań za hałas

Nie tylko hałas samolotowy może być obecnie przedmiotem procesu odszkodowawczego. Przypomnijmy, że odszkodowanie to świadczenie wypłacane na rzecz poszkodowanego od sprawcy, jeśli zostało naruszone jego prawa lub interesy.

O odszkodowanie możne się starać każda osoba u której:

 • wystąpiła szkoda w sposób umyślny lub nieumyślny,
 • powstało zdarzenie (np. wypadek komunikacyjny), w którego skutku powstała szkoda i wiąże się z tym odpowiedzialność odszkodowawcza (np. odszkodowanie komunikacyjne)
 • zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniem a szkodą lub krzywdą.

Odszkodowanie za hałas na budowie

Budowa – zwłaszcza w dużych miastach – może być uciążliwa dla osób z nią sąsiadujących. Immisja z sąsiedniej budowy jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Inwestor budujący centrum handlowe w Bydgoszczy o powierzchni użytkowej 50 000 mkw, nie chcąc doprowadzić do opóźnień w budowie, postanowił pójść na ugodę z mieszkańcami, którzy najbardziej odczuwali negatywne skutki jego inwestycji. W ten oto sposób, mieszkańcy okolicznych działek otrzymali  95 000 zł odszkodowania, wypłaconych w dwóch transzach. Finalizacja ugody miała miejsce w 2013 roku. Po podpisaniu ugody, właściciele byli zobowiązani nie opóźniać budowy, ani nie wnosić nowych oskarżeń.

Co ciekawe, kwoty, jakie mieszkańcy otrzymali od dewelopera, należy rozpatrywać jako przychód z innych źródeł opodatkowany nawet 32 proc PIT. Wszystko dlatego, że ugody lub inne ugody, które nie są wynikiem działań sądowych, nie są zwolnione z opodatkowania (sygnatura akt: II FSK 3511/17.)

Odszkodowanie za hałas z autostrady

Hałasy z autostrady A2 (Świecko – Warszawa) pomimo ekranów nadal przekraczają dopuszczalne normy. Jeden z mieszkańców nieruchomości postanowił zwrócić się z prośbą do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o ustanowienie OOU. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który nakazał sejmikowi do podjęcia działań. Z kolei marszałek województwa twierdzi, że sąd nie może nakazywać sejmikowi utworzenia terenów OOU. Pomimo przepychanek prawnych pomiędzy sądami, spółką autostradową i sejmikiem, sprawy przyniosły skutek – na dwóch odcinkach autostrady wyznaczono miejsca na wydłużenie ekranów akustycznych. Sprawa utworzenia OOU nadal jest w toku (sygnatura akt: II SAB/Po 128/18).

Odszkodowanie za hałas w bloku

Sportowe emocje, remonty, huczne urodziny – nadmierne hałasy mogą naruszać dobra osobiste i zakłócać prawo do korzystania z nieruchomości. Sądy coraz częściej przyznają rację mieszkańcom blokowisk.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, na mocy którego właściciela mieszkania w bloku musi zadośćuczynić 30 000 zł swojej sąsiadce za uporczywe hałasy, trwające kilka miesięcy, których źródłem byli studenci wynajmujący mieszkanie. Sąd uznał, że doszło do naruszenia dobra osobistego, ponieważ powódka bezskutecznie szukała pomocy, wzywając policję i informując o problemie spółdzielnię mieszkaniową.

W Łodzi, Sąd Apelacyjny przyznał kwotę 50 000 zł zadośćuczynienia właścicielom nieruchomości, które sąsiadowały z boiskami. Właścicielem boisk było miasto, które nie podjęło działań, aby zmniejszyć negatywne skutki hałasu. Według sądu, krzyki i światło halogenów naruszało prawa mieszkańców.

Odszkodowanie za hałas z placu zabaw

Na koniec przypadek mieszkańca Łodzi, który co prawda nie otrzymał odszkodowania, ale naszym zdaniem to będzie tylko kwestia czasu. Łodzianin pozwał miasto za znajdujący się pod blokiem plac zabaw, ogrodzone siatką boisko i siłownię na wolnym powietrzu. Jak twierdził mieszkaniec, przez hałas pogorszyła się jakość życia jego chorej córki i wnuka z porażeniem mięśniowym. On sam dodał, że przez bliską lokalizację placu zabaw, odczuwa brak prywatności. Sąd nakazał nowe godziny użytkowania placu zabaw, a cała sytuacja podzieliła głosy prawników.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments