Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną

4 /5
(Ocen: 6)

Poprawianie wyglądu nie jest niczym szokującym, ani też… drogim. Czy aby na pewno? Operacje plastyczne w orzecznictwie sądowym są określane jako zabiegi wymagające wyższej staranności i dokładności. Ofiarom nieudanych operacji plastycznych przysługuje zatem odszkodowanie.

Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną

Wiele rzeczy może pójść niepomyślnie podczas operacji plastycznych. Od uszkodzenia nerwów, błędów w znieczuleniu po interwencję chirurgiczną, która w rzeczywistości pogorszyła istniejący problem. Niepożądane rezultaty mogą być bardzo poważne, może to dotyczyć bólu, blizn, niebezpiecznych infekcji, stałego oszpecenia, a nawet śmierci. Na szczęście poszkodowani pacjenci mają prawo do należnego im odszkodowania.

Za nieudaną operację plastyczną przyjmuje się operację, która nie przypomina oczekiwanego (albo reklamowanego przez klinikę) efektu, a rezultat zabiegu wiąże się z powikłaniami zdrowotnymi i oszpeceniem.

Pacjent, w wyniku urazu przez nieudaną operacją plastyczną, może również cierpieć psychiczne i przeżywać stres w związku z samym przebiegiem leczenia. Dlatego odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną jest adekwatną rekompensatą za poniesione szkody niemajątkowe. 

Do odszkodowania za naprawienie szkód pacjent może dochodzić na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, który mówi: “dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Wszystko to, dlatego że pacjent samodzielnie i świadomie podpisał umowę z kliniką. W związku z tym, nienależyte wykonanie usługi należy naprawić.

Dodatkowo pacjent za nieudaną operację plastyczną może dochodzić rekompensaty na podstawie art. 445 lub art. 448 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 443 Kodeksu cywilnego w ramach odpowiedzialności deliktowej za czyn niedozwolony.

Najczęstsze błędy w medycynie estetycznej

<Odszkodowanie za błąd medyczny, czyli operacji plastycznej to jedyne rozwiązanie za jej negatywne skutki. Do najczęstszych błędów podczas nieudanej operacji plastycznej zaliczamy:

 • umieszczenie za dużego lub zbyt małego implantu – skutkiem może być asymetria piersi, deformacja, ból lub odrzucenie wszczepionego implantu,
 • korekta nosa – trudności w oddychaniu,
 • korekta powiek (blepharoplastyka) – może powodować niezdolność do zamknięcia całej powieki,
 • nieprawidłowo wykonana plastyka brzucha,
 • nieudany zabieg labioplastyki,
 • użycie leku znieczulającego w zbyt dużej ilości,
 • nieudana korekta uszu,
 • zbyt duże usunięcie skóry podczas liftingu brzucha, ramion, twarzy,
 • krwotoki, blizny, pęcherze, oparzenia,
 • uszkodzenie nerwów.

Oprócz szkód w postaci uszkodzenia ciała, pacjenci często cierpią na negatywne skutki psychiczne – wycofują się z życia społecznego przed oceną innych osób na temat swojego wyglądu, są rozczarowani, mają załamania nerwowe, nerwice, a nawet depresje.

Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną – kiedy można domagać się rekompensaty?

Powodów, dla których warto wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbań chirurgii kosmetycznej może być kilka. Aby jednak odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną mogło być wypłacone, muszą zostać spełnione 3 najważniejsze przesłanki:

 • fakt poniesionej szkody,
 • nienależyte wykonanie umowy, które jest następstwem okoliczności, za które podmiot (szpital, klinika) ponosi odpowiedzialność,
 • związek przyczynowo-skutkowy związany z nienależytym wykonaniem zobowiązania. 

Zatem warunkiem uzyskania odszkodowania muszą zaistnieć 3 powyższe przesłanki.

Poniższe powody mogą być uzasadnionymi czynnikami, dzięki którym poszkodowane osoby mogą domagać się zadośćuczynienia:

 • Doszło do zaniedbania medycznego
  Każdy lekarz ma prawny obowiązek opieki medycznej nad powierzonym mu pacjentem i dlatego jest on zobowiązany do działania zgodnie z ustalonymi standardami. Oczywiście operacja plastyczna także wymaga pewnych, ściśle określonych procedur. Dotyczy to nie tylko samego zabiegu, ale także zapewnienia najlepszej komunikacji i działań diagnostycznych. Oznacza to, że pacjent musi widzieć, z czym wiąże się jego zabieg i jakie mogą być jego możliwe skutki uboczne.
   
 • Chirurg był nielicencjonowany
  Operacje plastyczne nie mogą być wykonywane przez chirurgów nieposiadający licencji lub niewyspecjalizowanych. Jeśli masz powody sądzić, że lekarz przeprowadzający operacje nie był odpowiednio wykwalifikowany i było to przed Tobą zatajone, masz prawo do roszczenia odszkodowania.
   
 • Zabieg spowodował nieuzasadnione szkody
  Operacje kosmetyczne mogą spowodować szereg następstw, które pogorszą pierwotny problem i każdy pacjent powinien zostać o tym poinformowany. Jednakże niektóre urazy, takie jak uszkodzenia systemu nerwowego lub oszpecenie wynikające z błędów chirurga nie są zwykłymi konsekwencjami operacji i mogą być powodem o ubieganie się o odszkodowanie.
   
 • Operacja nie została przeprowadzona w szpitalu lub klinice
  Zabiegi wykonywane poza ośrodkami medycznymi mogą być wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Każda operacja musi być przeprowadzona w takim środowisku, które posiada odpowiedni osprzęt do przeciwdziałania wszelkimi możliwym komplikacją.
   
 • Znieczulenie lub leki nie zostały prawidłowo podane
  Nieudana operacja plastyczna i jej konsekwencje nie są jedynym potencjalnym zagrożeniem dla pacjenta. Nieprawidłowo skonstruowane recepty i błędy w dawkowaniu lub podaniu środków medycznych to poważny przykład niekompetencji. Brak sprawdzenia historii medycznej danego pacjenta także jest zaniedbaniem.

Uzasadnione dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbań w czasie zabiegu plastycznego udowadnia, że wszelkich uszczerbków doznanych w wyniku działań personelu medycznego można było uniknąć, gdyby działano zgodnie ze sztuką lekarską i wedle prawnych obowiązków.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r. (II CK 300/04), oprócz rekompensaty za szkodę poprzez nienależyte wykonanie usługi, które doprowadziło do rozstroju zdrowia, pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę.

Odpowiedzialność za źle wykonaną usługę przypisywana jest przez stronę umowy, czyli klinice lub szpitalowi, a nie lekarzowi, który wykonywał operację plastyczną.

Co więcej, na skutek błędu medycznego, jeśli będzie koniecznie długotrwałe leczenie (czyli takich, w których nie da się określić, kiedy może nastąpić koniec), ofiarom przysługuje renta na zwiększone potrzeby.

Jaka wysokość odszkodowania za nieudaną operację plastyczną?

Zadośćuczynienie w formie pieniężnej za nieudaną operację, czyli tak naprawdę szkodę niemajątkową powstałą w wyniku uszkodzenia ciała. Odszkodowanie ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych. Dlatego przy szacowaniu kwoty rekompensaty należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty szkód, ich rodzaj i rozmiar odczuwania cierpień. Należy jednak pamiętać, aby kwota nie była potraktowana jako źródło wzbogacenia się, a jedynie wyrównaniem za cierpienia. Oprócz tego warto zakwalifikować do kwoty wydatki na wykonanie nowej operacji, czy niezbędne leki.

Niestety nie ma wzoru, który umożliwiłby obliczenie, ile można uzyskać odszkodowania za nieudaną operację plastyczną.

Szpitale i kliniki często też polubownie ustalają odszkodowanie dla pacjentów, byleby nie stanąć na ścieżce sądowej w trosce o renomę swojej placówki. Przykładem są dwie kobiety, które korzystały z różnych warszawskich klinik. Po nieudanych zabiegach obie chciały pozwać kliniki na milionowe kwoty. Ostatecznie, prawnicy przekonali pacjentki do polubownego rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym. Jedna z nich otrzymała 150 000 zł i 100% zwrotu kosztów za nieudany zabieg. Druga otrzymała kilkadziesiąt tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Co ciekawe, niechętnie do tematu ugody podchodzą publiczne szpitale i ubezpieczyciel, np. PZU, który jest głównym TU wielu szpitali. Obie strony liczą po cichu na zasądzenie niższych kwot odszkodowawczych niż w żądaniach od pacjentów. W rezultacie, kiedy dochodzi do ugody przedsądowej, szpital wypłaca odszkodowanie z własnej kieszeni, a ubezpieczyciel nic o tym fakcie nie wie.

Konsultacje z prawnikami, którzy specjalizują się w odszkodowaniach wynikających z zaniedbań medycznych, dają najlepsze wyobrażenie o prawdopodobieństwie sukcesu w domaganiu się o rekompensatę wobec poniesionych szkód. Udowodnienie nieudanej operacji plastycznej może wymagać dostarczenia szeregu dokumentacji, w czym może pomóc doświadczony zespół odszkodowawczy. Sprawdź ranking firm i kancelarii odszkodowawczych.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments