Odszkodowanie za szwy – co warto wiedzieć?

4.47 /5
(Ocen: 45)

Rana wymagająca szycia może powstać wskutek wypadku samochodowego, obsługi maszyny w pracy, uprawiania sportu, pogryzienia przez psa czy… przygotowywania obiadu. Tak naprawdę wystarczy zwykły pech albo chwila nieuwagi, by codzienne czynności miały swój finał w gabinecie chirurga. Fizyczny i psychiczny ślad, jaki pozostawia po sobie szyta rana, ma istotny wpływ na to, ile odszkodowania za szwy dostaniecie.

Gdy za Wasze obrażenia odpowiada osoba trzecia, możecie starać się odszkodowanie bezpośrednio od niej lub z jej polisy OC. W przypadku wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia NNW świadczenie wypłaci Wam ubezpieczyciel. Odpowiedzialność może spoczywać także na ZUS. Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

W jakich sytuacjach zakładane są szwy?

Zawsze, gdy dojdzie do przerwania ciągłości powłok, lekarz decyduje, czy konieczne jest założenie szwów. Wskazane do szycia są w szczególności głębokie, silnie krwawiące rany z rozchodzącymi się brzegami. Założenie szwów pozwala skrócić czas gojenia rany oraz zmniejszyć rozmiar i widoczność późniejszej blizny.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie za szwy?

Odszkodowanie za szwy jest de facto rekompensatą za blizny, które zostają z Wami (na ogół) do końca życia. Za cały ból i cierpienia związane z procesem szycia, gojenia się rany oraz powrotem do sprawności i wyglądu sprzed wypadku, co zresztą nie zawsze się udaje… Zszyta rana wymaga szczególnej ostrożności i dbałości o higienę. Należy regularnie zmieniać opatrunki. Często konieczne jest przyjmowanie antybiotyków i leków przeciwbólowych.

Wszystko to istotnie ogranicza codzienne funkcjonowanie, a dodatkowo naraża poszkodowanego na wysokie koszty. W wyniku szycia może dojść do powikłań – powstania stanu zapalnego, dolegliwości bólowych, obrzęku, ograniczeń ruchomości, ograniczeń funkcji, a nawet bezużyteczności (np. palca), rozejścia się szwów czy zakażenia. Osoby z założonymi szwami z reguły przebywają na zwolnieniu lekarskim co najmniej do czasu ich ściągnięcia.

Z jakiego tytułu przysługują świadczenia za szwy?

Podobnie jak różne są sytuacje, w których możecie doznać obrażeń ciała, tak różne są prawne podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szwy.

 • Jeżeli doznaliście urazu wskutek wypadku samochodowego z nie swojej winy, możecie ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie z polisy OC sprawcy.
 • Gdy odniesiecie rany wymagające szycia wskutek nieszczęśliwego wypadku i wykupiliście wcześniej odpowiednią polisę, przysługuje Wam odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia NNW. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dla przyznania świadczenia wręcz wymagają chirurgicznego zaopatrzenia rany poprzez założenie szwów lub klamer. Wypłata następuje na podstawie ustalonego uszczerbku na zdrowiu.
 • Zawsze, gdy za Wasze cierpienia odpowiada osoba trzecia, możecie pociągnąć ją do odpowiedzialności cywilnej – niezależnie od tego, czy posiada OC w życiu prywatnym (dotyczy to np. odszkodowania za pogryzienie przez psa).
 • Jako pracownikom przysługuje Wam prawo do szeregu świadczeń z ZUS, np. do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Jeśli jesteście rolnikami, należy się Wam odszkodowanie z KRUS.
 • Będąc rodzicem lub opiekunem prawnym, możecie ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za szwy u dziecka – tak samo, jak u siebie.
 • Gdy lekarz nie usunie Wam wszystkich szwów, w wyniku czego dojdzie do groźnych powikłań, możecie domagać się odszkodowania za pozostawiony szew.

Jeśli nie jesteście pewni, jakie prawa Wam przysługują, kto powinien ponieść odpowiedzialność za Waszą szkodę oraz o jak duże odszkodowanie możecie zawalczyć w przypadku szwów i blizn, warto skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Często pierwsza konsultacja jest bezpłatna, a wynagrodzenie pobierane dopiero po faktycznym ściągnięciu odszkodowania.

Odszkodowanie za szwy z polisy OC sprawcy

Z polisy OC sprawcy można znacznie łatwiej i szybciej uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za szwy, niż dochodząc roszczeń bezpośrednio od osoby, która wyrządziła szkodę lub za nią odpowiada. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną. Wysokość świadczenia powinna być zatem adekwatna do rozmiarów poniesionej szkody. Na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego macie prawo domagać się m.in.:

 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji – z OC sprawcy możecie sfinansować np. zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, dzięki którym blizny staną się mniej widoczne, rehabilitację blizny, zakup antybiotyków, leków przeciwbólowych i specjalistycznych maści na blizny, koszty konsultacji dermatologicznych i chirurgicznych, koszty dojazdu do placówek medycznych itd.);
 • wyłożenia z góry sumy potrzebnej na leczenie;
 • przyznania odpowiedniej renty tytułem utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość – gdy np. blizny spowodowały takie ograniczenia funkcji palców, które wykluczają wykonywanie zawodu muzyka albo z powodu oszpecenia nie możecie dłużej pracować w zawodzie modela;
 • zadośćuczynienia za krzywdę – o świadczeniu tym szczegółowo piszemy poniżej.

W przypadku dochodzenia roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku zakład ubezpieczeń powinien Wam wypłacić odszkodowanie w terminie (co do zasady) 30 dni, licząc od dnia złożenia przez Was zawiadomienia o szkodzie. Zobowiązują go do tego przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zadośćuczynienie za szwy

Zadośćuczynienie jest instytucją uregulowaną w art. 445 § 1 w zw. z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Świadczenie to stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową (krzywdę), czyli ból fizyczny i cierpienia psychiczne.

Chociaż pieniądze często nie są w stanie przywrócić pełnego zdrowia i wyglądu sprzed wypadku, to pozwalają złagodzić konsekwencje urazów. Przepisy nie określają kryteriów ustalania kwot zadośćuczynienia. Zgodnie z poglądami wypracowanymi przez orzecznictwo, świadczenie to ma charakter kompensacyjny. Powinno stanowić finansową rekompensatę poniesionej krzywdy obecnej i przyszłej. Przyznana kwota nie może ani prowadzić do wzbogacenia się, ani być symboliczna. Ma być odpowiednia.

O wysokości zadośćuczynienia decyduje sąd, rozpatrując każdą sprawę indywidualnie. Gdy walczycie o zadośćuczynienie za szwy, znaczenie będzie mieć:

 • umiejscowienie szwów – te na twarzy wywołują na pewno dotkliwsze skutki psychologiczne niż np. na udzie, schowane przez większość czasu pod odzieżą;
 • ograniczenie ruchowe wskutek szycia rany – nawet kilka szwów na palcach prawej dłoni potrafi pozbawić osobę praworęczną zdolności do pracy;
 • bolesność zabiegu;
 • długotrwałość gojenia się rany;
 • wystąpienie powikłań – potęgują one dotkliwość i okres leczenia;
 • skutki psychologiczne;
 • utracone szanse i perspektywy na przyszłość;
 • poczucie bezsilności i nieprzydatności społecznej;
 • wiek i płeć.

Bardzo ważnym kryterium orientacyjnym i pomocniczym (ale nie decydującym) jest procentowo określony uszczerbek na zdrowiu. Sama ilość założonych szwów ma drugorzędne znaczenie, ponieważ zależy od rodzaju szytej tkanki, umiejscowienia rany, grubości nici, zastosowanej techniki zszywania czy umiejętności chirurga. Dlatego lekarze orzecznicy nie powinni oceniać stopnia, w jakim ucierpiało Wasze ciało i psychika, tylko na podstawie widocznych szwów czy blizn.

Odszkodowanie z ZUS za szwy

ZUS wypłaca ubezpieczonym jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. O tym, czy dostaniecie odszkodowanie za szwy (a właściwie to za doznany uszczerbek na zdrowiu, w tym za blizny) i w jakiej wysokości, zadecyduje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

Przykładowo, w przypadku uszkodzenia powłok twarzy w postaci blizn i ubytków, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może zostać oceniony nawet na 60%! Jeżeli ocena procentowa (tabela w rozporządzeniu, którą kieruje się ZUS) nie zawiera odpowiedniej pozycji dla Waszego przypadku, lekarz orzecznik dokona oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu według pozycji najbardziej zbliżonej. Kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez ZUS zmieniają się co roku.

Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy, lub choroby zawodowej otrzymacie 1033 zł. Aby ustalić prawo do świadczenia, musicie złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów do ZUSu za pośrednictwem płatnika składek. Świadczenie ZUS wypłaci Wam w ciągu 30 dni od wydania decyzji.

Odszkodowanie za szwy z polisy NNW

Jeśli posiadacie dobrowolną polisę NNW, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu należy się Wam określone świadczenie pieniężne – w wysokości wskazanej w umowie. Nie może ono jednak przekroczyć sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, do której odpowiada ubezpieczyciel. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie będzie przysługiwać za 1% uszczerbku, ale też wyższą składkę zapłacicie.

Każdy ubezpieczyciel tworzy i udostępnia własną tabelę norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Decyduje też o zakresie ochrony i sytuacjach, w których odpowiedzialności nie ponosi, dlatego trzeba dokładnie czytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

O tym, jak bardzo ucierpieliście, zadecyduje lekarz orzecznik lub zwołana przez ubezpieczyciela komisja lekarska. Macie obowiązek poddać się badaniom w celu oceny stanu zdrowia i wydania orzeczenia, czy uszkodzenie rokuje poprawą. Za sam fakt założenia szwów odszkodowania nie dostaniecie, ale za uszczerbek, którego doznaliście już tak. Szycie rany, a tym samym powstanie szpecących lub ograniczających ruchomość blizn, może „uplasować” Wasze uszkodzenie w górnej granicy przedziału procentowego.

Na wypłatę odszkodowania z polisy NNW ubezpieczyciel ma co do zasady 30 dni (zgodnie z art. 817 § 1 Kodeksu cywilnego). Umowa ubezpieczenia lub OWU mogą zawierać jedynie korzystniejsze dla Was zapisy.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments