Odwrócona hipoteka – jak skorzystać z oferty?

5 /5
(Ocen: 2)

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym została wprowadzona 23 października 2014 roku. Przez pierwsze miesiące nazywana była „martwym prawem”, ponieważ żaden bank nie był zainteresowany wprowadzeniem tego typu kredytu do swojej oferty. Aktualnie sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Odwrócona hipoteka zyskuje powoli na popularności.

O odwróconej hipotece pisaliśmy już tutaj: Czy odwrócona hipoteka ma szansę przyjąć się w Polsce?

Co to jest odwrócona hipoteka?

Odwrócona hipoteka ( odwrócony kredyt hipoteczny) jest to umowa świadczeń dożywotnich (realizowana przez bank) zaliczana do tzw. usług equity release. Skierowana jest to osób dorosłych (głównie po 62 roku życia), posiadających własną nieruchomość. Odnośnie odwróconej hipoteki mówi się o dwóch modelach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy polega na przeniesieniu własności do mieszkania na daną instytucje w zamian za dożywotnią rentę, oraz prawo do dożywotniego zajmowania nieruchomości i z odwróconą hipoteką nie ma nic wspólnego.

Z kolei model kredytowy został w Polsce uregulowany prawnie 23 października 2014 roku. Polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości określonej kwoty kredytu bez konieczności przenoszenia własności na bank. Pieniądze mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach, nie dłużej jednak niż do śmierci kredytobiorcy. Spłata zobowiązania następuje głównie ze sprzedaży mieszkania obciążonego odwrócona hipoteką.

Najważniejszą różnicą między tymi modelami jest fakt, iż w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego właścicielem pozostaje kredytobiorca. W modelu sprzedażowym – odwrotnie. Świadczeniodawca przejmuje tytuł własności nieruchomości.

Jak skorzystać z odwróconej hipoteki?

Zgodnie z ustawą z odwróconej hipoteki (model kredytowania) może skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy prawa do wieczystego użytkowania gruntu) bez względu na wiek (najkorzystniejsze oferty otrzymają osoby po ukończeniu 62 roku życia).

Obowiązki kredytobiorcy podczas trwania umowy definiuje ustawa:

„Art. 16. 1. W okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca jest zobowiązany w odniesieniu do nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1:
1) posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, jeżeli jest wymagane przez bank;
2) utrzymywać tę nieruchomość lub ten lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonywać bieżących napraw i remontów;
3) terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z tej nieruchomości lub tego lokalu.”

Bardzo ważny jest fakt, że przy podejmowaniu decyzji o odwróconej hipotece banki nie sprawdzają zdolności kredytowej i stanu zdrowia właściciela nieruchomości. Dodatkowo, osoba, która otrzyma pozytywną decyzję, nie musi mieszkać w mieszkaniu objętym odwróconą hipoteką – może je nawet wynajmować. Najistotniejsze jest to, aby do śmierci pozostała jej właścicielem.

Co ze spadkobiercami w przypadku hipoteki odwróconej?

Co jednak, jeśli kredytobiorca, korzystający z odwróconej hipoteki, umrze? W przypadku formy kredytowej wszystko zostało uregulowane prawnie. Po śmierci Klienta, bank ma obowiązek wycenić nieruchomość i różnice zwrócić spadkobiercom. Co więcej, spadkobiercy będą mogli zatrzymać nieruchomość pod warunkiem spłaty zaciągniętego kredytu. Zgodnie z ustawa mają na to 12 miesięcy – warto negocjować warunki z bankiem, istnieje także możliwość scedowania umowy na spadkobiercę.

Nasza ocena odwróconej hipoteki

Zalecamy dużą ostrożność przy wyborze odwróconej hipoteki – skupić należy się przede wszystkim na ofertach kredytowych, oferowanych przez banki. Hipoteka “sprzedażowa” najczęściej kończy się przejęciem nieruchomości przez firmę za 20-30% realnej wartości. Z tego powodu odwrócona hipoteka nie cieszy się dużym zaufaniem społecznym, a potencjalni spadkobiercy mają nikłe szanse na odzyskanie swojej schedy.

Odwrócona hipoteka w formie kredytu jest natomiast tak naprawdę pożyczką hipoteczną, dedykowaną seniorom. Jej spłata przebiega podobnie, jak w przypadku normalnego kredytu. Bank przejmuje nieruchomość jedynie w skrajnych sytuacjach, gdy kredytobiorca nie spłaca rat.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments