Odwrócona hipoteka ma szansę przyjąć się w Polsce?

5 /5
(Ocen: 1)

W przeciwieństwie do tradycyjnego kredytu hipotecznego, odwrócona hipoteka budzi niemałe kontrowersje. Popularna na Zachodzie Europy, w Polsce jeszcze nie znalazła swojego miejsca. Obowiązująca ustawa według specjalistów nie reguluje zagadnienia w wystarczający sposób. Należy zaznaczyć, że problemy z prawem dotyczącym tego rozwiązania trwają już prawie dziesięć lat. Jest sposób na rozwiązanie tego węzła gordyjskiego?

Problem niewystarczających świadczeń emerytalnych dotyka wielu osób. Etycznie i sprawnie funkcjonująca odwrócona hipoteka mogłaby poprawić w znaczący sposób sytuację finansową seniorów. Przez ostatnie piętnaście lat liczba emerytów się podwoiła, z 4,5 do prawie dziewięciu milionów. Jednak wiele zatrważających doniesień medialnych skutecznie zniechęciło potencjalnych kredytobiorców przed tym rozwiązaniem. Osoby starsze boją się zostać wykorzystane, oszukane lub naciągnięte na dodatkowe koszty. Przez podobne przypadki branża boryka się z negatywną opinią.

Ustawa o odwróconej hipotece z 2014 roku

Osoba, która decyduje się na takie rozwiązanie, pozostaje właścicielem nieruchomości i może mieszkać w niej do śmierci. Pieniądze mogą być wypłacone od razu lub w ratach. Co więcej, obsługą takich zobowiązań mogą zajmować się tylko banki będące pod kuratelą Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoby, które są spadkobiercami nie tracą prawa do mieszkania lub domu. Mogą postarać się o spłatę zadłużenia i uzyskanie pełnej własności. W sytuacji, gdy nie będą takim rozwiązaniem zainteresowani, bank będzie zobowiązany wypłacić im ewentualną różnicę między ceną nieruchomości a sumą wypłaconych świadczeń.

Tak jest w teorii, w praktyce żaden z banków nie zdecydował się na podobny krok, i nie ma rozwiązania w swojej ofercie. Zasłaniają się brakiem doświadczenia w tej delikatnej materii. Problematyczne mogą być rozliczenia czy ewentualne zbycie nieruchomości.

Fundusze emerytalne – dożywotnie świadczenia pieniężne

Za jednoznacznym wyznaczeniem standardów dla całej branży, nie tylko odwróconych hipotek, ale i dożywotnich świadczeń pieniężnych najbardziej lobbują fundusze hipoteczne. Za przykład podawana jest Anglia, gdzie podobne rozwiązania sprawnie funkcjonują już od ponad 25 lat. Droga do sukcesu ma prowadzić przez wzajemne zaufanie, poszanowanie norm i wspomniane wcześniej wysokie standardy etyczne. Mimo, iż sprawy dotyczące wymuszeń są nagłaśniane, to proceder kwitnie. Wiele osób zostało w ten sposób pokrzywdzonych.

Praca nad nowym prawem powinna nabrać tempa, gwarantując seniorom jak największe bezpieczeństwo. Dlatego wśród proponowanych rozwiań jest zaangażowanie państwa w kampanie społeczne podnoszące poziom świadomości seniorów.

Przez brak jasnego prawa wiele osób dotknęła tragedia. Można jeszcze wszystko zmienić, uchwalając odpowiednie prawo. Wymaga to zaangażowania banków, funduszy, i rządu ale przede wszystkim czynnika społecznego. Szacuje się, że w rękach emerytów znajdować się może 1 bilon złotych. Są to środki, na które osoby te pracowały całe życie. Dlatego problem jest bardzo delikatny i wymaga pełnego zrozumienia obu zainteresowanych stron.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments