Opłata mocowa za prąd 2021 – Co to? Od kiedy? Ile?

4.38 /5
(Ocen: 8)
opłata mocowa 2021

Zgodnie z projektem nowelizacji opłata mocowa, z której mają być finansowane przychody z tzw. rynku mocy, ma być pobierana dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to więc, że nie pojawi się ona jesienią, jak zakładano wcześniej. Opłata mocowa będzie również wyższa, ponieważ koszty rynku mocy będą dzielić się przez mniejszy wolumen zużycia energii elektrycznej. Ile zatem przyjdzie nam dopłacać do nierentownych elektrowni węglowych?

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Skąd się wzięła opłata mocowa?

W Polsce od 18 stycznia 2018 roku, obowiązuje ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwiększenie stabilności cen prądu, a także wyeliminowanie niedoborów wytwórczych, w szczególności tzw. blackoutu energetycznego. Nowa opłata od samego początku wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ wspierać ma wyłącznie państwowe koncerny energetyczne oraz ich elektrownie węglowe, które już teraz przynoszą gigantyczne straty. Niestety, Polska nadal jest jednym z nielicznych krajów, które utrzymują gospodarkę na węglu i chcą budować kolejne elektrownie.

Eksperci już od dawna podkreślają, że tego rodzaju wkład finansowy nie przyniesie wielkich korzyści dla polskiej energetyki, obecnie należy bowiem stawiać na rozwój OZE (w tym fotowoltaikę). Ponadto, na fakturze za prąd znajduje się już opłata przejściowa. Taksa ta miała nie tylko stanowić dla elektrowni rekompensatę za zerwanie kontraktów długoterminowych w ramach liberalizacji rynku energii, ale także zapewnić producentom prądu środki na remonty i budowę nowych siłowni. Po co zatem dublować opłaty?

Opłata mocowa znajdzie się na rachunku za prąd w późniejszym terminie

W procedowanym w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, termin wejścia w życie opłaty mocowej przesunięty został na 1 stycznia 2021 roku. Jest to więc trzy miesiące później niż dotychczas planowano, bowiem opłata mocowa doliczana miała być do rachunków odbiorców końcowych już od 1 października 2020 roku. Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo uchwalenia nowelizacji i uwzględnionego w niej zapisu o nowej dacie wprowadzenia opłaty mocowej, zwiększa fakt, że została ona przygotowana przez PiS i ma poparcie rządu (zadeklarowano je podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przez wiceministra klimatu Ireneusza Zyskę).

Opłata mocowa w znaczący sposób zwiększy koszty korzystania z energii elektrycznej w przemyśle i ogólnie w gospodarce, wpłynie również na wysokość rachunków za prąd indywidualnych odbiorców. Jak wskazuje dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii:

Opłata mocowa to nowe, duże obciążenie dla odbiorców, bo rynek mocy kosztuje nas ponad 5 mld zł rocznie. Rząd chciał zwolnić z niej przemysł energochłonny, ale niewystarczająco uzasadnił to Komisji Europejskiej. W efekcie koszty rynku mocy poniesie też przemysł i to w sytuacji, kiedy będzie wychodził z recesji. Stąd pomysł przesunięcia tej opłaty.

Ile wyniesie opłata mocowa?

Zgodnie z treścią ustawy o rynku mocy, oprócz gospodarstw domowych, opłata mocowa znajdzie się na rachunkach wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Będzie więc ona pobierana od m.in.:

odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;
operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;
przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Opłata mocowa będzie doliczana do opłaty taryfowej za dystrybucję i przesył energii. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, stawki opłaty mocowej ustalane są odrębnie w odniesieniu do dwóch grup odbiorców końcowych energii. Pierwszą są gospodarstwa domowe, drugą natomiast przedsiębiorcy, w tym zarówno fabryki, banki, telekomy, jak i mniejsze firmy usługowe oraz szpitale, samorządy i inne instytucje. Znane są już długo wyczekiwane stawki opłaty mocowej, które opublikował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Ile wyniesie opłata mocowa w przypadku gospodarstw domowych?

Jeszcze do niedawna przyjmowano, że opłata mocowa dla przeciętnego gospodarstwa domowego wynieść może ok.120 zł rocznie. Wiadomo już jednak, że stawka opłaty mocowej, która wejdzie w życie od nowego roku wyniesie dla indywidualnych odbiorców mniej niż oczekiwano. Ustawa różnicuje gospodarstwa domowe pod względem opłaty mocowej na cztery grupy:

  • zużywające rocznie poniżej 500 kWh, które zapłacą 1,87 zł miesięcznie;
  • zużywające rocznie od 500 kWh do 1.200 kWh, które zapłacą 4,48 zł miesięcznie;
  • zużywające rocznie od 1.200 kWh do 2.800 kWh, które zapłacą 7,47 zł miesięcznie;
  • zużywające rocznie ponad 2.800 kWh, które zapłacą 10,46 zł miesięcznie.

Ponadto, zgodnie z opublikowanym 23 listopada 2020 roku rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej w przyszłym roku zostanie zredukowana do zera. Dla przypomnienia, w 2020 roku wyniosła ona 1,39 zł/MWh, co dla przeciętnego gospodarstwa domowego stanowiło roczne obciążenie na poziomie ok. 3,48 zł.

Ile wyniesie opłata mocowa w przypadku odbiorców biznesowych?

Z kolei odbiorcy inni niż gospodarstwa domowe zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w wybranych godzinach doby, przypadających na szczytowe zużycie mocy w systemie, między 7.00 a 22.00. Opłata mocowa obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to więc, że zarówno w przypadku firm, jak i różnego rodzaju instytucji opłata mocowa będzie dwukrotnie wyższa niż wcześniej szacował rynek. Stawka opłaty mocowej doliczanej do rachunków za dystrybucję energii elektrycznej, będzie wynosić dla tej ostatniej grupy aż 76,20 PLN/MWh. Efektem takiej decyzji Prezesa URE może być wzrost cen produktów i usług na rynku, ponieważ firmy przerzucą tak wysokie koszty opłaty mocowej na konsumentów.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Prezes URE ogłosił wybrane godziny doby konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej

Prezes URE ogłosi również wybrane godziny doby, które są konieczne do obliczenia stawki opłaty mocowej dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Obowiązywać będą one już od stycznia 2021 roku. W jaki sposób zostały one wybrane? Otóż Prezes URE dokonał tego na podstawie danych historycznych dotyczących zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym w poszczególnych godzinach 2019 roku. W procesie ich wyboru zaś uwzględniony został charakter dobowej krzywej zapotrzebowania na moc w poszczególnych kwartałach roku ubiegłego.

Co ważne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 2009), wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, mogą być wyłącznie te z nich, dla których może zostać ogłoszony okres zagrożenia. Dotyczy to więc godzin pomiędzy 7:00, a 22:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zgodnie z tym, prezes URE poinformował, że wybranymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów roku dostaw 2021, na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, jest piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Przy czym pierwsza z tych godzin rozpoczyna się każdego dnia o 7.00, piętnasta o 21.00.

Może lepiej zainwestować w fotowoltaikę?

W uzasadnieniu ustawy mocowej znalazł się następujący komentarz:

Komercyjni odbiorcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć swój koszt zaopatrzenia w energię poprzez zmniejszenie zużycia w godzinach szczytowych lub zaopatrzenie się w inne źródła energii.

Sugerować może to więc, że jej autorzy liczą na to, że przedsiębiorcy sami zaczną inwestować we własne źródła energii i zostaną prosumentami. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy korzystają z paneli fotowoltaicznych mogą w znacznym stopniu ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej. W końcu, w każdej firmie rachunki za prąd to ogromny comiesięczny wydatek, sięgający ok. 20% ogólnych kosztów przedsiębiorstwa (w zależności od branży może być jeszcze większy).

Dlatego też idealnym sposobem na spore oszczędności może okazać się fotowoltaika dla firmy. Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane przez największe przedsiębiorstwa w Polsce (więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: OZE w Unii Europejskiej – bez negatywnych skutków kryzysu). Od 2019 roku bowiem, prosumentem może być także przedsiębiorstwo wytwarzające energię na własny użytek, dla którego produkcja ta nie stanowi głównego przedmiotu działalności. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną, to jej czas pracy w wielu przypadkach pokryje się ze wzmożonym poborem prądu, co w konsekwencji zmniejszy opłatę mocową. Więcej dowiecie się z naszego artykułu: Opłata mocowa a fotowoltaika.

Sprawdź bezpłatnie oferty fotowoltaiki

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, energetyką i naukami przyrodniczymi. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i taniec flamenco.

Dodaj komentarz
guest
3 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
ToJaK
ToJaK
3 marca 2021 19:45

fotowoltaikę powinny wprowadzać firmy na skalę przemysłową a nie Kowalski na dachu chce być samowystarczalny. Po 20 latach trzeba to wszystko wymienić na nowe i dzieci nic z tego nie będą już miały. Nakłady nie zwrócą się, nawet jak rachunki za prąd zbilansują się ze odsprzedaży energii z dachu domu. To nie studnia, czy szambo.

zico
zico
25 lutego 2021 07:07

Energia elektryczna i woda to podstawowe obecnie potrzeby bytowe ludności, Państwo powinno dbać aby były jak najtańsze. To co się dzieje, to jedna wielka kpina, napychanie kasy gigantom energetycznym gdzie zarobki są kosmiczne, kosztem wyzysku reszty społeczeństwa. Bogaci biorą sobie jeszcze więcej od biedaków….

Andree
Andree
5 stycznia 2021 22:14

JUZ DOSTALEM PODWYZKE ZA LISTOPAD I GRUDZIEN O 40 PROCENT,A TERAZ ZNOWU??NIECH ZABIORA PRZYWILEJE PRACOWNIKOM KTORZY NIE PLACA ZA ROCZNE ZUZYCIE A MY POLACY BEDZIEMY GODNIE ZYC