Poręczyciel kredytu – prawa, obowiązki, odpowiedzialność

5 /5
(Ocen: 4)

Przyjaciel poprosił Cię o poręczenie kredytu? A może sam szukasz poręczyciela? W każdej sytuacji musisz podjąć trudną decyzję. Jeśli staniesz się żyrantem kredytu hipotecznego możesz odpowiadać całym swoim majątkiem za zaciągnięty dług. Z drugiej strony poręczyciel może zwiększyć zdolność kredytową, ale i ją obniżyć.

Ostatecznie żyrowanie kredytu nie musi być kulą u nogi. Znając swoje prawa i obowiązki możesz wyświadczyć komuś przysługę i pozostać w komfortowej sytuacji. Jak to zrobić? Podpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku!

Poręczyciel kredytu – kim jest?

Znasz na pewno przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie. Poręczyciel kredytu to osoba, która zobowiązuje się, że w razie braku możliwości spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę, ureguluje za niego zaistniały dług. Może zatem przy tym stracić cały swój majątek. Trudno o bardziej konkretny przykład zaufania. Dlatego też niewiele osób prosi, lub chce być poręczycielem.

Obowiązki i zagrożenia związane z żyrowaniem kredytu wydają się być zbyt niebezpieczne. To rozsądne podejście, ale nie każdy wie, że zakres długu za który się poręcza można ustalić i ograniczyć. Innymi słowy poręczyciel ma nie tylko obowiązki, ale i prawa. Inną sprawą jest to, że nie każdy może spełnić warunki poręczyciela.

Kto może zostać poręczycielem?

Dla banku pożyczającego dużą sumę pieniędzy, poręczyciel musi być osobą, która będzie w stanie spłacić kredyt. Dlatego instytucja finansowa potrzebuje ocenić różne scenariusze wydarzeń. Aby to zrobić poręczyciel zostanie poddany takiej samej analizie zdolności kredytowej jak pierwotny kredytobiorca. To oznacza, że nie każda osoba to idealny kandydat na żyranta. Jakie powinien mieć cechy?

Nikogo nie zaskoczy, że najważniejszym kryterium jest posiadanie zdolności kredytowej. Ale na tą składa się szereg różnych czynników. Warto zatem przed poproszeniem kogoś o poręczenie kredytu sprawdzić samemu, czy spełnia ten warunek.

Zatem na zdolność wpływ mają m.in. źródło i kwota dochodu, inne zobowiązania (zaciągnięte pożyczki, kredyty), historia kredytowa czy też wiek, który przy długoletnim kredycie hipotecznym gra bardzo ważną rolę. Bank musi się upewnić, że poręczyciel będzie mógł ręczyć za zobowiązanie przez cały okres kredytowania.

Poręczyciel a kredyt hipoteczny

Zainteresowanie poręczaniem pożyczek czy kredytów spada w Polsce z roku na rok. Ta prawidłowość jeszcze wyraźniej dotyka kredytów hipotecznych. Wieloletnie zobowiązanie na dużą sumę pieniędzy skutecznie odstrasza ewentualnych żyrantów. A i banki z coraz mniejszym entuzjazmem rozpatrują pełnomocnictwo jako dobrą formę zabezpieczenia kredytu. Skoro jednak to czasem jedyny sposób na zdobycie środków na własne lokum, to warto lepiej poznać zasady kryjące się pod poręczaniem kredytu hipotecznego.

Jak zostało wspomniane wyżej, przy kredycie hipotecznym ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez instytucje finansową, jest wiek poręczyciela. Pod tym aspektem, skrajne granice wiekowe są nieprzychylnie rozpatrywane przez bank. W przypadku seniora-żyranta o dużej zdolności kredytowej, bank może jeszcze ustąpić, ale pod warunkiem skrócenia okresu kredytowania. Niestety ten zabieg zwiększa wysokość miesięcznych rat, a tym samym zmniejsza Twoją zdolność kredytową. Może to być zatem niezadowalające rozwiązanie.

Zobacz np. artykuł do jakiego wieku można mieć kredyt hipoteczny?

Poręczenie kredytu a zdolność kredytowa

Kolejną trudnością jaką napotkasz jako poręczyciel kredytu hipotecznego jest zmniejszenie Twojej zdolności kredytowej. Zawarcie umowy z poręczeniem kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, a to oznacza, że jeśli samemu będziesz się starał o kredyt hipoteczny, bank automatycznie dowie się o Twoim statusie. Warto wiedzieć, że dla banku bycie poręczycielem oznacza, że Twoje zobowiązanie może zmienić się na rzeczywisty dług, który będziesz musiał spłacić. Skutek może być taki, że przez cały okres żyrowania kredytu hipotecznego możesz nie mieć możliwości zaciągnąć własnego zobowiązania. Po prostu nie będziemy mieli zdolności finansowej na drugi kredyt hipoteczny.

Obowiązki i odpowiedzialność poręczyciela

To jakie prawa i obowiązki ma poręczyciel kredytu reguluje Kodeks cywilny. Ale to w umowie poręczenia określany jest ich konkretny zakres. Można precyzyjniej określić takie rzeczy jak kwotę, którą poręczamy, czas trwania poręczenia czy warunki spłaty w razie niewywiązywania się z regulacji kredytobiorcy. Jednak summa summarum głównym obowiązkiem poręczyciela jest zagwarantowanie bankowi spłaty długu.

Standardowo – jeśli umowa nie mówi inaczej – poręczyciel odpowiada całym swoim majątkiem, a bank ma możliwość wykorzystania egzekucji komorniczej w celu odzyskania swojej należności.

Brak spłaty kredytu – jakie prawa ma poręczyciel?

Poręczając kredyt trzeba przyjąć najczarniejszy scenariusz, bo wcale nie musi być tak nieprawdopodobny. Co można zrobić, gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu, a Ty jesteś poręczycielem? W takiej sytuacji bank zwróci się do Ciebie po uregulowanie długu. Jeśli w umowie nie zostało inaczej określone, będąc żyrantem występujesz jako współdłużnik solidarny. To znaczy, że w razie opóźnień bank może ubiegać się o środki jednocześnie od kredytobiorcy jak i od poręczyciela.

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny za pierwotnego kredytobiorcę, masz te same prawa, które przysługują dłużnikowi względem wierzyciela (instytucji finansowej). Przede wszystkim możesz potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem banku.

Kiedy spłacisz kredyt hipoteczny jako żyrant, możesz wpisać się do hipoteki spłaconej nieruchomości. Jest to tzw. wstąpienie przez poręczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela (tu banku). Następuje ono bez dodatkowej umowy, na mocy samego prawa. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego w którym potwierdzasz swoją odpowiedzialność za spłatę kredytu hipotecznego oraz dopełnienie obowiązku z umowy poręczenia. To prawo pozostaje w użyciu także, gdy spłacona została tylko część nieruchomości. Wtedy dochodzi do podziału hipoteki, gdzie hipotece wierzyciela przysługuje pierwszeństwo nad hipoteką poręczyciela.

Na co powinien uważać poręczyciel kredytu?

Ostrożności nigdy za wiele. Szczególnie, gdy zostałeś poproszony o zostanie poręczycielem. Warto zastanowić się dwa razy, czy osoba, która kieruje do nas taką prośbę jest uczciwa i zaufana. Choć zazwyczaj są to najbliżsi znajomi, lepiej odłożyć sentymenty na bok i upewnić się, czy zainteresowany wie, o co nas rzeczywiście prosi. Nie musi mieć w końcu złych intencji, tylko czerpał informacje ze nieodpowiednich źródeł.

Podobnie sami musimy umieć odpowiedzieć na to pytanie. Czy wiesz, z czym wiąże się poręczenie kredytu hipotecznego? To długoletnie zobowiązanie, na dużą kwotę najpewniej oznacza, że sam nie będziesz mógł wziąć kredytu, gdy tego będziesz potrzebował. Dopóki oczywiście jesteś żyrantem. Ale rozwiązanie umowy następuje tylko, gdy dług zostanie uregulowany lub za zgodą kredytobiorcy. A ten nie musi przecież jej wyrazić. Samo zmniejszenie Twojej zdolności kredytowej może być niczym w porównaniu ze stresem jaki możesz przeżyć, gdy okaże się, że spłata kredytu hipotecznego spadła na Ciebie.

Czy są sposoby, aby spać spokojnie jako poręczyciel kredytu?

Czytając o obowiązkach żyranta szybko znajdujemy odpowiedź na to, dlaczego zainteresowanie poręczaniem kredytów sukcesywnie maleje. Jednak nie na każdą propozycję żyrowania należy reagować odruchem ucieczki. Jeśli kredytobiorca jest dla nas zaufaną osobą, a sami nie widzimy przeciwwskazań do zostania poręczycielem, to nasza pomoc może być niezastąpiona. Aby spać spokojnie trzeba wtedy, tylko zamieścić odpowiednie zapisy w umowie poręczenia.

W dokumencie poręczyciel może określić takie rzeczy jak:

  • kwotę długu za który odpowiada (można określić, że nie poręczamy np. za odsetki od kredytu hipotecznego),
  • okoliczności spłaty długu (w umowie może się znaleźć zastrzeżenie, że wierzyciel może ściągnąć należny dług, jedynie w przypadku, gdy wyczerpał inne możliwości odzyskania należności. Np. najpierw starał się go odzyskać od kredytobiorcy),
  • czas w jakim obowiązuje umowa poręczenia,
  • obowiązek przekazywania przez kredytobiorcę lub bank informacji o harmonogramie spłaty kredytu hipotecznego.

Umieszczenie w umowie powyższych zapisów określa jasno zakres obowiązków i pozwala bardziej komfortowo traktować żyrowanie kredytu hipotecznego. Lepiej wszelkie wątpliwości związane z zakresem poręczania rozwiązać na piśmie niż uznawać je za domyślne.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments