Potrącenie psa lub kota a odszkodowanie

5 /5
(Ocen: 2)
Pojawienie się zwierzęcia przed maską to często kwestia ułamka sekundy. Kierowca nie ma szans zareagować. Potrącenie psa lub kota oznacza nie tylko cierpienie samego zwierzęcia, ale również dramat właściciela czworonoga oraz nieprzyjemne konsekwencje dla kierującego pojazdem, który w wyniku zdarzenia ma uszkodzony samochód i niewinną istotę na sumieniu. Kto ponosi odpowiedzialność za potrącenie kota lub psa? I jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia? Wyjaśniamy.

Prawne obowiązki opiekuna zwierzęcia

Posiadanie zwierzęcia, niezależnie od jego gatunku i rozmiaru, wiąże się z przyjęciem na siebie dużej odpowiedzialności oraz z szeregiem obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Zwierzę nie posiada zdolności prawnej, więc nie może być podmiotem praw i obowiązków. Nie może ponieść odpowiedzialności karnej ani cywilnej za swoje zachowanie. Ustawa o ochronie zwierząt nie przyznaje mu praw, za to nakłada na człowieka obowiązek jego ochrony.

Art. 77 Kodeksu wykroczeń mówi jasno, że kto trzyma zwierzę, zobowiązany jest do zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy jego trzymaniu. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara ograniczenia wolności, grzywna 1000 złotych albo kara nagany. Jeśli dodatkowo osoba ta stwarza swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, grozi jej kara ograniczenia wolności, grzywna albo kara nagany.

Z kolei art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązuje do naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę temu, kto je chowa albo się nim posługuje. Nie ma znaczenia, czy pies lub kot był pod nadzorem tej osoby, czy się zabłąkał albo uciekł. Jeśli chowacie zwierzę albo się nim posługujecie, ponosicie tzw. winę w nadzorze. Chyba, że nie można przypisać winy ani Wam, ani osobie, za którą ponosicie odpowiedzialność. Wówczas, zgodnie z art. 431 § 2 k.c., poszkodowany ma prawo żądać od Was całkowitego lub częściowego naprawienia szkody tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Pamiętajcie, że nie musicie być właścicielami zwierzęcia, aby ponosić odpowiedzialność za wyrządzone przez nie szkody! Wystarczy, że zachowujecie się jak właściciele, czyli stale lub długotrwale zajmujecie się zwierzakiem, zapewniacie mu schronienie, karmicie itd. Wasze nazwisko nie musi widnieć w żadnych dokumentach.

Przykład. Jeśli sąsiadka z uprzejmości zgodziła się zaopiekować Waszym psem lub kotem na kilka dni, a zwierzę jej ucieknie i wpadnie pod koła, powodując zniszczenia w pojeździe, to nie ona, ale Wy poniesiecie konsekwencje finansowe tego zdarzenia. Opieka sąsiadki nad zwierzęciem miała bowiem charakter jedynie grzecznościowy i przejściowy.

Potrącenie zwierzęcia – jak się zachować?

Obecność psa lub kota na jezdni to prawie zawsze wina opiekuna, co oczywiście nie oznacza, że kierowca, który potrąci zwierzę, może po prostu odjechać… Ustawodawca w art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt zobowiązuje kierowcę, który potrąci zwierzę, do zapewnienia mu stosownej pomocy (w miarę możliwości) lub zawiadomienia służb – policji lub straży miejskiej. Najlepiej zadzwonić pod numer 112. Dyspozytor skieruje na miejsce odpowiednie służby. Wezwanie służb jest także konieczne do udokumentowania zdarzenia, celem późniejszego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W myśl obowiązujących przepisów, za nieudzielenie pomocy potrąconemu zwierzęciu grozi kara aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub grzywny od 20 do 5000 zł. Dodatkowo należy się liczyć z orzeczeniem środka karnego w postaci nawiązki w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Ekstremalnym przypadkiem będzie celowe przejechanie psa czy kota. Zgodnie z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt, za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Potrącenie psa – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Jeśli to Wy prowadziliście pojazd i w wyniku potrącenia psa lub kota doznaliście szkody, macie prawo domagać się jej naprawienia:

  • od ubezpieczyciela właściciela/opiekuna zwierzęcia – o ile wykupił on polisę OC w życiu prywatnym, która obejmuje swoim zakresem takie ryzyko (ubezpieczenie zwierząt domowych w ramach polisy OC to coraz popularniejsze rozwiązanie);
  • od ubezpieczyciela rolnika – z polisy OC rolnika, jeżeli zwierzę było wykorzystywane do pracy w gospodarstwie rolnym (do wielu potrąceń dochodzi właśnie na terenach wiejskich);
  • bezpośrednio od właściciela/opiekuna psa – jeśli uszkodzenia są znaczne i nie uda się Wam dość do porozumienia, najprawdopodobniej czeka Was spotkanie na sali sądowej.

Potrącenie psa lub kota najczęściej kończy się dla kierowców stosunkowo niewielkim uszczerbkiem w majątku, np. wgnieceniami w karoserii. Może się jednak zdarzyć, że chcąc uniknąć zderzenia, wykonacie gwałtowny manewr, skutkujący całkowitym zniszczeniem pojazdu i poważnymi obrażeniami. Oprócz odszkodowania majątkowego za uszkodzenie auta możecie wówczas żądać od podmiotu odpowiedzialnego:

  • zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, zakupu leków i środków medycznych, niezbędnych konsultacji prywatnych itd.;
  • rekompensaty finansowanej za zniszczone przedmioty w pojeździe, np. odzieży, sprzętu elektronicznego itd.;
  • zrekompensowania utraconego dochodu, gdy w wyniku obrażeń nie możecie kontynuować pracy;
  • zadośćuczynienia, czyli finansowej rekompensaty za ból, cierpienia i inne negatywne doświadczenia.

Ile należy się odszkodowania za uszkodzenie auta przez psa?

To zależy od rozmiarów szkody. Odszkodowanie ma zrekompensować Wam poniesione straty. Nie może służyć wzbogaceniu się. Z kolei na wysokość zadośćuczynienia wpływać będą przede wszystkim zmiany, jakie zaszły w Waszym życiu po zdarzeniu. Sąd może wziąć też pod uwagę stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu. Ale to już skrajne sytuacje, bo najczęściej w takich sprawach do zrekompensowania pozostają szkody w pojeździe.

Jeżeli napotkacie problem z uzyskaniem odszkodowania na przedsądowym lub sądowym etapie postępowania, warto poszukać solidnej firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowania. Najlepsze kancelarie odszkodowawcze oferują darmową analizę sprawy i kompleksową pomoc prawną od samego początku do końca dochodzenia roszczenia. Poszkodowany płaci wtedy tylko prowizję za wygraną sprawę.

Potrącenie bezpańskiego psa a odszkodowanie

Może się zdarzyć, że pies, którego potrąciliście, nie ma właściciela. Warto wiedzieć, że Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje jednostki samorządu do wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym czworonogom. Pies, który biega po jezdni, stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi, więc powinien zostać niezwłocznie zabrany do schroniska. Gdy gmina zaniedba ten obowiązek, możecie żądać od niej odpowiedniego odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, powołując się na zaniechanie umieszczenia zwierzęcia w schronisku. Gmina nie może uwolnić się od odpowiedzialności przez brak miejsca w schronisku czy brak wiedzy o obecności psa na drodze.

Kiedy można uwolnić się od odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę

Tylko wtedy, gdy właścicielowi/opiekunowi nie można przypisać winy za pojawienie się zwierzęcia na jezdni. Zerwanie się psa ze smyczy podczas spaceru czy ucieczka przez podkop pod płotem na pewno nie stanowią takich przesłanek!

Winy za szkody wyrządzone przez zwierzę nie poniesiecie tylko w sytuacjach, na które rzeczywiście nie mieliście żadnego wpływu, np. włamywacz celowo uwolnił psa, aby ułatwić sobie wejście do domu, przejeżdżający pojazd dostawczy uszkodził ogrodzenie albo zwierzę uciekło z hotelu dla psów.

Poczucie krzywdy często towarzyszy właścicielom czworonogów dlatego, że zderzenia być może dało się uniknąć, gdyby tylko kierowca nie jechał tak szybko… Niestety (albo „stety” – zależy, którą stroną jesteście), nadmierna prędkość kierującego pojazdem nie zwalnia Was od odpowiedzialności za zwierzę. Właścicielowi samochodu i tak należy się odszkodowanie za uszkodzenie auta przez psa. Przekroczenie prędkości może jedynie doprowadzić do wypłacenia niższego świadczenia w związku z przyczynieniem się do szkody. Jeśli kierowca wezwał policję, a pies czy kot był Wasz, zapewne i tak dostaniecie mandat.

Czy ubezpieczenie AC zapewni odszkodowanie po potrąceniu zwierzęcia?

Dobrowolna polisa AC zapewni Wam szybkie odszkodowanie komunikacyjne w wysokości zgodnej z zakupionym wariantem i na zasadach określonych w umowie. Dzięki temu sprawnie i bezstresowo zlikwidujecie szkodę w pojeździe, a Wasz ubezpieczyciel w ramach regresu ubezpieczeniowego zapewne będzie dochodził roszczeń od właściciela zwierzęcia. Pamiętajcie, że łamiąc przepisy o ruchu drogowym, możecie nie otrzymać odszkodowania z AC w ogóle albo zostanie ono obniżone.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments