Przedawniony kredyt hipoteczny – czy jest coś takiego?

5 /5
(Ocen: 1)

Kredyt hipoteczny to dla większości Polaków jedyna szansa na kupno własnego mieszkania lub domu. Pożyczka mieszkaniowa ma zazwyczaj charakter długoterminowy, dlatego choć banki przed jej udzielenie dokładnie sprawdzają zdolność kredytową wnioskodawcy, nie są w stanie przewidzieć wszystkiego, co może zdarzyć na przestrzeni 25 czy nawet 30 lat.

Podczas tak długiego okresu mogą pojawić się problemy z terminową spłatą rat, a nawet zupełnym zaprzestaniem spłacania kredytu hipotecznego w związku z problemami finansowymi. Co w takim przypadku czeka kredytobiorcę? Czy dłużnik może liczyć na przedawnienie kredytu hipotecznego?

Przedawnienie kredytu – teoria i praktyka

Kiedy kredyt ulega przedawnieniu, dłużnik ma prawo do odmowy zaspokojenia wierzyciela, czyli po prostu do odmowy spłaty należności. Według artykułu 118 kodeksu cywilnego, roszczenia o świadczenia okresowe, w tym również kredyt, przedawniają się po trzech latach. Termin ten liczony od momentu, kiedy świadczenie stało się wymagalne, czyli od chwili, kiedy wierzyciel ma prawo domagać się uregulowania płatności.

Warto zauważyć, że w przypadku kredytu hipotecznego mamy do czynienia z harmonogramem spłat, tak więc każda rata ma odrębny termin wymagalności. Pożyczka ulegnie zatem przedawnieniu po upływie terminu konieczności uregulowania ostatniej raty. Tak sprawa wygląda w teorii. W praktyce jednak bank nigdy nie czeka na tyle długo, by kredyt hipoteczny mógł ulec przedawnieniu. Kredytobiorca podejmuje szereg działań, by do tego nie dopuścić.

Wypowiedzenie umowy kredytu

Najczęstszym sposobem stosowanym przez bank, by zobligować dłużnika do zapłaty należności, jest wypowiedzenie umowy kredytu. W takiej sytuacji kredytobiorca zmuszony jest do spłaty całości pożyczki. Termin wypowiedzenia kredytu wynosi 30 dni. Kredytodawca ma obowiązek wypowiedzenia na piśmie. Dokument ten powinien zawierać również informację o terminie, w jakim dłużnik musi uiścić całą kwotę.

Hipoteka a kwestia przedawnienia

Kredyt zabezpieczony hipoteką to pożyczka najkorzystniejsza z punktu widzenia kredytodawcy. Dlaczego? Kredyt hipoteczny nie ulega przedawnieniu. Przedawnieniu mogą ulec jedynie odsetki. Wierzyciel ma bowiem prawo do uzyskania zaspokojenia, czyli zapłaty z obciążonej nieruchomości. Oznacza to, że hipoteka daje bankowi gwarancję, że pożyczka nie ulegnie przedawnieniu, z kolei dłużnika zobowiązuje do spłacenia kredytu.

Mamy tu do czynienia z przekształceniem odpowiedzialności osobistej na odpowiedzialność rzeczową. Oznacza to, że wierzyciel może szukać zaspokojenia z danego przedmiotu, będącego częścią majątku dłużnika. W tym przypadku mamy na myśli nieruchomość, na którą kredyt został zaciągnięty. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że odpowiedzialność rzeczowa uniemożliwia dłużnikowi wniesienie rozczynia co do całości długu. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, która weszła w życie 22 lipca, dłużnik może zostać zmuszony do sprzedaży mieszkania.

Przedawnienie kredytu hipotecznego – praktycznie niemożliwe

Jak widać, w przypadku kredytu hipotecznego przedawnienie jest możliwe wyłącznie w teorii. W praktyce, bank uczyni wszystko, by nie dopuścić do takiego faktu. Oznaczałoby to bowiem dla kredytodawcy realne straty. Co więcej, z punktu widzenia dłużnika przedawnienie jest korzystne tylko pozornie. Pamiętać bowiem trzeba, że dług nie znika, jedynie wierzyciel zostaje pozbawiony możności jego ściągnięcia. Informacja o nieuregulowanej należności trafi do BIK-u, co w przyszłości będzie rzutowało na naszą historię kredytową. Jak widać zaleganie ze spłatą kredytu jest niekorzystne zarówno dla banku, jak i dłużnika.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments