Przychód a dochód – jaka jest różnica?

5 /5
(Ocen: 2)

Przychód nie jest tym samym, co dochód. Różnica jest istotna – o czym dobrze wiedzą przedsiębiorcy. Niestety pomyłka ta zdarza się wielu osobom, co później może wiązać się nieprzyjemnościami. Przykładowo, czy zainwestowałbyś swoje oszczędności w firmę, która generuje miliony przychodu, ale nie ma ani grosza dochodu? Jak to świadczy o kondycji przedsiębiorstwa? Czy firmie opłaca się nie mieć dochodów? Żeby to zrozumieć potrzebujemy znać różnicę między przychodem a dochodem.

Co to jest przychód?

Przychód to korzyść materialna jaką uzyskaliśmy w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, stosunku pracy, pracy nakładczej, dokonania transakcji czy posiadania nieruchomości. Przychód jest łączną wartością ze sprzedaży dóbr towarów lub usług netto – czyli bez odprowadzenia należnego podatku VAT. Innymi słowy, przychód to suma pieniędzy (dowolny rodzaj przysporzenia majątku) wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego należnościami. Pełen katalog przysporzeń znajdziemy w art.14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważmy, że do przychodów wliczają się kwoty należne. Również te, które nie zostały faktycznie otrzymane (z wyłączeniem zwrotów i udzielonych upustów, bonifikat i skont). Dlatego przychody nie oddają rzeczywistej kondycji przedsiębiorstwa.

W przypadku czynnych podatników VAT przychód to wartość netto ze sprzedaży towarów i usług. Weźmy taki oto przykład: Andrzej wystawił fakturę VAT za sprzedaż towarów wartych 2460 zł brutto. Podatek VAT to w tym przypadku 460 zł. Zatem przychód dla wartości netto to 2000 zł. W dodatku, jeśli Andrzej rozlicza się w okresie miesięcznym, a termin płatności został ustalony z klientem na następny miesiąc, to – pomimo, że Andrzej nie otrzymał jeszcze zapłaty – musi on rozpoznać w rachunkach 2000 zł przychodu.

Czym jest dochód?

Odejmując od przychodu, koszty jego pozyskania otrzymujemy dochód. Najprościej jest to przedstawione na poniższym wzorze:

PRZYCHÓD – koszty uzyskania przychodu = DOCHÓD

Dochody są dobrym wskaźnikiem kondycji przedsiębiorstwa dlatego, że dochód jest albo wypracowanym zyskiem firmy, albo stratą. Innymi słowy firma przynosząca dochody nie tylko zarabia na swoje utrzymanie, ale i powiększa kapitał, którym może dysponować. Wyróżnia się dwa rodzaje dochodu:

dochód brutto (przychód minus koszty uzyskania przychodu przed opodatkowaniem),

dochód netto (przychód minus koszty uzyskania przychodu, minus podatek dochodowy) inaczej dochód “do ręki”.

Spójrzmy na taki oto przykład. Firma X wypracowała w czerwcu 25 tys. przychodu. Koszt jego uzyskania wyniósł 15 tys. zł. Zatem dochód brutto to 10 tys. zł. Jeśli przyjmiemy, że od dochodu brutto firma X ma do zapłacenia podatek dochodowy w wysokości 17%, to po jego odliczeniu, otrzymamy dochód netto w wysokości 8300 zł.

(Pamiętajmy, że to przykład uproszczony, który nie bierze pod uwagę rocznego okresu rozliczeniowego, zaliczek na podatek dochodowy, formy opodatkowania czy odliczenia 7,75% składki zdrowotnej).

Koszty uzyskania przychodu – czym one są?

Aby obliczyć dochód, musimy wiedzieć, co zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Nasze wydatki mogą zostać wliczone do kosztów przychodu, gdy:

zostały poniesione, aby osiągnąć przychód albo w celu utrzymania lub zabezpieczenia przychodu,

są nierozerwalnie związane z prowadzoną działalnością,

nie noszą cech wydatków osobistych dla przedsiębiorcy,

są należycie udokumentowane.

Wśród kosztów uzyskania przychodu wymienia się koszty bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu to takie, które mają ścisły związek z prowadzoną działalnością – np. zakup towaru czy sprzętu. Są to wydatki jednoznacznie związane z uzyskaniem przychodu.

Pośrednie koszty uzyskania przychodu nadal muszą być związane z działalnością przedsiębiorcy, ale ich charakter nie jest już jednoznaczny. Może to być przykładowo czynsz, zakup paliwa, opłata za usługi księgowej, odsetki od kredytu hipotecznego itp.

W art. 23 ustawy o PIT znajdziemy katalog kosztów, które nie mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przychód a dochód – co trzeba wiedzieć?

Jak widać różnica między przychodem a dochodem jest znacząca. To właśnie na podstawie dochodu należy ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Myląc dochód z przychodem w takiej sytuacji możemy podjąć błędną (i kosztowną) decyzję. Aby uniknąć dalszych nieporozumień, poniżej znajdziesz najważniejsze różnice między przychodem a dochodem.

Przychód i dochód liczy się dla określonego czasu, np. miesiąca kwartału lub roku

Dochód to przychód minus koszty uzyskania przychodu

Dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu

Dochód netto = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatek dochodowy

Od dochodów odliczany jest podatek dochodowy. Koszty uzyskania przychodu pozwalają ten podatek obniżyć (oraz m.in. wybór formy opodatkowania).

W przychodach ewidencjonowane są także środki, których przedsiębiorca jeszcze faktycznie nie otrzymał – dlatego przychód stanowi złą podstawę do oceny sytuacji finansowej.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments