REITy – będzie nowa ustawa

5 /5
(Ocen: 2)

Ministerstwo Finansów przygotowało nową projekt nowej ustawy o spółkach rynku wynajmu, czyli tzw. REIT ( z angielskiego Real Estate Investment Trusts). Głównym celem jest przekonanie Polaków do inwestowania swoich pieniędzy w nieruchomości. Ma to być bardziej opłacalne niż lokaty bankowe. Projekt jest już po uzgodnieniach. Zgodnie z planem ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Co to jest REIT?

REIT to spółki zarabiające na nieruchomościach komercyjnych. Ich głównym celem jest kupno, sprzedaż oraz zarządzanie danymi lokalami. Dochód z wynajmu otrzymują właściciele. Z kolei 90% zysków ma być wypłacana akcjonariuszom w postaci dywidend. Zadaniem REIT-ów jest przede wszystkim pobudzenie gospodarki i zwiększenie zysków kapitałowych.

Pierwsze spółki REIT powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Bardzo szybko okazało się, że jest to opłacalne zarówno dla inwestorów, jak i gospodarki państwa. W związku z tym po to rozwiązanie sięgały również państwa europejskie. Na świecie jest około 400 tego typu spółek, z czego większość na rynku amerykańskim. Co ciekawe, większość REIT-ów notowana jest na giełdzie i ma pozytywne wyniki finansowe.

Ulgi podatkowe dla uczestników REIT

W uzasadnieniu do ustawy czytamy: “W szczególności dochody uzyskane przez takich inwestorów z udziału w zyskach takiej spółki (dywidendy, zaliczki na dywidendę) podlegałyby zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie to dotyczyłoby zarówno podatników podatku CIT jak i podatku PIT“.

Atrakcyjne zasady opodatkowania mają z pewnością zachęcić inwestorów. Bardzo podobnie działa to na Zachodzie. REIT inwestuje w nieruchomości przynoszące zyski, takie jak: mieszkania, biura, magazyny, hotele. Natomiast zyski, jak dywidendy są atrakcyjnie opodatkowane w porównaniu do innych przychodów. Z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że stopa podatku będzie na poziomie 8,5 proc. w zakresie dochodów uzyskanych przez spółkę bezpośrednio lub pośrednio z wynajmu nieruchomości lub ich części, w tym również na wypłatę dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w zyskach tej spółki.

REIT-y tylko jako spółki akcyjne

Ustawa o spółkach rynku wynajmu jednoznacznie określa, że taką działalność mogą prowadzić wyłącznie spółki akcyjne utworzone na czas nieokreślony. Dodatkowo taka spółka będzie musiała mieć siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej akcje pozostaną w kraju i zostaną dopuszczone do obrotu oficjalnych notowań zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.1).

Ustawodawca zaznaczył wyraźnie, że dywidendy dla akcjonariuszy muszą koniecznie być wypłacane regularnie. Zakładowy kapitał spółki REIT nie może być niższy niż 50.000.000 zł. Dodatkowo wszystkie REIT-y będą musiały być wpisane do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Bez takiego wpisu prowadzenie działalności będzie niemożliwe.

REIT po polsku

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce zdecydowanie potrzebuje zmian i uregulowań prawnych, w związku z tym projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu pojawił się w odpowiednim momencie. Jedno jest pewne, aby dokładnie określić powodzenie REIT-ów potrzebny jest czas.

REIT-y mają również wesprzeć rządowy program . Komercyjne budownictwo pod najem praktycznie w Polsce nie istnieje, a zapotrzebowanie na tego rodzaju mieszkania w dużych miastach jest bardzo duże. Dla inwestorów REIT-y mogą być ciekawą i bezpieczną alternatywą do inwestycji. Dla najemców tego rodzaje mieszkania oznaczają regulację cen oraz większy wybór ofert.

Trudno ocenić, czy powstanie mieszkań pod najem w REIT-ach wpłynie na rynek kredytów hipotecznych.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments