Restrukturyzacja kredytu – pomoc w opanowaniu zadłużenia?

4.67 /5
(Ocen: 6)

Spłacając kredyt w czasie koronawirusa, nie trudno o problemy z uregulowaniem kolejnej raty. Banki szybko zaoferowały specjalne wakacje kredytowe – to jeden z elementów restrukturyzacji zadłużenia, ale nie jedyny. Gdy kończy nam się zawieszenie spłaty kredytu, a widzimy, że nie stać nas na kolejną ratę, warto sięgnąć po restrukturyzację zadłużenia. I to zanim nie będzie za późno, bo olejnym kołem ratunkowym może być już tylko upadłość konsumencka.

Co to restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu polega na zmianie warunków zobowiązania (za zgodą kredytodawcy i kredytobiorcy) w sytuacji, gdy osoba spłacająca zobowiązanie ma (lub może mieć) problemy z jego uregulowaniem. Celem restrukturyzacji zadłużenia jest przywrócenie kredytobiorcy możliwości spłaty kredytu.

W skrócie – restrukturyzacja kredytu pozwala nam odzyskać kontrolę nad swoimi finansami. Chroni przed popadnięciem w większe długi. Jednak skutkiem towarzyszącym restrukturyzacji kredytu jest najczęściej zwiększenie całkowitego kosztu zobowiązania. Dlaczego? Oto w jaki sposób dokonuje się restrukturyzacji długu:

zmiana okresu spłaty – np. dłuższy czas kredytowania oznacza mniejszą ratę miesięczną, ale większe koszty odsetkowe.

zawieszenie spłaty raty – to właśnie wakacje kredytowe, które trwają zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Odroczenie zobowiązania może dotyczyć całości raty lub tylko części kapitałowej. Także przy tym rozwiązaniu rosną koszty odsetkowe zobowiązania.

zmiana warunków umowy – czyli np. refinansowanie kredytu, które polega na zmianie oprocentowania oraz innych parametrów pożyczki. Jeżeli oferty innych banków oferują niższą marże, może okazać się, że opłaca się przenieść zobowiązanie do innej instytucji. Zazwyczaj zmiana warunków umowy wiążę się z opłatą prowizyjną.

zmiana na ratę balonową (rosnącą) – to rozwiązanie polega na tym, że najbliższe raty są niskie (np. płacimy tylko odsetki), ale ostatnie raty są zwiększane (spłacamy cały kapitał i odsetki). W zależności od konkretnej sytuacji, rata balonowa może zachować podobny koszt odsetkowy jak w pierwotnej umowie.

Restrukturyzacja zadłużenia – dla kogo i kiedy?

Podstawą prawną od restrukturyzacji kredytu gotówkowego jest art. 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Wszedł on w życie 26 listopada 2015 r. a jego brzmienie jest następujące:

“Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.”

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego określona jest w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Z możliwości restrukturyzacji kredytu najlepiej skorzystać zawczasu, gdy nie posiadamy jeszcze opóźnień w spłacie zobowiązania. Według ustawy o kredycie hipotecznym, jeżeli spóźniamy się z uregulowaniem raty kredytu, bank powinien wezwać nas do dokonania spłaty, a w piśmie dołączyć informację o możliwości restrukturyzacji.

Restrukturyzacji kredytu można dokonać, gdy wskazuje na to sytuacja majątkowa kredytobiorcy (np. brak środków na spłatę kolejnych rat kredytu, spadek zdolności kredytowej). Sposób jej przeprowadzenia powinien być ustalony przez obie strony (klienta i bank).

W praktyce banki mają pewną swobodę w ocenie, czy dług ich klienta wymaga restrukturyzacji. Inaczej nawet jednodniowa zwłoka w spłacie kredytu wymagałaby wysłania specjalnego pisma do kredytobiorcy.

Wniosek w sprawie restrukturyzacji kredytu

Bank ma obowiązek rozpatrzeć wniosek o restrukturyzację kredytu. Jednak ustawa nie przewiduje w jakim czasie kredytodawca miałby odpowiedzieć na pismo.

Kredytodawcy najczęściej zamieszczają wzór wniosku o restrukturyzację na swojej stronie internetowej. Warto wiedzieć, że nie musi on zawierać informacji o propozycji restrukturyzacji czy jej powodach. To na banku spoczywa obowiązek oceny wniosku, dlatego może wymagać od nas dostarczenia dodatkowych dokumentów (np. określających naszą zdolność kredytową). Instytucja finansowa musi też przedstawić uzasadnienie dla odrzucenia naszego pisma.

Składając wniosek o restrukturyzację kredytu przyda się jednak uzupełnić dokument przynajmniej o powód jego złożenia (np. problemy finansowe wynikające z pandemii koronawirusa).

Osoby, które mają problemy z długami często trafiają na ofertę firm oddłużeniowych – warto jednak wiedzieć, że czynności, które wykonuje firma oddłużeniowa, możemy zrobić samodzielnie, i to za darmo.

Koronawirus a restrukturyzacja długów w bankach

W związku z pandemią COVID-19 wszystkie banki w Polsce udostępniły swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty zobowiązań. Takie specjalne wakacje kredytowe na czas koronawirusa, są pomocne, ale nie są bezinteresowne. Po ich zakończeniu całkowita kwota kredytu jest większa.

Z danych BIK do 25 maja 2020 roku wynika, że łączna kwota zawieszonych zobowiązań wynosi 76 mld złotych. Aż ¼ wartości kredytów dla mikroprzedsiębiorstw jest aktualnie zawieszona, a w przypadku klientów indywidualnych to 8,3% wartości całego portfela kredytów i pożyczek stanowiącego 688,5 mld zł.

Eksperci już wskazują, że ryzyko niewypłacalności dużej części konsumentów i przedsiębiorców, zostało tylko odwleczone. Co w przypadku, gdy po wakacjach kredytowych dalej nie będzie nas stać na spłatę kredytu? Pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do swojego banku o restrukturyzację zadłużenia.

Warto wiedzieć: skorzystanie ze specjalnych wakacji kredytowych w czasie koronawirusa nie ma wpływu na naszą ocenę w BIK, ale skorzystanie ze standardowej restrukturyzacji kredytu, będzie już odnotowane w naszej historii BIK.

Szczegółowe informacje o restrukturyzacji kredytu (ze wzorem wniosku) znajdziemy na stronie swojego banku lub w aplikacji mobilnej.

Czy z restrukturyzacji długu można skorzystać więcej niż raz?

Tak, ustawa o kredycie hipotecznym nie wyklucza, że jedno zobowiązanie może być nawet kilkukrotnie restrukturyzowane. W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy spłacany jest przez 20-30 lat, nasza sytuacja finansowa może się kilkukrotnie zmienić. Jej pogorszenie prowadzące do niewypłacalności, jest wystarczającym powodem dla konsumenta o złożenie kolejnego wniosku o restrukturyzację.

Pamiętajmy jednak, że przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga zgody banku. Zatem bank może uznać, że druga lub trzecia restrukturyzacja kredytu jest niepotrzebna. Oczywiście decyzję musi uzasadnić, a my mamy prawo się od niej odwołać.

Restrukturyzacja kredytu – czy warto?

Zacznijmy od tego, że restrukturyzacja zadłużenia jest najczęściej przymusem, wynikającym z naszej pogarszającej się kondycji finansowej. Bank nie zapomni o naszym kredycie, a brak działania, nie sprawi, że problemy nagle znikną. Dlatego opłacalność restrukturyzacji zależy od naszej sytuacji. Dobrze ilustruje to poniższy obrazek:

schemat restrukturyzacji zadłużenia

(źródło: Deloitte)

Choć dotyczy on przedsiębiorstw, to w praktyce każdy może się do niego odnieść. W czasie kryzysu, standardowa restrukturyzacja kredytu jest przedostatnim kołem ratunkowym dla naszych finansów. Na końcu jest restrukturyzacja sądowa, czyli upadłość konsumencka. Wtedy, jednak cały nasz majątek staje się masą upadłościową, z której syndyk spłaca nasze długi.

Osoby spłacające kredyt hipoteczny mogą jeszcze skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Należy jednak spełnić jeden z warunków: 1) utracić pracę (z nie własnej winy) lub 2) rata kredytu mieszkaniowego przekracza 50% naszych dochodów. FWK może udzielić nam nieoprocentowanej pożyczki na max. 12 lat

Jeżeli nie mamy problemów ze spłatą kredytu, możemy ewentualnie przenieść swoje zobowiązanie do banku, w którym będzie ono dla nas tańsze. Potem mamy jeszcze możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Większość działań restrukturyzacyjnych prowadzi zazwyczaj do zwiększenia całkowitych kosztów kredytu, ale pozwala nam udźwignąć ciężar kolejnych rat.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments