Rodzina na Swoim vs. Mieszkanie dla Młodych – kto wygra w ostatecznym starciu?

Ocena: 5 (ilość ocen: 1)

Ocena: 5
(ilość ocen: 1)

Lata 2007-2012 to okres zdominowany w branży finansowej przez program Rodzina na Swoim [RnS]. W całym okresie obowiązywania z programu skorzystało blisko 370 tyś. rodzin.

W poniższej tabeli znajdziecie zestawienie ilości (w szt.) i kwoty (w mln. zł) kredytów udzielonych w poszczególnych latach trwania programu wg. rodzaju inwestycji:

200720082009201020112012RazemUdział
Rynek pierwotny
liczba kredytów3775917 56510 41113 84315 07047 85726,36%
kwota (w mln zł)40,290,11 693,62 443,93 379,33 174,910 822,132,84%
Rynek wtórny
liczba kredytów2 1974 59318 65825 67827 62921 563100 31855,25%
kwota (w mln zł)213,5556,42 865,44 273,34 788,82 785,815 483,146,98%
Budowa domu jednorodzinnego
liczba kredytów1 4071 4414 5976 9689 8169 15933 38818,39%
kwota (w mln zł)180,4205,2853,51 355,52 078,51 978,66 651,720,18%
Razem
liczba kredytów3 9816 62530 82043 05751 28845 792181 563100,0%
kwota (w mln zł)434,2851,75 412,58 072,710 246,57 939,332 956,8100,0%

Źródło: dane statystyczne BGK. Opracowanie: Departament Mieszkalnictwa, MTBiGM.

Środki Funduszu Dopłat zasilanego z budżetu państwa przekazały instytucjom finasującym, w całym okresie trwania programu, kwotę 1 463,9 mln zł w postaci dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Widać również znaczny udział rynku wtórnego, który generował ponad połowę liczby dofinansowywanych kredytów.

W latach 2006-2012 miały miejsce trzy nowelizacje „Ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania“, a ostatecznie w roku 2012 zadecydowano o zakończeniu programu RnS na rzecz nowego, Mieszkanie dla Młodych [MdM], który obowiązuje od początku 2014 roku.

O programie MdM pisaliśmy już, w naszym serwisie niejednokrotnie, dlatego poniżej przedstawię porównanie najważniejszych cech obu programów.

CechaRnSMdM
Grupa docelowa> Single
> Osoby samotnie wychowujące dziecko
> Małżeństwa
> Single
> Osoby samotnie wychowujące dziecko
> MałżeństwaRóżnica, polega  na tym, że wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci w gospodarstwie domowym
Wiek kredytobiorcówDo 35 lat z wyjątkiem:
> osób samotnie wychowujących dzieci
> małżeństw, jeżeli przynajmniej jeden ze współmałżonków nie ma ukończonego 35 r.ż.
Do 35 lat. W przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego
z małżonków.
Rodzaj transakcjiZakup
> domu jednorodzinnego,
> lokalu mieszkaniowego.
Dotyczy transakcji zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.
Zakup
> domu jednorodzinnego,
> lokalu mieszkaniowego.
Dotyczy tylko transakcji na rynku pierwotnym. Zbywcą domu jednorodzinnego musi być osoba, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. deweloper.
Wielkość nieruchomości> 70m2 dla domu jednorodzinnego – jeżeli kredytobiorcą  jest małżeństwo lub osoba samotnie wychowująca dziecko,
> 50 m2 dla lokalu mieszkalnego – jeżeli kredytobiorcą  jest małżeństwo lub osoba wychowująca dziecko,
> 30 m2 dla lokalu mieszkalnego jeżeli kredytobiorcą  jest singiel
Standardowo:
> 75 m2 dla lokalu mieszkalnego,
> 100 m2 dla domu jednorodzinnego
***
Gdy wnioskodawca wychowuje min. 3 dzieci:
> 85 m2 dla lokalu mieszkalnego
> 110 m2 dla domu jednorodzinnego
Podstawa i sposób naliczania dopłatPostawą naliczania dopłat jest wysokość zadłużenia pozostającego do spłaty. Polega na dopłacie w wysokości 50% raty odsetkowej kredytu w pierwszych 8 latach kredytowania.Dofinansowanie jednorazowe w wysokości 10% do wkładu własnego, a w przypadku rodziny lub osoby samotnie wychowującej min. 1 dziecko, 15%.
Dodatkowe wsparcieBrakJednorazowa spłata części kapitału (5%) dla małżeństwa lub osoby samotnie wychowującej dziecko, jeżeli w okresie 5 lat od dnia skorzystania z programu MdM urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko.
Minimalny okres kredytowaniaBrak ustawowych wytycznych.15 lat
Minimalny LTVBrak ustawowych wytycznych.50%

Opracowanie własne. Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz Ustawa z dnia 8 września 2006 o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Jak wynika z powyższego zestawienia, najnowszy program ma na celu wspieranie polityki prorodzinnej. Na największe dofinansowanie będą bowiem mogły liczyć rodziny wielodzietne, chociaż program nie wyklucza również singli – jak to było w przypadku pierwszej wersji programu RnS.

Aby jeszcze lepiej zobrazować korzyści wynikające z zaciągniecia kredytu preferencyjnego
w ramach MdM poniżej przedstawiam symulację kwoty dofinansowania MDM w największych miastach wojewódzkich dla poszczególnych grup docelowych wg. następujących kryteriów:

  • Okres kredytowania – 20 lat
  • Wielkość nieruchomości – 60m2
  • LTV – 90% (wkład własny 10%)
  • Marża – 1,4%
  • Oprocentowanie – 4,05%
MiejscowośćLimit ceny za m2 dla  programu MdM
[1.01.-31.03.2014]
Wartość mieszkania [cena za m2 wg. MdM x 60 m2]Kwota kredytu
[90 LTV]
SingielOsoba samotnie wychowująca dziecko/małżeństwo wychowujące min. 1 dziecko
Bydgoszcz4 439,60 zł266 376,00 zł239 738,40 zł20 180,00 zł30 270,00 zł
Gdańsk5 682,05 zł340 923,00 zł306 830,70 zł25 827,50 zł38 741,25 zł
Katowice4 695,35 zł281 721,00 zł253 548,90 zł21 342,50 zł32 013,75 zł
Kraków4 894,45 zł293 667,00 zł264 300,30 zł22 247,50 zł33 371,25 zł
Lublin4 230,48 zł253 828,80 zł228 445,92 zł19 229,45 zł28 844,18zł
Łódź5 031,40 zł301 884,00 zł271 695,60 zł22 870,00 zł34 305,00 zł
Poznań5 604,50 zł336 270,00 zł302 643,00 zł25 475,00 zł38 212,50 zł
Szczecin4 339,50 zł260 370,00 zł234 333,00 zł19 725,00 zł29 587,50 zł
Warszawa5 864,65 zł351 879,00 zł316 691,10 zł26 657,50 zł39 986,25 zł
Wrocław4 774,00 zł286 440,00 zł257 796,00 zł21 700,00 zł32 550,00 zł

Żródło: Opracowanie własne w oparciu o limit ceny za m2 w programie MdM

Na największą kwotę dofinansowania, bo aż 39 986,25 zł mogą liczyć mieszkańcy Warszawy wychowujący min. 1 dziecko, a najmniejszą mieszkańcy Lublina pomimo, że średnia cena za m2 jest wyższa niż w Łodzi czy Bydgoszczy.

Przy okazji rozważań nt. programu MdM pojawia się również wątpliwość odnośnie relacji pomiędzy średnią ceną transakcyjną za m2, a przyjętym w programie limitem, który obowiązuje od 1.01.2014, a którą obrazuje poniższa tabela.

MiejscowośćCena za m2*Limit ceny za m2 dla  programu MdM
[1.01.-31.03.2014]
Różnica
Bydgoszcz4,635.66 zł4,439.60 zł-196.06 zł
Gdańsk5,665.39 zł5,682.05 zł16.66 zł
Katowice4,781.96 zł4,695.35 zł-86.61 zł
Kraków6,352.55 zł4,894.45 zł-1,458.10 zł
Lublin4,945.84 zł4,230.48 zł-715.36 zł
Łódź4,564.42 zł5,031.40 zł466.98 zł
Poznań6,347.09 zł5,604.50 zł-742.59 zł
Szczecin4,774.35 zł4,339.50 zł-434.85 zł
Warszawa7,390.99 zł5,864.65 zł-1,526.34 zł
Wrocław6,193.70 zł4,774.00 zł-1,419.70 zł

Wobec powyższego pojawia się uzasadniona obawa, że mieszkańcy Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia mogą mieć największy problem ze znalezieniem nieruchomości odpowiadającej wymogom MdM. Różnica między średnią ceną za m2, a przyznanym limitem wynosi bowiem ponad 1400 zł.

Pomimo, że program ten ma na celu promocję rodzin nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. W dużej mierze jest to spowodowane wykluczeniem z programu transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości.

Wg. najnowszych badań Krajowego Rynku Nieruchomości na pytanie: Jak oceniasz plany rządu dotyczące stymulacji rynku pierwotnego? Blisko 68% respondentów odpowiedziało negatywnie.

Czy będzie miało to przełożenie na statystyki związane z zaciąganiem kredytów preferencyjnych w ramach MdM dowiemy się już wkrótce.

poznaj jeszcze nasze porównanie rządowych programów mieszkaniowych: RnS vs MdM vs Mieszkanie Plus.

Niewątpliwie MdM jest przepustką dla wielu rodzin do zakupu swojego pierwszego mieszkania dzięki zmniejszeniu kwoty zaciąganego zobowiązania. A to właśnie wsparcie rodzin wielodzietnych i umożliwienie wychowywania potomstwa w godnych warunkach lokalowych powinno być priorytetem w promocji polityki prorodzinnej w Polsce.

Najnowsze aktualności / recenzje

Dodaj komentarz