Samorządy dalej zalegają z wykazem gruntu pod M+

5 /5
(Ocen: 1)

Program Mieszkanie Plus nie rozwija się tak szybko jak wcześniej założył to sobie rząd. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego? Jedną z przyczyn jest na pewno opieszałość starostw. Prawie połowa z nich bowiem, do tej pory nie przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości, wykazów nieruchomości znajdujących się na ich terenie.

Czym jest Krajowy Zasób Nieruchomości?

Cała sytuacja skomplikowała się również, po wyraźnym podziale Mieszkania Plus.

To właśnie inwestycje, realizowane przez BGK są prowadzone znacznie prężniej. Przykładem jest Jarocin, gdzie pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do nowo oddanych lokali już na wiosnę tego roku. Zaawansowane prace trwają również w Gdyni, Wałbrzychu i Pruszkowie.

Za co zatem odpowiedzialny jest KZN? Przede wszystkim za przygotowanie ewidencji nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Znajdują się w niej m.in. klasy gruntów, numery Ksiąg Wieczystych, obecna infrastruktura, obszary chronione, lub też narażone na powodzie. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości została powołana do życia z dniem 11 września 2017 r. Stworzyła ona normy prawne, których głównym zadaniem jest sprecyzować funkcjonowanie instytucji, które wspierają Mieszkanie Plus. Uregulowała również kwestie naboru, najmu i dochodzenia do własności.

KZN ma stanowić tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty, którymi dysponuje, mają być przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach tego programu.

Jaki był termin na przekazanie wykazu gruntu pod M+?

Zgodnie z przepisami Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 11 września 2017 r., samorządy posiadające grunty Skarbu Państwa w granicach administracyjnych miast, miały 60 dni na przekazanie informacji o nieruchomościach. Termin ich składania upłynął w połowie grudnia. Dla terenów wiejskich minie on natomiast w połowie kwietnia 2018 roku.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, nie uczyniła tego prawie połowa samorządów. Według danych, raporty takie dostarczyło 230 podmiotów. Podczas gdy, kolejne 117 nadal z nimi zalega. Sytuacja może ulec zmianie ponieważ zweryfikowane przez wojewodów wykazy nieustannie napływają do KZN. Przewiduje się, że dane będą uzupełniane do końca pierwszego kwartału 2018 r.

KZN otrzymało również wykazy dotyczące wybranych zasobów PGL Lasy Państwowe, Agencji Mienia Wojskowego, a także Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na ten moment Krajowy Zasób Nieruchomości podpisał listy intencyjne, na budowę przeszło 6 tys. mieszkań, z 77 gminami, z całego kraju. Jednak już niektóre z nich zaczynają się z programu wycofywać ponieważ koszty całej inwestycji są zbyt duże.

Jakie kary grożą za zaleganie przez samorządy z wykazem gruntu pod M+?

Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, bez pełnej współpracy z samorządami, nie ma szans na rozpędzenie programu Mieszkanie Plus. Brak wiedzy o nieruchomościach należących do Skarbu Państwa uniemożliwia prowadzenie odpowiednich działań. Każdy podmiot powinien posiadać, a także mieć usystematyzowane, informacje na ten temat.

Niestety wiele samorządów podeszło do sprawy bez większego zaangażowania, a należy zaznaczyć, że złożenie wykazu gruntu pod Mieszkanie Plus było obowiązkowe. Mogły one podesłać nawet część informacji, a nie zrobiły tego w ogóle. Dla innych podmiotów nie stanowiło to jakiegoś większego problemu i zdążyły przekazać je w przyjętym wcześniej terminie. Dlatego też za każdy dodatkowy dzień zwłoki grozi samorządom 500 zł kary, która została zapisana w ustawie.

Aby osiągnąć zamierzony cel i wcielić w życie plan o tysiącach tanich mieszkań na wynajem, potrzebna jest bardzo dobra współpraca Krajowego Zasobu Nieruchomości wraz z lokalnymi samorządami.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments