Sejm uchwalił spółkę Polskie Domy Drewniane (PDD)

5 /5
(Ocen: 2)

Spółka Polskie Domy Drewniane ma działać w ramach rządowego programu i stawiać drewniane domy. Ich odbiorcami mają być osoby o przeciętnych dochodach, których nie stać na kupno swojego własnego mieszkania. Natomiast udziałowcami spółki PDD będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Polskie Domy Drewniane – uchwalenie ustawy

Sejm uchwalił już ustawę, która powołuje spółkę Polskie Domy Drewniane, za jej przyjęciem głosowało 230 posłów, natomiast przeciw było 188 osób. PDD mają funkcjonować w ramach istniejącego już od prawie trzech lat Mieszkania Plus i tak samo jak w jego przypadku, budowa drewnianych domów ma być skierowana do osób, których nie stać na własne mieszkanie. Również najem takich lokali, ma odbywać się na tych samych warunkach, czyli z opcją dochodzenia do własności.

Udziałowcami PDD, jak już wspomnieliśmy wcześniej, mają być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. Jednymi z założycieli miały być też Lasy Państwowe, jednak już podczas pierwszego czytania projektu w sejmowych komisjach, zarówno strona społeczna (przedstawiciele związków zawodowych leśników), jak i opozycja zgłosiły sprzeciw wobec ich włączenia do Polskich Domów Drewnianych. Nie obyło się również bez protestów pod sejmem ze strony ekologów i związków zawodowych leśników. Ich zdaniem bowiem, proponowane przepisy, są próbą prywatyzacji Lasów Państwowych.

Czym są Polskie Domy Drewniane?

Zdaniem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, przeznaczenie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na PDD jest całkowicie uzasadnione ponieważ ma to być “budownictwo ekologiczne i energooszczędne”. Zadaniem powołanej spółki będzie także pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna. Również PDD ma nabywać i przetwarzać surowiec drzewny, a także sprzedawać produkty drzewne.

Spółka Polskie Domy Drewniane ma pełnić rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo. Ministerstwo Środowiska przekonuje, że ma ono wiele zalet, autorzy projektu wymieniają chociażby krótki czas budowy (dla domu wielorodzinnego to 4,5 – 5 miesięcy, dla domu jednorodzinnego natomiast tylko 3 miesiące). Następną z nich jest energooszczędność, zużycie energii cieplnej może wynieść 35%-40%, a przy maksymalnym wykorzystaniu OZE, możliwe jest osiągnięcie parametrów wynoszących 18-20%. Do tego dochodzą także niskie koszty zużycia energii, mały ciężar konstrukcji (w stosunku do budownictwa tradycyjnego budynki są lżejsze o około 60%), co umożliwia budowanie na gruntach słabonośnych. Z tego też powodu założycielami spółki będą NFOŚiGW i BOŚ, bowiem jednym z ich statutowych zadań jest wspieranie przedsięwzięć energooszczędnych i ekologicznych. Bank Ochrony Środowiska będzie prawdopodobnie kredytował inwestycje, a przy dopłacie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansowanie będzie tańsze od komercyjnego.

Grunty pod budowę drewnianych domów będą udostępniane przez samorządy, a kapitał zakładowy Polskich Domów Drewnianych ma wynieść co najmniej 50 mln zł. Przy tym NFOŚiGW ma wnieść do niego 100 mln zł, natomiast BOŚ 40 mln zł. W projekcie zaproponowano również maksymalne limity wydatków NFOŚiGW w ramach PDD, na okres 2018 – 2027. Są one następujące: 2018 r. – 60 mln zł, 2019 r. – 500 mln zł, 2020 r. – 400 mln zł, 2021 r. – 400 mln zł, 2022 r. – 300 mln zł, 2023 r. – 100 mln zł. Optymistyczne założenia zakładają, że już od 2024 roku NFOŚiGW nie będzie ponosił kosztów związanych z projektowaną nowelą, dlaczego? Ponieważ, wtedy spółka PDD ma już zarabiać i finansować się sama.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments