Stacje ładowania samochodów elektrycznych cena 2023 - jakie koszty inwestycji?

Stacje ładowania samochodów elektrycznych cena 2023 - jakie koszty inwestycji?

Rozpowszechnienie nowych dla danego obszaru technologii zazwyczaj uzależnione jest od współwystępowania różnych czynników. W przypadku samochodów elektrycznych z pewnością będzie to efektywna i optymalna infrastruktura stacji ładowania. Co jednak wpływa na kształt tej infrastruktury, a tym samym ilość prywatnych i ogólnodostępnych ładowarek EV? W dużej mierze koszty inwestycji. Cena stacji ładowania samochodów elektrycznych w 2023 roku może być jednym z ważniejszych aspektów w kontekście rozwoju tego rynku w Polsce.

Stacje ładowania - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Stacje ładowania EV w Unii Europejskiej - stan aktualny

Polityka Unii Europejskiej od lat zmierza do wdrażania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i poprawę jakości powietrza na terenie państw członkowskich. Jednym ze sposobów na stopniowe osiąganie tego celu są samochody elektryczne, które do określonej ustawowo daty mają ostatecznie zastąpić auta spalinowe. Czynnikiem, który musi rozwijać się równolegle z rynkiem bezemisyjnego transportu, jest infrastruktura sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Rozmieszczenie punktów ładowania samochodów elektrycznych w UE

Rozmieszczenie punktów ładowania samochodów elektrycznych w UE; Źródło: acea.auto

Analizy branży przeprowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Samochodów - ACEA wskazują, że celem osiągnięcia pożądanego 55% spadku emisji CO2 do 2030 roku konieczne jest funkcjonowanie około 6,8 mln publicznych punktów ładowania EV na terenie wspólnoty. Oznacza to, że w ciągu niespełna dekady (badanie podsumowuje rok 2021) liczba tego typu infrastruktury musi wzrosnąć około 22-krotnie. Obecnie na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje około 310 tys. publicznych punktów ładowania EV, co stanowi wzrost rzędu 187% w ciągu ostatnich 5 lat, jednak pokazuje również jak daleko jesteśmy od zakładanego celu.

Z raportu przygotowanego przez ACEA wyłania się obraz ogromnych dysproporcji pomiędzy tymi państwami, które znajdują się na szczycie stawki pod względem ilości zainstalowanych na ich terytorium punktów ładowania EV, a tymi, które mogą “pochwalić” się najuboższą w tym zakresie infrastrukturą. I tak niespełna 50% wszystkich punktów ładowania samochodów elektrycznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej zlokalizowanych jest w Holandii i w Niemczech (odpowiednio 29,4% oraz 19,4%). Oznacza to, że sama Holandia zainstalowała obecnie tyle punktów ładowania, co 23 państwa członkowskie razem. Dość wspomnieć o Rumunii, która będąc krajem o naprawdę sporej powierzchni, ma do zaoferowania jedynie 0,4% wszystkich punktów ładowania EV w UE. Czy na różnice te mają wpływ względy finansowe zarówno w zakresie nabywania samochodów elektrycznych, jak i budowy infrastruktury ładującej? Z pewnością tak.

Infrastruktura punktów ładowania EV w krajach UE

Infrastruktura punktów ładowania EV w krajach UE; Źródło: acea.auto

AFIR wpłynie na zintensyfikowanie inwestycji w stacje ładowania w Polsce?

W kontekście rozwoju sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych Unia Europejska wydała Rozporządzenie w sprawie paliw alternatywnych (AFIR), którego założenia mają zmobilizować państwa członkowskie do działania w tym obszarze. Największym problemem Polski jest tu niewystarczająca gęstość sieci stacji ładowania. Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Rafał Bajczuk komentuje obecną sytuację następująco:

Rozporządzenie gwarantuje szybki rozwój stacji do ładowania, co powinno skutkować wzrostem sprzedaży nowych samochodów elektrycznych w Polsce. Dokument zakłada, że do końca 2025 r. w Polsce stacje do ładowania samochodów elektrycznych mają znajdować się co 60 km wzdłuż dróg głównych. Dodatkowo przyjęto też wskaźnik ilościowy: na każdy zarejestrowanych samochód elektryczny w kraju ma przypadać co najmniej 1 kW mocy publicznie dostępnych stacji do ładowania. Wskaźnik ten ma być wyższy na młodych rynkach. Jeśli liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych nie przekracza 1%, to na każdy zarejestrowany samochód elektryczny ma przypadać 3 kW stacji ładowania, przy 5% udziału elektryków we flocie 2 kW i dopiero po przekroczeniu 7,5% udziału samochodów bateryjnych wskaźnik dla stacji ładowania ma wynosić 1 kW.

 

Jedną z przeszkód w realizacji tych ambitnych celów w Polsce mogą być oczywiście ceny stacji ładowania, szczególnie dla użytkowników prywatnych. Przedsiębiorcy, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą bowiem liczyć na dofinansowania do stacji ładowania, co z pewnością będzie stanowić wsparcie w rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury ładującej EV.

Cena stacji ładowania samochodów elektrycznych - od czego zależy?

Wyzwań stojących przed popularyzacją elektromobilności w Polsce jest sporo. Należą do nich między innymi wysokie ceny samochodów elektrycznych, ich ograniczenia w zakresie oferowanego zasięgu, a także niska dostępność stacji ładowania wywołująca zjawisko range anxiety. Rozwiązaniem ostatniego problemu byłby oczywiście wzrost ilości instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych nie tylko tych o charakterze ogólnodostępnym, ale także tych domowych. Warto w tym miejscu przybliżyć aspekty, które mogą wpływać na ceny stacji ładowania dyktując tych samym koszty całkowite inwestycji:

 • stacja AC lub DC - podstawowym rozróżnieniem ładowarek i stacji ładowania EV jest rodzaj podawanego przez nie prądu. Bardziej popularne stacje ładowania AC podają prąd zmienny, co wymaga od użytkownika pojazdu większych pokładów cierpliwości podczas ładowania. Stacje ładowania DC podają prąd stały, co znacznie skraca czas ładowania pojazdu, jednak urządzenia te są zazwyczaj bardzo drogie;
 • moc ładowarki - moc oferowana przez stację ładowania przekłada się bezpośrednio na czas trwania ładowania, choć oczywiście będą się tu również liczyły takie aspekty, jak ograniczenia ładowarki pokładowej oraz pojemność baterii w aucie. Poniżej uśrednione zestawienie różnych typów stacji ładowania, ich orientacyjnych cen oraz szacowanych czasów ładowania pojazdów elektrycznych za ich pomocą:
Typ stacji ładowania Cena (tylko urządzenie) Czas ładowania
Ładowarka 120 V 1200 zł - 2400 zł 24 h
Ładowarka 240 V 2400 zł - 4800 zł 2 - 5 h
Stacja ładowania 480 V 48 000 zł - 140 000 zł Około 1 h
 • producent - cena stacji ładowania tak wielu innych sprzętów będzie uzależniona od marki, pod którą została wyprodukowana. W analizach rynkowych można znaleźć porównania cen ładowarek oferujących podobne parametry, ale posiadających logo różnych producentów. Zazwyczaj cena idzie w parze z jakością urządzenia, ale oczywiście nie zawsze;
 • dodatkowe funkcje - wiele modeli ładowarek EV oferuje wyposażenie opcjonalne. Co to oznacza? Producenci mogą zaproponować dwa te same urządzenia, ale różniące się na przykład opcją wbudowanego licznika energii elektrycznej, możliwością dynamicznej regulacji mocy, zabezpieczeniem przez nieautoryzowanym dostępem do urządzenia np. czytnikiem kart RFID. Na cenę będzie wpływała także obecność kabla ładującego w zestawie czy wbudowanego wyświetlacza;
 • typ ładowarki - urządzenie ładujące samochód elektryczny posiada konstrukcję, która determinuje sposób jej montażu. Niektóre ładowarki można zainstalować na ścianie budynku lub na dedykowanym stelażu, inne projektowane są jako urządzenia wolnostojące. Typ stacji ładowania będzie miał wpływ na jej cenę, szczególnie w kontekście akcesoriów niezbędnych do jej montażu (np. za słupek do wolnostojącego montażu trzeba zapłacić dodatkowo);
 • rodzaj złącz do ładowania i ich ilość - droższe w zakupie będą te stacje ładowania, które oferują więcej niż jedno złącze, co pozwala ładować w tym czasie np. dwa pojazdy z jednego urządzenia. Dodatkowo ważny jest też rodzaj oferowanych przez ładowarkę gniazd czy wtyczek. Obecnie standardem europejskim są złącza Typu 2, które mogą nieco zawyżać cenę ładowarki względem urządzeń z innymi typami złączy. Różnice te niweluje jednak szybkość ładowania i brak konieczności stosowania przejściówek.
Czynników wpływających na cenę stacji ładowania jest oczywiście zdecydowanie więcej i nie muszą się one wiązać bezpośrednio z konstrukcją, czy funkcjami tych urządzeń. Trzeba bowiem pamiętać, że ceny ładowarek muszą opłacać się ich dystrybutorom, co oznacza, że zazwyczaj koszty zakupu urządzenia uwzględniają założony przez sprzedawcę procent kosztów transportu, czy prowadzenia przez niego działalności. Co więcej, planując inwestycję w stację ładowania trzeba pamiętać o kosztach montażu, które mogą obejmować nawet 30-35% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

Stacje ładowania - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Cena stacji ładowania 2023 na polskim rynku - przykładowe modele

Każdą inwestycję w zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych, podobnie jak każdego innego urządzenia powinien poprzedzić research rynku. Pozwala on nie tylko porównać ceny ładowarek, ale także sprawdzić które z urządzeń najlepiej sprosta naszym potrzebom. Czy cena powinna być czynnikiem decydującym o wyborze konkretnej stacji ładowania EV? To zależy od sytuacji, ale zazwyczaj warto skupić się na możliwościach instalacyjnych i dopasowaniu do nich urządzeń, które zaoferuje optymalną konfigurację wydajności i kompatybilności. Niezwykle ważne są również zabezpieczenia zabudowane w ładowarce. Chodzi tu na przykład o ochronę przed przepięciem, przeciążeniem, czy detekcję upływu prądu stałego. Poniżej znajduje się zestawienie popularnych modeli stacji ładowania samochodów elektrycznych z wyróżnionym typem, mocą oraz ceną ładowarki.

Ceny stacji ładowania EC AC i DC - przykładowe modele
Model Moc Cena Typ
Webasto Pure 11 kW ok. 3400 zł AC
Wallbox Copper SB 22 kW ok. 5300 zł AC
Zaptec Pro 22 kW ok. 8800 zł AC
Siemens Wallbox CPC 22 - 30 DC 24 kW ok. 62 000 zł DC
Olife Energy Stand 60 kW ok. 90 000 zł DC
ABB Terra 94 90 kW ok. 250 000 zł DC

W ramach zestawionych powyżej modeli stacji ładowania warto wiedzieć, jakie ich cechy i funkcje wpływają na ceny oraz co determinuje tym samym różnice w kosztach zakupu ładowarek o takich samych lub podobnych mocach:

 • Webasto Pure - model firmy Webasto oferujący 11 kW mocy ładowania. Podstawowy model w serii pozwalający na montaż na ścianie lub na słupku. Urządzenie wyposażone jest w kabel ładujący z wtyczką Typu 2. Za kabel o długości 7m (w standardzie 4,5 m) trzeba dopłacić dodatkowo ok. 600 zł.
 • Wallbox Copper SB - zaawansowana technologicznie ładowarka uznanego producenta oferując moc ładowania rzędu 22 kW, wbudowane gniazdo Typu 2, czytnik kart RFID, komunikację WiFi, LAN, a także licznik energii. Producent oferuje darmową aplikację zarządzającą oraz możliwość rozszerzenia funkcji komunikacyjnych o 4G/LTE za dodatkową opłatą (ok. 400 zł).
 • Zaptec Pro - stacja ładowania o mocy 22 kW, która posiada zabudowany licznik energii, monitoring DC, Bluetooth, WiFi, 4G/LTE oraz czytnik kart RFID. Producent posiada w branży opinię niezawodnego i skoncentrowanego na jakości. Do montażu tego modelu wymaga jest płyta montażowa, za którą trzeba zapłacić dodatkowo ok. 900 zł.
 • Siemens Wallbox CPC 22 - 30 DC - model pozwalający na szybkie ładowanie DC przy jednoczesnym montażu naściennym stacji ładowania. Moc 24 kW, komunikacja 3G/LAN, czytnik kart RFID oraz wbudowany licznik MID to tylko niektóre z funkcji urządzenia. Stację można zamontować w obiektach użyteczności publicznej.
 • Olife Energy Stand - stacja ładowania w formie wolnostojącego słupka oferująca wyjście DC CCS 2 / CHAdeMO i moc ładowania do 60 kW. Można obsługiwać ją za pomocą aplikacji mobilnej lub poprzez protokół OCPP. Zważywszy na publiczny charakter stacji posiada ona wbudowany moduł RFID, a układy elektroniczne wzmacniające zakres mocy stacji umieszczone są w korpusie stacji, co pozwala na zachowanie jej wysokiej estetyki.
 • ABB Terra 94 - stacja ładowania o mocy do 90 kW na każdy z dwóch punktów dostępowych oraz dodatkowo gniazdo ładujące AC o mocy 22 kW. Przeznaczona jest do użytku publicznego i oferuje ciągły monitoring funkcjonowania. Wbudowany wyświetlacz i przycisk awaryjny przerywający ładowanie dodatkowo usprawniają korzystanie z urządzenia.

Czy ceny stacji ładowania w 2023 roku będą wyższe?

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian na wielu rynkach i bynajmniej nie były to zmiany na lepsze w kontekście cenowym. Dość wspomnieć, że baterie litowo-jonowe stosowane między innymi w magazynach energii zanotowały pierwszy od przeszło dekady wzrost cen. Jednocześnie coraz bardziej w świadomości społecznej odznacza się konieczność dążenia do zmian w energetycznym status quo w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. Generuje to oczywiście potrzebę inwestycji w nowe technologie, które niestety nie są odporne na bark stabilności światowej gospodarki, kryzysy w łańcuchach dostaw i problemy z dostępnością podzespołów. Nie inaczej jest w przypadku stacji ładowania samochodów elektrycznych. Czy w 2023 roku należy się spodziewać wyższych cen tych urządzeń?

Prognozowane ceny stacji ładowania popularnych producentów w 2023 roku

Prognozowane ceny stacji ładowania popularnych producentów w 2023 roku; Źródło: fixr.com

Serwis Fixr przygotował szacunkowe ceny stacji ładowania popularnych w Europie i na świecie producentów. Oczywiście są to koszty czysto szacunkowe i obejmują jedynie ceny samych urządzeń. Za analizy rynku przeprowadzonej przez dziennikarzy portalu wynika, że ceny stacji ładowania w 2023 roku nie powinny znacząco odbiegać od tych z roku poprzedniego. Sytuacja gospodarcza jest oczywiście bardzo dynamiczna i może się okazać, że za kilka miesięcy koszty transportu, czy podzespołów do produkcji ładowarek EV wzrosną diametralnie, a to oczywiście wpłynie na ostateczne ceny urządzeń. Obecnie nic jednak nie zapowiada wyższych wzrostów niż te rzędu 5-10%. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że pewne będzie droższe ładowanie na ogólnodostępnych stacjach zarządzanych przez operatorów sieci stacji ładowania. To niechybnie dodatkowo zwiększy opłacalność inwestycji w domową stację ładowania.

Koszty dodatkowe inwestycji w stację ładowania EV - o czym pamiętać?

Ceny stacji ładowania w 2023 roku choć nie powinny znacząco różnić się od tych z roku 2022, to stanowią jedynie składową kosztów ostatecznych inwestycji i trzeba mieć to na uwadze planując podobne przedsięwzięcie. Jest to o tyle istotne, że usługi firmy montującej stacje ładowania mogą stanowić nawet 30% kosztów ogólnych, a kolejne podwyżki wpływające bezpośrednio na opłacalność prowadzenia działalności z pewnością nie pozostaną bez echa dla cenników instalatorów. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, rolnicy, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą liczyć w 2023 roku na dofinansowanie do stacji ładowania o mocy co najmniej 22 kW. Z pewnością obniży to koszty ogólne inwestycji.

O czy jeszcze pamiętać w kontekście cen stacji ładowania? Chodzi tu między innymi o zasygnalizowane już wcześniej akcesoria i podzespoły niezbędne do prawidłowego bądź po prostu efektywnego użytkowania stacji ładowania. Może to być konieczność dokupienia dłuższego kabla ładującego, specjalnej płyty montażowej utrzymującej ciężar urządzenia bez ingerencji w konstrukcję budynku lub słupka (stelaża), który pozwoli zamontować ładowarkę w charakterze wolnostojącego urządzenia. Trzeba w tym miejscu dodać, że taki montaż jest zazwyczaj droższy, bo bardziej skomplikowany od montażu stacji ładowania na ścianie. Chcąc zapłacić optymalną cenę za ładowarkę i jej instalację warto poświęcić czas na znalezienie doświadczonej firmy montującej, mogącej wylegitymować się odpowiednimi uprawnieniami i będącej w stanie zaproponować atrakcyjne warunki finansowe w ramach realizacji zlecenia.

Stacje ładowania - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
2023-05-07 17:58

Przed wyborem stacji ładowania najpierw bym wystąpił do lokalnego OSD z wnioskiem o przyłączenie- bo może sie okazać że zostaniemy załatwieni odmownie z powodu braku mocy w przedmiotowej lokalizacji….