Struktura paliw zużytych do produkcji energii w 2008 r.

5 /5
(Ocen: 1)

Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedawcy energii mają obowiązek przekazania odbiorcom informacji o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii sprzedanej przez danego sprzedawcę w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w terminie do 31 marca sprzedawca powinien przekazać informację nt. struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanych przez niego w poprzednim roku kalendarzowym. Informacje takie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia, powinny się znaleźć na dostarczonej nam fakturze za energię, na materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej sprzedawcy.

Na dzień 2 kwietnia 2009 r. tylko 3 sprzedawców nie wywiązało się ze swoich ustawowych obowiązków i nie opublikowało informacji nt. struktury paliw za 2008 r. na swoich stronach internetowych:

  1. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
  2. PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.
  3. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A.

Z analizy informacji podanych przez pozostałych sprzedawców można się dowiedzieć, najbardziej ekologicznym sprzedawcą w Polsce pozostaje spółka Energa. Podczas gdy w 2007 r. 7,34% sprzedanej przez firmę energii pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii (energia zielona: energia wodna, energia wiatrowa, biomasa), w 2008 już 9,85% sprzedanej przez Energa energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jest to naprawdę zaskakujący i wybijający się na tle innych sprzedawców wynik. Jednocześnie Energa jako jedyny sprzedawca w Polsce spełnił polskie wymagania, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2008 r. ilość energii zielonej sprzedawanej odbiorcom końcowym (gospodarstwom domowym i odbiorcom przemysłowym) w stosunku do całkowitej ilości sprzedanej energii przez dane przedsiębiorstwo nie powinna być mniejsza niż 7% w 2008 r.

Ranking najbardziej zielonych sprzedawców:

1. Energa – 9,85% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2008 r.
2. RWE Polska – 5,5% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2008 r.
3. ENEA – 4,79% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w 2008 r.

Korzystając z naszego Eneratora, możesz sprawdzić strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej dostarczanej Ci przez Twojego sprzedawcę. Informacja taka jest wyświetlana w szczegółach każdej oferty.

opracowanie własne enerad.pl

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments