Ulga budowlana z MdM – jak skorzystać w 2018 roku?

4.14 /5
(Ocen: 7)

Program Mieszkanie dla Młodych kojarzony jest głównie z rządowymi dopłatami do kredytu, wiele osób nie wie, że w ramach MdM mogą skorzystać ze zwrotu podatku VAT za zakupione materiały budowlane. W związku z tym, że rok 2018 jest ostatnim rokiem trwania programu, przypominamy jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi.

Kto może starać się o zwrot podatku VAT w ramach MdM?

O zwrot podatku VAT poniesionego na zakup materiałów budowlanych, w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą się starać osoby, które:

 • otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji przed ukończeniem 36 roku życia (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy co najmniej jednej osoby) – limit wiekowy nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci;
 • otrzymały pozwolenie na budowę lub dokonały odpowiednie zgłoszenie dotyczącego budowy po 1 stycznia 2014 roku;
 • zdecydowały się na gospodarczy sposób budowy domu jednorodzinnego, rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowę budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne. Przy czym budowany dom lub przebudowywana nieruchomość musi mieścić się w następujących limitach: mieszkanie 75 m2 a dom 100 m2 – osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogą pozwolić sobie na nieruchomość o 10 m2 większą. Należy pamiętać, że bierzemy pod uwagę tylko użytkowa powierzchnie lokalu (nie wlicza się do niej: tarasów, balkonów, antresoli, pralni, suszarni, strychów czy piwnic) ;
 • nigdy nie były właścicielami nieruchomości ( w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy obydwu osób) – warunek ten nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci;
 • nie przysługuję i nie przysługiwało spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego ( w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy obydwu osób) – warunek ten nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci.

Jakie dokumenty należy złożyć w 2018 roku, aby uzyskać ulgę budowlaną?

Chcąc otrzymać zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane musimy złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Bardzo ważne jest aby zrobić to do końca roku kalendarzowego, w którym budynek został oddany do użytku (jeżeli nie złożymy wniosku we wskazanym terminie zwrot przepadnie). Dane które będą nam potrzebne do wypełnienia wniosku to:

 •  imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL lub NIP adres zamieszkania osoby ubiegającej się o zwrot podatku VAT (w przypadku małżeństw podaję się dane obojga małżonków);
 • rodzaj poniesionych wydatków (budowa domu, rozbudowa lub przebudowa);
 • data rozpoczęcia inwestycji;
 • numery faktur oraz wartość poniesionego podatku;
 • obliczona kwota zwrotu podatku VAT – chcąc obliczyć kwotę zwrotu należy skorzystać ze wzoru: wartość VAT x 0,6522.
 • wybrany sposób wypłaty zwroty (na rachunek bankowy, przekaz pocztowy lub odbiór gotówki w kasie urzędu);
 • oświadczenie, że nie jesteśmy (i nigdy nie byliśmy) właścicielami nieruchomości innej niż ta na , którą przysługuje zwrot (osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci nie składają takiego oświadczenia).

Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • kopi pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;
 • kopi faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych – pamiętajmy, że daty nie mogą być wcześniejsze niż termin wystawienia pozwolenia na budowę. Co ważne w związku z końcem programu faktury nie mogą być wystawione po 30 września 2018 roku.

Przeczytaj też: budowa domu z MdM.

Po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami Urząd Skarbowy ma 4 miesiące na przeanalizowanie wszystkich danych. Jeżeli naczelnik zmniejszy lub zwiększy wysokość zwrotu otrzymamy stosowną informacje na piśmie. Zwrot VAT za materiały budowlane jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznym, w związku z tym nie ma konieczności uwzględniać go w rozliczeniu rocznym.

Informacje o autorze

Agnieszka Fodrowska

Specjalizuje się w tematach związanych z branżą energetyczną. Interesuje się również finansami, rynkiem nieruchomości oraz marketingiem internetowym. Oprócz tego fascynuje ją historia Wielkich Mogołów. Uwielbia psy, Moto GP, kino indyjskie i przedwojenne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments