Ulga mieszkaniowa – kiedy i komu przysługuje?

0 /5
(Ocen: 0)

Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z podatku PIT, jeżeli uzyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Niestety problemów nastręcza interpretacja tego, co można uznać za “własne cele mieszkaniowe”. Jakby było tego mało – pandemia dodatkowo utrudnia możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Rygor sanitarny sprawia, że finalizacja transakcji trwa teraz dłużej. A możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej ma swoje ograniczenia i terminy.

Co to ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa to po prostu możliwość zwolnienia z podatku PIT. Taki podatek muszą np. odprowadzić osoby, które sprzedały nieruchomość. Możemy jednak skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdy:

przed upływem 5 lat od kupna/odziedziczenia nieruchomości dokonał jej odpłatnego zbycia a uzyskane środki przeznaczył na własne cele mieszkaniowe;

oraz, środki ze sprzedaży nieruchomości zostały wykorzystane w przeciągu 3 lat od licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik uzyskał przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Uwaga w okres 3 lat na wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości obowiązuje od 2019 roku. Przed nowelizacją ustawy, termin na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej przepadał po 2 latach.

A to oznacza, że jeżeli sprzedaliśmy dom w 2018 roku, którego własność uzyskaliśmy nie nie dalej niż w 2013 roku, to mamy czas do końca 2020 roku, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Jaka jest podstawa prawna do ulgi mieszkaniowej?

Podstawą prawną dla ulgi mieszkaniowej jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja z zeszłego roku sprawiła, że ulga mieszkaniowa od 2019 roku ma być bardziej dostępna.

Między innymi zwiększono czas na wykorzystanie pozyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości do 3 lat (wcześniej 2 lata). Oraz jaśniej określono warunki do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Najwięcej problemów interpretacyjnych sprawia określenie, co można uznać za własne cele mieszkaniowe, na które trzeba wydać środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości. Wydaje się dosyć jasne, że takimi wydatkami może być:

zakup budynku mieszkalnego,
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego,
na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

W praktyce, dochodzi np. do niejasności, gdy w ramach ulgi mieszkaniowej chcielibyśmy zakupić mieszkanie na wynajem, lub czy posiadanie więcej niż jednej nieruchomości pozwala na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Wreszcie przepisy prawa nie ograniczają ulgi mieszkaniowej do zakupy wyłącznie jednego mieszkania lub domu. Co np. w sytuacji, gdy pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości chcemy przeznaczyć na zakup mieszkania dla siebie i drugiego na wynajem?

Wydatki na cele mieszkaniowe poza granicami Polski

Pomimo niejasnej definicji wydatków na własne cele mieszkaniowe, przepisy prawa pozwalają na wykorzystanie ulgi przy zakupie nieruchomości za granicą. Dotyczy to w członków Unii Europejskiej lub w innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jednak według Ministerstwa Finansów, niezbędnym warunkiem do skorzystania z ulgi mieszkaniowej:

(…) jest istnienie podstawy prawnej (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska) do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa – pomoc dla spadkobierców i kredytobiorców?

Ulga mieszkaniowa jest przywilejem stworzonym szczególnie z myślą o spadkobiercach mieszkających w otrzymanej nieruchomości. Gdyby jej nie było mogłoby dochodzić do absurdalnych sytuacji, gdy wdowa musiałaby płacić podatek dochodowy od nieruchomości, której jest współwłaścicielem.

Przy okazji jednak ulga mieszkaniowa jest też pomocna dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny. Środki ze sprzedanej nieruchomości mogą zostać przeznaczone na całość zobowiązania wraz z odsetkami. Pod warunkiem, że kredyt hipoteczny został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu.

Ulgę mieszkaniową można również wykorzystać do innych rodzajów kredytów – kredytu refinansowe albo konsolidacyjnego, które przeznaczone zostały na własne cele mieszkaniowe.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments