Umowa o kredyt gotówkowy – jak ją czytać?

5 /5
(Ocen: 1)

Każdy z nas, chociaż raz w ciągu swojego życia, skorzysta z kredytu gotówkowego. Ważne jest aby odpowiednio się przygotować do takiej decyzji. Banki kuszą nas promocjami. W większości przypadków potrzebujemy tylko dowodu osobistego i oświadczenia o dochodach. Na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej, aby później nie żałować decyzji?

Umowa o kredyt gotówkowy – na co należy zwrócić szczególną uwagę?

1. Dane osobowe. Podpisując umowę kredytową należy sprawdzić poprawność danych osobowych, ponieważ zmiana tych danych może nas później kosztować dużo czasu i nerwów. Po weryfikacji, czy zgadzają się nasze imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu) i PESEL możemy przejść do dalszej części umowy kredytowej.

2. Kwota kredytu i koszt jego udzielenia. Na każdej umowie kredytowej musi pojawić się informacja o wysokości przyznanego kredytu oraz jego kosztach. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Co ważne, bank podaje oprocentowanie w skali roku. Kolejną składową naszego zobowiązania jest prowizja za udzielenie kredytu – pobierana jest po udzieleniu kredytu i może być doliczona do pierwszej raty lub skredytowana. Banki chcąc się zabezpieczyć często zobowiązują nas do skorzystania z ubezpieczenia, co bezpośrednio wpływa na wysokość naszych miesięcznych rat. Kredytodawcy oferują często niższe oprocentowanie w zamian za skorzystania z polisy. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z oferty ubezpieczyciela trzeba koniecznie sprawdzić, co otrzymujemy w zamian.

3. Pozostałe koszty przyznanego kredytu. Decydując się na kredyt gotówkowy trzeba sprawdzić, jakie koszty poniesiemy w przypadku problemów ze spłatą raty. W umowie znajdziemy opłatę za obsługę przeterminowanego zobowiązania czy koszt wezwań. Należy dopilnować, aby doradca w banku dołączył nam informacje ze wszystkimi kosztami, aby w przyszłości mieć się do czego odnieść.

4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik RRSO jest niezwykle pomocny w trakcie wyszukiwania najtańszego kredytu gotówkowego na rynku. Za pomocą procentów pokazana jest relacja między kwotą otrzymanego kredytu a jego kosztami. Banki, obliczając oprocentowanie rzeczywiste, biorą pod uwagę koszty odsetek, opłaty przygotowawczej, dodatkowych opłat oraz wartości kwot związanych ze spłatą kredytu.

5. Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy. Ustawa o kredycie konsumenckim daje nam prawo do zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Możemy to zrobić w ciągu 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Kwotę kredytu należy jak najszybciej przelać kredytodawcy (nie później niż w ciągu 30 dni od wysłania odstąpienia od umowy). Ważne jest to, aby do tej kwoty doliczy odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania. Pamiętajmy o tym, że bank nie musi wyrażać zgody na odstąpienie od umowy. Zobacz więcej: rezygnacja z umowy o kredyt gotówkowy.

6. Spłata kredytu przed terminem. Decydując się na kredyt gotówkowy musimy zakładać każdy scenariusz, zarówno ten najczarniejszy, jak i bardziej pozytywny w skutkach. To, o czym kredytobiorcy często zapominają, to możliwość wcześniejszej spłaty. Warto sprawdzić, czy mamy taką możliwość zagwarantowaną w umowie. Co ciekawe, banki wolą, jak spłacamy zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, ponieważ nie tracą wówczas naliczonych odsetek, dlatego spotkać się możemy z prowizją za spłatę kredytu przed terminem.

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych

Czytając umowy kredytu gotówkowego (i nie tylko), nadal możemy spotkać się z klauzulami niedozwolonymi. Co to są klauzule niedozwolone? Są postanowienia sprzeczne z obowiązującym prawem i stawiającym konsumenta na gorszej pozycji. Chcąc uniknąć kłopotów pamiętajmy, że w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości odnośnie umowy należy pytać doradcę w banku. Jeżeli nie udzieli on nam wystarczającej odpowiedzi, warto skorzystać z pomocy prawnika (w wielu miejscowościach możemy skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w wyznaczone dni) lub z rzecznika praw konsumenta.

UOKiK prowadzi też rejestr klauzul niedozwolonych, który znajdziemy na tej stronie: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/.

Lista najczęściej występujących klauzul niedozwolonych to:

  • zmiana wysokości oprocentowania – stopa oprocentowania przez okres trwania umowy musi być taka sama,
  • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub innego produktu w banku udzielającego kredytu – kredytobiorca nie może być zmuszany do podpisania kolejnej umowy z bankiem,
  • klauzule niedozwolone, które przyznają bankowi prawo do niekontrolowanego i nieograniczonego kumulowania sposobów dochodzenia spłaty należności.

Pamiętajmy, że nawet w przypadku podpisania umowy z klauzulą niedozwoloną, możemy liczyć na pomoc. Należy zgłosić się o poradę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) www.uokik.gov.pl.

Jak wygląda umowa o kredyt gotówkowy na odległość

W przypadku zawierania umowy kredytowej zdalnie (przez internet, telefon lub za pośrednictwem kuriera) – należy sprawdzić wszystkie punktu wymienione wcześniej w artykule. W dokumentacji zgadzać muszą się informacje osobowe, kontaktowe oraz parametry zobowiązania. Czyli przede wszystkim okres spłaty, kwota i całkowity koszt kredytu. Jeżeli zgadzamy się z zapisami umowy o kredyt gotówkowy, to akceptację możemy złożyć podpisując dokumenty przy kurierze lub wykonując przelew weryfikacyjny na wyznaczony rachunek bankowy.

Podpisując umowę o kredyt gotówkowy zdalnie, mamy takie same prawa jakbyśmy podpisywali ją w oddziale banku. Możemy zatem odstąpić od zobowiązania w ciągu 14 dni od jego zaciągnięcia.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments