Upadłość konsumencka w przypadku kredytu hipotecznego

5 /5
(Ocen: 2)

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które w Polsce pojawiło się stosunkowo nie dawno. Pozwala wyjść z długów osobom, dla których nie ma już innych rozwiązań. Jak wygląda upadłość w przypadku kredytu hipotecznego?

Na początek przyjrzyjmy się bliżej definicji upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne. Nie dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Proces, który następuje w drodze postępowania sądowego. Ma ono na celu umorzenie części lub całości zaciągniętych zobowiązań, których dana osoba nie jest w stanie uregulować. Drugim celem jest windykacja ze strony wierzyciela, chociaż w skrajnych wypadkach istnieje możliwość umorzenia całości zadłużenia.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Upadłość to rozwiązanie dla wszystkich tych, których nie stać na spłatę swoich zaległości np. opłacanie rat kredytu hipotecznego i jednoczesne zapewnienie rodzinie podstawowych środków do życia. Nie każdy może skorzystać z takiej opcji. Jeśli ktoś w rażący sposób uchylał się przed spłatą należności i umyślnie doprowadził do niewypłacalności, nie będzie miał takiej możliwości. Ustawa wyraźnie określa, że z upadłości konsumenckiej może skorzystać każda osoba fizyczna, ale nie częściej, niż raz na dziesięć lat.

Jak ogłosić upadłość konsumencką, mając kredyt hipoteczny?

Na początku składamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w dziale gospodarczym Sądu Rejonowego. Należy uiścić opłatę za złożenie wniosku przelewem lub w kasie sądu. Następnie w drodze postępowania sądowego, ustala się czy dany dłużnik może skorzystać z takiego rozwiązania. Sprawdza się rzeczywistą niewypłacalność kredytobiorcy oraz czy celowo nie zaniedbał płatności swoich rat. Wierzyciel nie może wystąpić z takim wnioskiem.

W przypadku decyzji pozytywnej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd wyznacza syndyka, a on określa wartość majątku i dochodów. Mienie zostaje spieniężone, a kwota przekazana na spłatę zobowiązania. Jeżeli kwota ze sprzedaży jest niewystarczająca, ustala się plan spłaty na okres trzech lat od ogłoszenia upadłości. Sąd w drodze postępowania ustala, jaka część kredytu hipotecznego zostanie umorzona. Kwota ta jest uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej dłużnika i jego rodziny.

Koszty przeprowadzenia upadłości konsumenckiej

Złożenie wniosku to jedynie 30 zł. Cały proces szacuje się obecnie na kwotę około 5 tysięcy złotych. Osoby, które starają się o upadłość z reguły nie posiadają takiej sumy i kwotę tą pokrywa Skarb Państwa. Należy jednak pamiętać, że nie jest to darowizna, a jedynie pożyczka, którą dłużnik będzie musiał w przyszłości uregulować.
Kiedy sąd może oddalić nasz wniosek?

 • Jeśli w przeciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik wystąpił już z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i został on odrzucony z winy kredytobiorcy.
 • Jeśli dokonano już oddłużenia po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w okresie do dziesięciu lat.
 • Dłużnik celowo nie dokonywał spłaty swoich rat.
 • Nierzetelnie dokonywał płatności przeznaczając wynagrodzenie na inne cele.
 • Zataił swoje dochody lub część swojego majątku.
 • Celowo zwolnił się z pracy, aby utracić możliwość opłacania swoich rat kredytu.

Zagrożenia związane z ogłoszeniem upadłości przy kredycie hipotecznym

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno być ostatecznym rozwiązaniem w przypadku niewypłacalności. Niesie ono ze sobą niebezpieczeństwo utraty mieszkania. Kolejnym ryzykiem jest zła historia kredytowa, przez którą na długie lata dana osoba będzie pozbawiona możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego ze strony banków. Odzyskanie zdolności kredytowej może być w takim wypadku niezwykle trudne. Informacja o złej historii kredytowej może znajdować się w BIK przez okres pięciu lat.
Korzyści, jakie przyniesie ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • Główny profit to oczywiście możliwość oddłużenia.
 • Należność rozkładana jest na raty, które są ustalane tak, aby kredytobiorca był w stanie wywiązać się z ustalonego planu spłaty. Dopasowane są do aktualnej sytuacji finansowej dłużnika.
 • Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty tylko części zobowiązania w przypadku posiadania niewystarczających środków na uregulowanie wszystkich zaległości.
 • Spłat kredytobiorca dokonuje sam, odbywa się to bez udziału windykatora.
 • Rozpoczęte wcześniej postępowanie egzekucyjne i sądowe zostają umorzone w chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika.
 • Możliwość porozumienia z bankiem co do spłaty zobowiązania, a co za tym idzie do szansy na zatrzymanie mieszkania.
 • Na wniosek kredytobiorcy możliwość wykreślenia informacji o zadłużeniu z BIG.
 • W przypadku zlicytowania mieszkania, dłużnik może otrzymać pieniądze na opłacenie najmu mieszkania. Kwota wynosi koszt przeciętnego wynajmu lokalu w okresie do 24 miesięcy.

Kiedy następuje oddłużenie w przypadku upadłości?

Ze względu na różną sytuację finansową dłużników, są trzy sposoby:

 • Gdy dłużnik posiada majątek i dochód oddłużenie następuje po spieniężeniu majątku i realizacji ustalonego planu spłaty.
 • Jeżeli dłużnik nie posiada majątku, ale osiąga dochody, do oddłużenia dochodzi po zakończeniu płatności zgodnie z nowym harmonogramem.
 • W chwili gdy dłużnik nie posiada, ani majątku, ani dochodów sąd wydaje orzeczenie o zakończeniu postępowania, a całość długów zostaje umorzona.

W przypadku kredytów hipotecznych dłużnik zawsze posiada majątek w postaci nieruchomości, na które brał kredyt. W tym wypadku w drodze postępowania sądowego dochodzi do zlicytowania mieszkania i spłacenia długu wobec banku.

Czy jest możliwość zachowania mieszkania, kupionego na kredyt hipoteczny?

Każdy z nas, kto staje w obliczu dramatu, jakim jest niewypłacalność zastanawia się co zrobić by nie utracić mieszkania lub domu, które kupiliśmy na kredyt hipoteczny. Jeśli zaproponowane przez nas rozwiązania zostaną zaakceptowane przez kredytodawcę możemy je zachować, a spłatę wydłużyć w czasie. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej zakładają taką możliwość. Dłużnik w porozumieniu z wierzycielem, w tym przypadku bankiem udzielającym kredytu hipotecznego ustala indywidualny harmonogram spłat. Wysokość rat ustalana jest tak, aby kredytobiorca mógł powoli pozbyć się zadłużenia bez potrzeby zlicytowania mieszkania. Kwota musi być zwrócona w okresie trzech lat lub jeśli bank wyrazi zgodę w czasie dłuższym, dopasowanym do możliwości finansowych zainteresowanego. W tym czasie dłużnik musi informować sąd, jak wywiązuje się z ustalonego planu spłaty. Kredytobiorca powinien przekonać instytucję finansową przedstawiając dowody na to, że wywiąże się ze wszystkich ustaleń . Niestety bank, który udzielił nam kredytu hipotecznego, nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody, a więc jest to zależne od dobrej woli wierzyciela. Istnieje także możliwość konsolidacji kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny powodem problemów finansowych?

Z przeprowadzonych badań wynika, że to nie kredyty hipoteczne są podstawowym źródłem problemów finansowych Polaków. Zaledwie kilka procent z sumy osób, która staje się niewypłacalna, posiada jedynie taki kredyt. Nieznacznie więcej, bo kilkanaście procent stanowią posiadacze kredytów zarówno mieszkaniowych jak i innych gotówkowych. Większość osób zadłużonych to posiadacze kredytów gotówkowych, limitów i kart kredytowych oraz kredytów ratalnych. Im więcej produktów bankowych i pozabankowych tym większe zagrożenie bankructwa.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej traci się wszystkie swoje długi, ale także cały swój majątek. Należy mieć świadomość perspektywy utraty mieszkania oraz braku możliwości dysponowania swoim mieniem. Taki wniosek powinien być poprzedzony wszelkimi staraniami o rozwiązanie swojej złej sytuacji finansowej w mniej radykalny sposób. Chociaż wizja całkowitego oddłużenia, które następuje na końcu całego procesu jest kusząca, powinna być to decyzja ostateczna.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments