Wpływ dziecka na Twoją zdolność kredytową

4.11 /5
(Ocen: 9)

Uzyskana kwota kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od naszej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to możliwość do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie. Czy dziecko może obniżyć Twoją zdolność kredytową? Jak wpłynie na nią 500 plus? Czy możliwe jest zatajenie liczby dzieci we wniosku kredytowym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Zdolność kredytowa – co na nią wpływa?

Bank liczy zdolność kredytową indywidualnie dla każdego kredytobiorcy. Analizę zdolności można podzielić na dwie części: ilościową i jakościową. Przy analizie ilościowej, która pozwala na określenie sytuacji finansowej kredytobiorcy, są brane pod uwagę następujące czynniki:

 • wysokość miesięcznych wydatków,
 • wysokość i regularność uzyskiwanych dochodów,
 • aktualne zadłużenie.

Dzięki temu kredytodawca może oszacować nadwyżkę środków, która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu. Przy analizie jakościowej zostaną sprawdzone dane klienta, które istotnie wpływają na wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Zatem na zdolność kredytową wpłynie także:

 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • wykształcenie,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód,
 • zajmowane stanowisko pracy,
 • status mieszkaniowy i majątkowy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • historia kredytowa.

Warto podkreślić, że wiele z tych czynników, a w szczególności historia kredytowa w BIK, świadczy o wiarygodności kredytobiorcy.

Zdolność kredytowa – co może ją obniżyć?

Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, które mogą ją zarówno zwiększyć, jak i obniżyć. Jednak negatywny wpływ mogą mieć:

 • rodzaj umowy – najlepszą umową jest oczywiście umowa na czas nieokreślony. Inne formy zatrudnienia mogą ją zmniejszyć. Zmiana pracy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny może obniżyć naszą zdolność kredytową np. ze względu na zbyt krótki okres stażu.
 • brak historii kredytowej – w takim przypadku jesteśmy anonimowym kredytobiorcą, gdyż bank nie wie, czy terminowo spłacamy swoje zobowiązania.
 • posiadanie karty kredytowej – bank zakłada, że jeśli taką posiadamy, to w każdej chwili możemy z niej skorzystać.
 • zbyt wysokie wydatki w gospodarstwie domowym.

Oprócz powyższych przykładowych czynników na zdolność kredytową ma istotny wpływ liczba osób w gospodarstwie domowym. W większości przypadków, im więcej osób, tym niższa zdolność.

Jak dziecko wpłynie na Twoją zdolność kredytową?

Tak jak wspominaliśmy, na zdolność kredytową wpływa liczba osób w gospodarstwie domowym, gdzie zaliczamy także dzieci. Banki zakładają, że im większa liczba dzieci, tym wyższe są wydatki. Jeżeli jesteś rodzicem i chcesz starać się o kredyt, Twoja zdolność kredytowa zostanie obniżona w zależności od liczby posiadanych dzieci. Kredytodawcy zazwyczaj szacują koszt utrzymania pociechy na kilkaset złotych.

Do oceny zdolności kredytowej są brane pod uwagę dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub kontynuujące naukę, a dokładniej te, które są na utrzymaniu rodziców. Jeżeli niepełnoletnia osoba pracuje, a więc uzyskuje dochód, co do zasady nie powinna obniżać zdolności rodzica. Jednak należy pamiętać, że każdy bank ma własne zasady kwalifikowania osób, które mają wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy.

Różnica w zdolności kredytowej między bezdzietnego małżeństwa a małżeństwa, które ma jedno dziecko może wynosić aż kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nieliczne banki mogą nie brać pod uwagę jednego dziecka, a więc nie będzie różnicy w możliwej do uzyskania maksymalnej kwocie kredytu hipotecznego. Różnica pomiędzy małżeństwem bez dzieci a tym posiadającym dwójkę może wynosić nawet ponad 100 lub 200 tys. złotych w zależności od kredytodawcy.

Przykład z naszego kalkulatora zdolności kredytowej

Sprawdźmy zdolność kredytową dla dwuosobowej rodziny, gdzie suma miesięcznych dochodów netto wynosi 5 500 zł, kwota wszystkich miesięcznych zobowiązań 2 800 zł. Przy czym okres spłaty kredytu wynosi 20 lat, a jego oprocentowanie to 4,50%.

Przy powyższych założeniach maksymalna zdolność kredytowa dla małżeństwa bez dzieci wyniosła 157 400,64 zł. Dla tych samych parametrów sprawdźmy zdolność dla małżeństwa z dwójką dzieci.

Z wyliczeń naszego kalkulatora wynika, że maksymalna zdolność kredytowa została zmniejszona o 28 792,80 zł.

500 plus a zdolność kredytowa

Otrzymywane świadczenie 500 + zwiększa dochody rodziny. Możemy je przeznaczyć na dowolny cel. Ale czy zwiększy ono naszą zdolność kredytową? Wnioskując o kredyt hipoteczny, który jest zobowiązaniem długoterminowym, bank nie weźmie pod uwagę 500 plus przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Oznacza to, że nie ma ono wpływu na zdolność kredytową. Wynika to z tego, że świadczenie jest dochodem tymczasowym, a także uzależnionym od wieku dziecka. Zatem nie jest to stały dochód. Niektóre banki mogą je zakwalifikować jako dochód dodatkowy.

Odpowiednio wykorzystane świadczenie 500 +, może zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego, a także zmniejszyć jego koszt. W tym celu należy gromadzić otrzymywane środki, które przeznaczymy na wkład własny lub na nadpłatę zobowiązania. Pamiętaj, że im wyższy wkład własny, tym niższy koszt kredytu.

Wniosek o kredyt hipoteczny a zatajenie liczby dzieci

Ze względu, że dzieci znacząco obniżają zdolność kredytową, wiele osób może się zastanawiać, czy można ich nie wykazać we wniosku o kredyt hipoteczny. Zatajenie liczby osób w gospodarstwie domowym może zmniejszyć wydatki. Jednak nie można tego robić, gdyż podanie nierzetelnych informacji przekreśli Twoje szanse na otrzymanie kredytu. Bank zauważy, że kredytobiorca zataił fakt posiadania dzieci we wniosku między innymi po zeznaniach podatkowych (korzystanie z ulgi na dziecko) lub wyciągu z konta i historii operacji (regularne wydatki związane z dziećmi). Zostanie także zweryfikowana samodzielność finansowa dorosłych dzieci.

Wpływ dziecka na Twoją zdolność kredytową – co trzeba wiedzieć?

Dzieci negatywnie wpływają na zdolność kredytową. Zatem bezdzietne małżeństwo będzie miało znacznie wyższą zdolność od małżeństwa z dziećmi. Taka różnica może wynosić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od liczby pociech i kredytodawcy. We wniosku o kredyt hipoteczny należy zawsze podać wszystkie informacje zgodne z rzeczywistością. Pamiętaj, że kłamstwo ma krótki nogi i kredytodawca szybko pozna prawdę np. przy weryfikacji wyciągu z Twojego konta bankowego. W takiej sytuacji nie uzyskasz kredytu hipotecznego.

Jeżeli chcesz sprawdzić swoją zdolność kredytową z dzieckiem lub bez, możesz skorzystać z naszego kalkulatora zdolności kredytowej. Jednak należy zaznaczyć, że jest to tylko symulacja i ostateczna zdolność kredytowa będzie się różniła w zależności od banku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments