Wypadek motocyklowy – jak uzyskać odszkodowanie dla motocyklisty

3.5 /5
(Ocen: 6)
Wypadek motocyklowy, chociaż zdarza się rzadziej niż samochodowy, to znacznie częściej kończy się tragicznie dla kierowcy jednośladu. W 2020 roku motocykliści uczestniczyli w 2075 wypadkach, z których aż 233 skończyły się śmiercią kierujących, a 1699 obrażeniami ciała. Zobaczcie, co robić, gdy zdarzy się Wam wypadek na motocyklu i jak uzyskać odszkodowanie po wypadku motocyklowym.

Wypadek motocyklowy – jak postępować na miejscu zdarzenia?

Motocyklistów często nazywa się dawcami organów. Statystyki policyjne pokazują jednak, że do niemal połowy wypadków, w których poszkodowani zostali motocykliści lub ich pasażerowie, przyczynili się inni użytkownicy dróg. Jako poszkodowani możecie ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na motorze z polisy OC sprawcy. Istotny wpływ na przebieg postępowania odszkodowawczego będzie mieć Wasze zachowanie bezpośrednio po zdarzeniu…

W pierwszym kroku należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. Na tej podstawie ocenicie, czy doszło do kolizji, czy do wypadku. Kolizja jest takim zdarzeniem drogowym, w którym nikt nie poniósł obrażeń. Wówczas należy przemieścić pojazdy, aby nie zagrażały innym uczestnikom ruchu oraz spisać oświadczenie sprawcy kolizji. 

Jego najważniejszym elementem jest jednoznaczne wzięcie na siebie odpowiedzialności przez jednego z uczestników zdarzenia. Gotowy wzór do pobrania znajdziemy poniżej:

Warto wydrukować go w dwóch egzemplarzach i wozić ze sobą. W miarę możliwości sami wykonajcie zdjęcia i nakręćcie filmy. Nie musicie wzywać policji, ale oczywiście możecie to zrobić. Wezwanie służb jest konieczne, gdy żadna ze stron nie przyznaje się do winy albo sprawca zachowuje się w sposób agresywny, wydaje się nietrzeźwy lub usiłuje uciec z miejsca zdarzenia.

Wypadek na motocyklu – co robić?

Jeżeli doszło do wypadu, czyli którykolwiek z kierujących, pasażerów lub pieszych poniósł obrażenia, wezwijcie pogotowie ratunkowe oraz udzielcie pierwszej pomocy poszkodowanym. Ustawcie trójkąt ostrzegawczy. Nie przestawiajcie pojazdów do momentu przyjazdu służb. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia, która zawierać będzie informacje o przyczynach wypadku, potencjalnym sprawcy oraz ewentualnych świadkach. Notatka policyjna to kluczowy dowód w sprawie odszkodowawczej. Podobnie, jak dokumentacja medyczna, którą należy gromadzić, począwszy od dnia zdarzenia. 

Koniecznie poddajcie się badaniom po wypadku! Jeżeli będąc w szoku, po prostu wrócicie do domu, a po kilku tygodniach obrażenia zaczną dawać o sobie znać, będzie Wam trudno zawalczyć o odszkodowanie komunikacyjne w pełnej wysokości. 

Tyle w teorii, bo w praktyce wypadek motocyklisty często kończy się dla niego tak dotkliwymi obrażeniami, że nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wszystkich tych czynności.

Likwidacja szkody przy wypadku motocyklowym

Gdy tylko stan zdrowia Wam na to pozwoli, zgłoście szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Jeśli doszło do kolizji z udziałem do 2 pojazdów, a wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł, zamiast z ubezpieczycielem sprawcy możecie skontaktować się z własnym towarzystwem i zlikwidować szkodę znacznie szybciej w ramach systemu BLS. Należy do niego większość firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Jeżeli doszło do wypadku, informację o ubezpieczycielu sprawcy znajdziecie w notatce policyjnej. Przy zgłaszaniu szkody z polisy OC sprawcy zostaniecie najprawdopodobniej poproszeni o:

 • dane osobowe i teleadresowe sprawcy i poszkodowanego,
 • dane z dowodu rejestracyjnego uszkodzonego motocykla,
 • kopię notatki policyjnej,
 • poglądowe zdjęcia widocznych uszkodzeń,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać przekazane odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody wiąże się z jej zarejestrowaniem, co rozpoczyna proces likwidacji. Na dalszym etapie możecie zostać poproszeni o dostarczenie dokumentów, które uprawdopodabniają Wasze roszczenie. Stąd tak ważne jest gromadzenie oświadczeń, materiałów zdjęciowych i video, dokumentacji medycznej, rachunków i faktur oraz wszystkiego, co pozwoli Wam udokumentować poniesione straty. Być może odwiedzi Was rzeczoznawca albo zostaniecie wezwani na komisję lekarską. Po zbadaniu wszelkich okoliczności zdarzenia, ubezpieczyciel oszacuje wysokość szkody i ustali swoją odpowiedzialność. Decyzję otrzymacie pisemnie lub mailowo. Cały proces – od zgłoszenia szkody do wypłaty świadczenia lub wydania decyzji odmownej, powinien trwać maksymalnie 30 dni. 

Pamiętajcie, że przysługuje Wam odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a następnie prawo do wniesieniu pozwu do sądu. Wypłata zaniżonego odszkodowania to niestety częsta praktyka towarzystw ubezpieczeniowych, mająca na celu zadowolenie poszkodowanego „tym, co dają” i zniechęcenie go do batalii sądowych. Dlatego sprawę o odszkodowanie po wypadku motocyklowym (i nie tylko) warto powierzyć firmie wyspecjalizowanej w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. 

Przygotowaliśmy ranking kancelarii odszkodowawczych, który pozwoli Wam znaleźć zaufanego partnera w tej nierównej walce.

Odszkodowanie za wypadek na motorze – od czego się należy?

Motocyklista, który ucierpiał z winy innego uczestniku ruchu drogowego, ma takie same uprawnienia, jak każdy inny poszkodowany. Wysokość przyznanego odszkodowania zależy od udowodnionego rozmiaru szkody oraz od ewentualnego, procentowego przyczynienia się do szkody poszkodowanego. Przyczynieniem się będzie np. jazda bez kasku, który mógł uchronić motocyklistę przed śmiercią. 

Odszkodowanie za wypadek na motorze powinno Wam zrekompensować:

 • szkodę na mieniu:
 • uszkodzenia w pojeździe – oceniane według kosztorysu rzeczoznawcy i dostarczonej przez Was dokumentacji, np. wyceny naprawy przez wybrany warsztat w Waszym mieście;
 • uszkodzenie kasku, odzieży motocyklowej czy przewożonego sprzętu elektronicznego – w dochodzeniu roszczenia przydadzą się zdjęcia zniszczeń i rachunki za zakup lub naprawę;
 • szkodę osobową (uszczerbki w majątku wynikające z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia):
 • koszty leczenia i rehabilitacji, 
 • koszty dojazdów do placówek medycznych, 
 • koszty leków i sprzętu ortopedycznego, 
 • koszty związane z pomocą drugiej osoby,
 • utracone dochody,
 • koszty związane z przygotowaniem do innego zawodu, jeśli poszkodowany stał się inwalidą.

Jeżeli utraciliście całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się Wasze potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, możecie także żądać odpowiedniej renty

Niezależnie od odszkodowania macie prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za uszczerbki psychiczne związane z bólem, cierpieniem, stresem czy utratą przyjemności życia. To świadczenie ocenne, zasądzane w toku postępowania sądowego. Jego wysokość zależy m.in. od stopnia poniesionych obrażeń, czasu i uciążliwości leczenia, utraconych możliwości zawodowych czy wieku poszkodowanego. Brane pod uwagę są nie tylko przeżyte czy aktualnie przeżywane cierpienia, ale także przyszłe konsekwencje poniesionych obrażeń fizycznych i psychicznych. 

Równolegle możecie ubiegać się o wypłatę świadczenia z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW motocyklisty). Już za kilkadziesiąt złotych rocznie zapewnicie sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo finansowe w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie wypadku motocyklowego.

Nie macie co liczyć, że ubezpieczyciel „z urzędu” dokona rzetelnej oceny rozmiarów szkody na osobie i mieniu. To na Was spoczywa ciężar dowodu, czyli konieczność przedstawienia dowodów uzasadniających roszczenie – nie na ubezpieczycielu czy sprawcy zdarzenia. 

Śmierć motocyklisty – odszkodowanie i zadośćuczynienie

Motocyklistów nie chronią karoseria ani pasy jak kierowców samochodów, stąd wypadki znacznie częściej kończą się dla nich śmiercią. Dla rodziny to początek wielkiego dramatu. Oprócz zmagania się z żałobą po utracie ukochanej osoby pozostaje zmaganie się z problemami wynikającymi z pogorszenia się sytuacji materialno-bytowej. To również powinno zrekompensować odszkodowanie z OC sprawcy wypadku!

Art. 446 Kodeksu cywilnego nakazuje zobowiązanemu do naprawienia szkody zwrócenie kosztów leczenia i pogrzebu. Jeśli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona może żądać przyznania renty. O rentę mogą starać się także inne osoby bliskie, którym zmarły zapewniał środki utrzymania. Nawet, jeśli pomagał z własnej woli. Oprócz tego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego:

 • stosowne odszkodowanie, jeżeli znacząco pogorszyła się ich sytuacja życiowa,
 • odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ile czeka się na odszkodowanie za wypadek na motocyklu?

Termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy określa Ustawa z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynosi on, co do zasady, 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli proces likwidacji szkody nie mógł zostać zakończony w tym terminie, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od momentu, w którym wyjaśnienie okoliczności zdarzenia stało się możliwe. 

Jednak ubezpieczyciel musi Was o tym poinformować pisemnie, podając przyczynę oraz wypłacając bezsporną część świadczenia. Na odszkodowanie za wypadek na motocyklu poczekacie maksymalnie 90 dni. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy określenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku toczącego się postępowania karnego, lub cywilnego.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments