Zasiłek za koronawirusa od ZUS i zasiłek na opiekę nad dzieckiem – jak się ubiegać?

5 /5
(Ocen: 2)

Przed nami jeszcze tygodnie, jak nie miesiące walki z pandemią koronawirusa. Z dnia na dzień chorych jest coraz więcej. Pozamykane są zakłady pracy, szkoły, przedszkola i żłobki. Kwarantanną objętych jest obecnie 55.301 osób, a po powrocie do kraju zgłoszonych do niej zostało kolejnych 954.445 osób. Można jednak otrzymać zasiłek za koronawirusa od ZUS lub pracodawcy. Co ważne, z tytułu koronawirusa można starać się również o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak? Sprawdź koniecznie!

Epidemia może doprowadzić do katastrofy na rynku pracy

Na całym świecie trwa walka z pandemią koronawirusa, którego główną “areną” są obecnie Stany Zjednoczone i Europa. Najgorzej sytuacja przedstawia się we Włoszech, gdzie jest ok. 64 tys. zakażonych oraz w Stanach Zjednoczonych (ponad 46 tys.). W następnej kolejności zaś jest Hiszpania (ponad 35 tys.), Niemcy (blisko 30 tys.) oraz Francja i Iran (ponad 20 tys.). Niestety, z dnia na dzień chorych przybywa, według wyliczeń Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ich łączna suma wynosi już ponad 381 tys. Choroba COVID-19 zbiera również śmiertelne żniwo, doprowadziła już bowiem do ponad 16.500 zgonów. W Polsce natomiast według danych do 25.03.2020 roku liczba zakażonych wzrosła do 901 osób, a dziesięciu pacjentów zmarło. Kwarantanną objętą jest na ten moment aż 20 proc. populacji świata.

Zamknięte są granice kraju i wprowadzony został stan epidemii. Spowodowało to ogromne utrudnienia w powrocie do Polski oraz transporcie towarów. W ostatniej rozmowie z CNN, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że “szczyt zachorowań dopiero przed nami”. Zdaniem prof. Roberta Flisiaka – prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, epidemia koronawirusa w naszym kraju nie ustąpi przynajmniej do końca kwietnia. Zamknięte są szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola i żłobki, dramatycznie przedstawia się również sytuacja polskich firm (zwłaszcza z branż: motoryzacyjnej, hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej, czy rozrywkowej).

Jak czytamy w ostatnim wydaniu “Rzeczpospolitej”, jeśli państwo nie pomoże przedsiębiorcom, to epidemia koronawirusa grozi katastrofą na rynku pracy. Może ją bowiem stracić nawet milion osób! Jak wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), do których dotarła gazeta, w optymistycznym wariancie spadku tegorocznego wzrostu PKB do 1 proc., zatrudnienie stracić może od 320 do 480 tys. osób. Natomiast w wariancie pesymistyczny, gdyby PKB odnotował 5 procentowy spadek, bez pracy zostanie ok. 1,12 – 1,28 mln osób (Sprawdź ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych).

W najgorszej sytuacji są przede wszystkim małe przedsiębiorstwa (które mogą jeszcze maksymalnie wytrzymać 4 – 6 tygodni) oraz pracownicy zewnętrzni (zwalniani w pierwszej kolejności). A należy tu podkreślić, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Natomiast przedstawiona przez rząd tarcza osłonowa jest niewystarczająca i wyklucza z pomocy wiele z nich.

Zasiłek za koronawirusa od ZUS – jak się o niego ubiegać?

Najbliższe tygodnie są czasem szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiej ekspansję wirusa COVID-19 w kraju. Polski rząd działa zapobiegawczo i profilaktycznie, ograniczając duże skupiska ludzi. Ponieważ im mniej osób w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkiemu rozprzestrzenianie się koronawirusa. Stąd właśnie decyzja o wprowadzonych ograniczeniach, które są trudne dla wielu z nas. A zwłaszcza dla osób objętych kwarantanną. Obecnie przechodzą ją 55.301 osoby, z czego po powrocie do kraju zgłoszono do kwarantanny kolejne 954.445 osoby (wynosi ona 14 dni). Należy tu jednak podkreślić, że zarówno w razie zachorowania na koronawirusa, jak i kwarantanny pracownicy mają prawo do L4 lub zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Za okres kwarantanny przysługuje pracownikowi:

wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę;

wynagrodzenie wypłacane przez ZUS.

Podstawą do wypłacenia zasiłku za koronawirusa od ZUS jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Należy ją dostarczyć płatnikowi składek albo do najbliższej placówki ZUS w chwili, gdy skończy się kwarantanna. Przy czym, za ocenę stanu zdrowia i wystawienie zwolnienia lekarskiego odpowiedzialny jest lekarz. W oświadczeniu powinny znaleźć się:

dane osoby na obowiązkowej kwarantannie, czyli imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer paszportu (jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli);

dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i jej dzień zakończenia;

podpis osoby, która odbyła kwarantannę.

Ważne jest, aby oświadczenie przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Jak wyjaśnia na swojej stronie zakład Zakład:

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a

Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące muszą złożyć oświadczenie w ZUS lub za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Jak wyjaśnia ZUS:

Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Natomiast jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, to trzeba poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe (pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem

Co istotne na zasiłek opiekuńczy w związku koronawirusem mogą liczyć także rodzice dzieci poddanych kwarantannie. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła również możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i szkoły. W Polsce placówki te są nieczynne aż do Świąt Wielkanocnych, które w tym roku wypadają w dniach 12-13 kwietnia. Tak więc, jeśli rodzice nie mają zapewnionej opieki dla swojego dziecka, to przysługuje im zasiłek opiekuńczy, o który mogą starać się:

rodzice lub opiekunowie dziecka w wieku do 8 lat;

osoby, które mają ubezpieczenie chorobowe w ZUS (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na opiekę na dzieckiem – pytania i odpowiedzi

Oto najczęściej zadawane pytania dotyczące zasiłku opiekuńczego na opiekę na dzieckiem:

Ile wynosi wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na takich samych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W tym celu konieczne jest, złożenie oświadczenia o zamknięciu żłobka, przedszkola, czy szkoły do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy (jego wzór można pobrać na stronie internetowej ZUS). Przy czym osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS (nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b).

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

Osoba wnioskująca może podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie była zobowiązana pracować (w sobotę i niedzielę lub gdy dziecko miało zapewnioną opiekę).

Co w przypadku, gdy pracują oboje rodzice?

Wówczas o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich. Mogą również podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni (dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki).

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Kogo poinformować o korzystaniu z zasiłku i kiedy?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, natomiast osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. Osoba korzystająca z zasiłku opiekuńczego może o tym poinformować w dowolnym momencie (od tego jednak uzależniona jest wypłata zasiłku). Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

Kto finansuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jak i dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co oznacza, że nie obciążają one funduszu pracodawców. Nawet w przypadku, gdy pracodawca wypłaca zasiłek (gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments