Zmiany w prawie budowlanym – mniej absurdów i biurokracji?

5 /5
(Ocen: 1)

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o prawie budowlanym. Wejdą one w życie po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja wprowadza ułatwienia w procesie inwestycyjno-budowlanym i likwiduje niektóre absurdy prawne. To ważna zmiana, która powinno m.in. wspomóc przedsiębiorców w niwelowaniu deficytu mieszkaniowego w Polsce. Czego dotyczy dokładnie nowela ustawy o prawie budowlanym? O tym, w naszym artykule!

Po nowelizacji ustawy o prawie budowlanym mniej biurokracji i niejasności

Pakiet zmian w prawie budowlanym, który przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju został przyjęty przez rząd 6 listopada. O potrzebie nowelizacji mówiono już od lat. Na zmiany nalegali przedsiębiorcy, deweloperzy i indywidualne osoby. Rosnąca w ostatnim czasie ilość pozwoleń na budowę stawała się też problemem dla administracji państwowej.

W sytuacji, gdy w Polsce brakuje około 2 milionów mieszkań, uproszczenie procedury budowlanej musiało stać się celem rządu. Szczególnie, że kłopoty deweloperów dotyczą też komercyjnego – a zarazem rządowego – programu Mieszkanie Plus.

Większy porządek w wydawaniu pozwoleń budowy

Nowela ustawy o prawie budowlanym precyzuje zakres odpowiedzialności projektantów i organów administracji. Do tej pory urząd architektoniczno-budowlany nie weryfikował postanowień szczegółowych projektu, mimo, że było to wymagane od inwestora. Aby zmniejszyć biurokrację, w nowej ustawie określono jasno podział projektu budowlanego na:

  •  projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  •  projekt architektoniczno-budowlany,
  •  i projekt techniczny.

Od wejścia w życie nowelizacji, to projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będą częścią projektu budowlanego, którą zatwierdzać będzie organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast projekt techniczny będzie zgłaszany do nadzoru budowlanego po zakończeniu prac budowlanych.

Łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Poza tym nowa ustawa o prawie budowlanym przewiduje wprowadzenie 5 letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Dotychczas podważenie ważności takiej decyzji administracyjnej mogło nastąpić wiele lat po zakończeniu budowy i zasiedleniu jej przez mieszkańców.

W nowej ustawie o prawie budowlanym znalazł się też zapis ułatwiający legalizację samowoli budowlanej, której budowa zakończyła się co najmniej 20 lat temu. Powinno to zachęcić właścicieli takich nieruchomości do jej zalegalizowania, a w rezultacie zwiększyć bezpieczeństwo osób zamieszkujących taki budynek.

Większa lista robót budowlanych bez ich zgłaszania

Do tej pory każda przebudowa lokalu mieszkalnego jednorodzinnego, która skutkowała zwiększeniem obszaru oddziaływania obiektu, musiała być zgłoszona. W ustawie uznano, że taki wymóg jest potrzebny tylko, gdy przebudowa obiektu zwiększy jego obszar oddziaływania poza działkę na której stoi budynek.

Bankomaty i paczkomaty bez pozwolenia na budowę

Listę obiektów na których budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia i zezwolenia powiększają bankomaty o wysokości do 3 metrów czy urządzenia służące do odbierania i wysyłania paczek (tzw. paczkomaty).

Poza innymi obiektami małej architektury wymienionymi w projekcie ustawy o prawie budowlanym znajdziemy jeszcze np. instalacje gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, przydomowe tarasy naziemne o powierzchni do 35 m2 oraz oczyszczalnie ścieków o wydajności 7,5 m3 na 24 godziny.

Sprawniejsze przyłączenie budynku do sieci

Nowela ustawy dotyczy też prawa energetycznego. Od teraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej powinno być znacznie łatwiejsze.

W zmianach prawa budowlanego przewidziano np. obowiązkowe sprawdzenie przez projektanta możliwości podłączenia budynku jedno-wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej. Nowelizacja wprowadza również sankcje za niedopełnienie terminu podłączenia do sieci. Kara wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Poza tym ujednolicono terminy na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. Co wcześniej podlegało oddzielnej regulacji przez samorządy, co wprowadzało niepotrzebny chaos prawny i zwiększało niepewność inwestorów.

Lepsza ochrona przeciwpożarowa

Po tragedii jaka wydarzyła się w koszalińskim escape-roomie, MIiR zdecydowało się zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W ramach nowej ustawy o prawie budowlanym przewidziano wymóg dołączenia ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej, gdy sposób użytkowania obiektu ulega zmianie.

Prawo budowlane doczekało się w końcu prawidłowej noweli?

Dla osób które planują zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę domu, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o prawie budowlanym, cały proces starania się o pozwolenie powinien przebiec sprawniej. Ale na zmniejszeniu biurokracji w prawie budowlanym zyskają wszyscy – samorządy, organy administracji, deweloperzy i inni przedsiębiorcy.

Jednak na razie  mówimy ciągle o projekcie ustawy, warto zatem poczekać na pierwsze jej efekty, które powinny pojawić się już w 2020 roku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments