Zwrot nadpłaty za prąd – jak odzyskać pieniądze?

zwrot nadpłaty za prądW związku z licznymi zapytaniami od naszych czytelników, którzy chcą starać się o zwrot nadpłaty za prąd, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Szczególnie dotyczy to klientów Energetycznego Centrum, które zakończyło swoją działalność we wrześniu tego roku. Jednak z takiej możliwości, mają prawo skorzystać wszyscy odbiorcy posiadający nadpłaty za prąd, w jaki sposób? Zapraszamy do artykułu!

Dlaczego występuje nadpłata za prąd?

Każdy sprzedawca energii elektrycznej, dzięki analizie długoterminowej mniej więcej wie, ile prądu zużywają jego klienci. W związku z czym, możliwe jest określenie przez niego przybliżonej wartości zapotrzebowania na energię elektryczną, w kolejnym okresie rozliczeniowym. Nadpłata lub niedopłata na rachunku występuje zatem w wyniku rozliczenia: należność minus prognoza. Częściej do czynienia mają z nią wszyscy ci odbiory, u których odczyt licznika ma miejsce rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku gdy jest ona przeprowadzona prawidłowo, to kwoty niedopłaty lub nadpłaty nie powinny być zbyt duże. Inaczej jest, gdy stawki te są znacznie wyższe niż się ich spodziewaliśmy.

Nadpłata występuje również wtedy, gdy odbiorca z góry opłaca prognozy. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż klient nie musi martwić się o terminy płatności. Problem pojawia się wtedy, gdy firma energetyczna kończy działalność, a na koncie rozliczeniowym klienta znajdują się pieniądze – czasami całkiem niemałe.

Od kilku tygodni do naszego serwisu napływają e-maile oraz komentarze byłych klientów Energetycznego Centrum oraz Energii dla Firm, którzy posiadają nadpłaty. Sprzedawcy nie tylko nie poinformowali odbiorców o tym na jakich zasadach będą oddawane nadpłaty za prąd, ale również przestali odpowiadać na pytania od zaniepokojonych klientów. Poniżej kilka komentarzy z naszego serwisu:

źródło: enerad.pl

źródło: enerad.pl

źródło: enerad.pl

Jak starać się o zwrot nadpłaty za prąd?

W zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej, znajdującego się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (dokument ten powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r.) zapisano:

W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile konsument nie zażąda jej zwrotu. Zwrot nadpłaty nastąpi na pisemny wniosek konsumenta. W sytuacji niedopłaty – różnicę tę dolicza się do pierwszej faktury wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy.

Zatem, jak wynika z powyższego zbioru praw konsumenta, każdy klient firmy energetycznej ma trzy możliwości zwrotu nadpłaty, w postaci: zwrotu gotówki na konto bankowe, zwrotu przekazem na wskazany adres, czy też zaliczenie nadpłaty na poczet należności dla wskazanego przez odbiorcę punktu odbioru. Jednak wciąż bardzo mało osób korzysta z prawa do zwrotu nadpłaty. Część z nich nie wie nawet, że istnieje taka możliwość. Natomiast odbiorców, którzy chcą z niej skorzystać, w niektórych przypadkach może napotkać duży opór ze strony firmy energetycznej. Znane są bowiem przypadki, kiedy to dopiero po interwencji mediów, do których została skierowana taka prośba, możliwe było odzyskanie należnych środków.

Jeśli będziecie mieli podobny problem, pamiętajcie, że zgodnie z prawem sprzedawca energii ma na wypłatę pieniędzy 14 dni. Jeśli nie wywiąże się on z tego terminu „odbiorcy należy się bonifikata za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi odbiorców”. Za każdy dzień zwłoki firma energetyczna powinna zapłacić swojemu klientowi 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni (w 2017 roku wyniosło ono 4271,51 zł), czyli około 17 zł. Należy pamiętać, o tym, że bonifikata przysługuje tylko na wniosek odbiorcy, a sprzedawca ma na jej rozpatrzenie 30 dni.

Sprzedawca nie zareagował na wniosek i nie oddał nadpłaty – co dalej?

Jeśli sprzedawca nie zareaguje na wniosek o zwrot nadpłaty, to w takim przypadku najlepiej udać się po poradę prawną. Niestety, w najgorszym scenariuszu o zwrot nadpłaty za prąd trzeba będzie ubiegać się na drodze sądowej.

Pamiętajcie! Bezpłatną pomoc prawną otrzymacie:
– Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów;
– organizacje konsumenckie.

Jak złożyć wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty za prąd?

Wszystkie firmy energetyczne, na swoich stronach internetowych, posiadają centrum obsługi klienta. Jeśli chcecie złożyć wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty należy wypełnić dostępny formularz, a następnie wygenerować wniosek lub napisać taki dokument samodzielnie. Jakie dane będą Wam potrzebne do wypełnienia formularza lub do napisania wniosku? Przede wszystkim:

dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP;

adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania;

a także okres rozliczeniowy. Tutaj konieczne będzie wpisanie kwoty zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, w wybranej przez Was formie: za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu na konto bankowe (jeśli zdecydujecie się na tą drugą opcję to musicie podać nazwę banku i numer konta bankowego).

Energia dla Firm i Energetyczne Centrum już nie sprzedają prądu!

Zarówno Energia dla Firm jak i Energetyczne Centrum zaprzestały sprzedawania prądu na początku września 2018 roku. Był to ogromny szok dla wszystkich odbiorców tych sprzedawców prądu. Energia dla Firm, o zakończeniu swoich usług, poinformowała swoich klientów drogą mailową, przy czym zaproponowała udzielanie pomocy i porad na infolinii. Od 6 września rachunki odbiorców, zaczęły być rozliczone, na podstawie umowy zawartej z firmą. Natomiast już od 7 września rozliczeniami za zużytą energię zajął się Sprzedawca Rezerwowy, który wyznaczony jest zgodnie z terenem Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Analogiczna sytuacja, miała również miejsce w przypadku Energetycznego Centrum, przy czym czym, klienci firmy korzystają z usług Sprzedawcy Rezerwowego od 11 września tego roku. Warto tu od razu przypomnieć, że samych odbiorców Energetycznego Centrum było w kraju, aż 200 tysięcy! Jednak w tym przypadku, w większości nie zostali oni, indywidualnie poinformowani o planach dotyczących zakończenia działalności, a co gorsza w żaden sposób nie mogą obecnie skontaktować się ze swoim byłym sprzedawcą. Zostali pozostawieni sami sobie i nie wiedzą w jaki sposób odzyskać pieniądze, które przysługują im z nadpłaty za prąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, radzi w tej sprawie skontaktować się z Miejskim lub Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta, czy też organizacjami konsumenckimi. Udzielają one bowiem bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim pokrzywdzonym!

W związku z ciągle napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi Energetycznego Centrum, jeszcze raz przedstawiamy informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 88/2018):

– nie należy regulować rachunków ani prognoz dotyczących dat po 10.09 dla energii elektrycznej oraz po 11.09 dla paliwa gazowego;

– należy regulować opłaty związane z dodatkowymi usługami np. pakietami medycznymi;

– jeśli otrzymujecie nadal rachunki lub prognozy od Energetycznego Centrum to koniecznie zgłoście ten fakt organom ścigania (policja, prokuratura).

Ponadto, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018, poz. 47083, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podał do publicznej wiadomości, że: po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości (sygn. akt X GU 1933/18) postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 127.

fot. pixabay.com

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie i rankingi z branży finansowej.

 1. Witam ! Co jeśli energetyczne centrum nie posiada takowych wniosków na swojej stronie internetowej o zwrot nadpłaty za energię i gaz. Co wtedy ? Do kogo się zgłosić i jak to napisać że chce się swoje pieniądze spowrotem?

  • Dzień dobry,

   może Pani bazować na innych pismach dostępnych w sieci. Proszę tylko pamiętać, żeby dokument zawierał następujące informacje: dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP), adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania), a także okres rozliczeniowy. Należy również sprecyzować sumę zwrotu oraz formę zwrotu (przekaz pocztowy, przelew na konto bankowe – tutaj należy podać jeszcze nazwę banku i numer konta bankowego).

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

  • Dzień dobry,

   tak, gdyż firma prędzej czy później podejmie kroki, prowadzące do tego, by uregulował Pan należność. Oprócz odsetek mogą dojść np. koszty związane upomnieniami.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 2. Czy w ogóle w obu tych firmach ktoś jeszcze pracuje aby można było przesłać taki wniosek? Z energią dla firm nie ma żadnego kontaktu. Telefony całkowicie zlikwidowane a na na maile odpowiada tylko automat. Wysłałam juz kilka wiadomości i nic. Przypuszczam,że nawet jak wyśle wniosek o zwrot nadpłaty pocztą to nie zostanie on odebrany lub przepadnie tak jak maile do nich wysyłane. Czują sie totalnie bezkarni. Mam nadzieje że media się za nich wezmą a sąd nakaże zwrotu nadpłat ludziom.

  • Pani Ewo, wysyłając wniosek o zwrot nadpłaty postąpi Pani zgodnie z obowiązującym prawem. Nawet, jeśli pismo nie zostanie odebrane i wróci do Pani, to w dalszym toku starań o zwrot pieniędzy będzie mogła Pani pokazać, że dochowała wszystkich procedur i formalności.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

  • Dzień dobry,

   Pani Janino, kto ma ponosić ten koszt? Czy sprzedawca zobowiązał się do takiej kary umownej w przypadku, gdy to on zerwie umowę?

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 3. Witam.Dostalem od Energetycznego Centrum do zaplaty 117zl z data wystawienia 19.11.2018 z terminem zaplaty 3.12.2018.Czy mam placic.Jest to faktura korygujaca.Co robic?

  • Dzień dobry,

   Panie Dariuszu, odpowiedzieliśmy na Pana e-mail. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 4. Witam
  Chodzi o Energetyczne Centrum – gaz, Dziś 10.12 otrzymałem rozliczenie i wychodzi nadpłata, mało tego zapłaciłem przedpłatę za miesiąc 10 i 11.Jak mam odzyskać pieniądze z nadpłaty i przedpłat – informację o zmianie dostawcy otrzymałem dopiero w miesiącu 11.Do kogo się zwrócić-skoro Energetyczne centrum – BOK już nie działa.

  Dziękuje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *