Zysk z lokaty – jak go obliczyć?

5 /5
(Ocen: 12)

Chcecie sprawdzić, ile zysku przyniesie Wam lokata? Wszystkie obliczenia można zrobić samemu! Pokażemy Wam, że są bardzo proste – wystarczy kawałek kartki. Nie wierzycie? To koniecznie przeczytajcie nasz artykuł, dzięki któremu samodzielnie obliczycie zysk z lokaty.

Zysk z lokaty a jej oprocentowanie

Zastanówmy się najpierw, takie jest rzeczywiste oprocentowanie lokaty bankowej. Wartość ta jest najczęściej podawana w skali roku. Czyli przykładowe 3% na lokacie trwającej 3 miesiące, wcale nie oznacza =, że zysk z lokaty to kwota pomnożona przez oprocentowanie.

Najpierw trzeba więc ustalić, jaka jest właściwa stawka oprocentowania. Jak to zrobić? Należy ustalić, co jaki czas następuje kapitalizacja odsetek. Następnie trzeba podzielić podane oprocentowanie roczne przez ilość cykli kapitalizacji, które miałyby miejsce w ciągu jednego roku.

Lokata terminowa na 1 miesiąc:

oprocentowanie roczne / 12 (ilość miesięcy w roku) = oprocentowanie lokaty za 1 miesiąc

Czyli dla przykładu, jeśli zdecydujemy się na lokatę 1-miesięczną oprocentowaną na poziomie 3%, to działanie będzie następujące: 3% / 12 miesięcy = 0,25%.

Dla lokaty kwartalnej (trzymiesięcznej) liczymy w następujący sposób:

oprocentowanie roczne / 4 (ilość kwartałów w roku) = oprocentowanie lokaty za 1 kwartał

Dla przykładu: 3% / 4 kwartały = 0,75%.

Obliczenie realnego oprocentowania nie jest trudne. Prawda? Ale to nie koniec, gdyż czekają nas kolejne niezbyt zaawansowane obliczenia matematyczne.

Obliczenie zysku z lokaty wygląda więc następująco:

(zainwestowana kwota * oprocentowanie lokaty za dany okres) / 100% = kwota skapitalizowanych odsetek

Przykład: wybieramy lokatę 3-miesięczna oprocentowaną w skali roku na poziomie 3%. Wpłacamy 10.000 zł. Podmieniamy dane pod powyższy wzór: (10.000 zł * 0,75%) / 100% = 75 zł.

Nasze odsetki (zysk) wynosi 75 zł, więc po 3 miesiącach bank wypłaciłby nam kwotę: 10.075 zł.

Niestety, musimy jeszcze pamiętać o podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, który obniży wysokość naszych odsetek.

Podatek od zysków kapitałowych – podatek Belki

Obliczenie właściwego oprocentowania dla danego okresu to nie wszystko. Żeby poprawnie obliczyć zysk z lokaty, trzeba jeszcze uwzględnić podatek od zysków kapitałowych. Popularnie taksa ta nazywana jest podatkiem Belki. Nazwa ta wzięła się od nazwiska ministra finansów, który ten podatek wprowadził (taka mała ciekawostka:) ).

Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%. Jeśli otrzymaną kwotę zysku z lokaty pomnożymy przez tę wartość, to nie otrzymamy naszego zarobku, a sumę, jaką oddamy fiskusowi. Dla inwestora wygodniej jest pomnożyć zysk z lokaty przez 81%. Wtedy otrzymamy kwotę, którą rzeczywiście otrzymamy po kapitalizacji odsetek i odliczeniu podatku.

Obliczenia mogą wyglądać następująco – dla jasności, pozostajemy przy naszej 3-miesięcznej lokacie z oprocentowaniem 3% na kwotę 10.000 zł:

Obliczamy wysokość zysku po uwzględnieniu podatku:

kwota skapitalizowanych odsetek * 0,81 = zysk z lokaty

Przykład: 75 zł * 0,81 = 60,75 zł

Analogicznie można skorygować wartość odsetek o podatek:

oprocentowanie * 0,81 = oprocentowanie netto

Przykład: 0,75% * 0,81 = 0,6075%

Podatek Belki można uwzględnić też we wcześniejszych obliczeniach. Jeśli chcemy to zrobić, to będzie to wyglądało w następujący sposób:

(zainwestowana kwota * oprocentowanie netto) / 100% = zysk z lokaty netto

Przykład: (10.000 zł * 0,6075) / 100% = 60,75 zł

Reasumując: jeśli założymy lokatę na 3 miesiące, oprocentowaną na poziomie 3% i zdeponujemy kwotę 10.000 zł, to po zakończeniu umowy bank zwróci nam 10.060,75 zł.

Dla dokładniejszych obliczeń: inflacja

Jak wiadomo, wartość pieniądza zmienia się w czasie. Oznacza to, że za tę samą jednostkę pieniądza (np. 100 złotych) możemy kupić więcej lub mniej produktów. Jeśli ona spada, to mamy do czynienia z inflacją – ją tłumaczy się czasem jako ogólny wzrost cen. A kiedy wartość pieniądza rośnie (możemy kupić więcej dóbr, ceny spadają) rośnie to mówimy wtedy o deflacji.

Bardzo dokładni inwestorzy w oparciu o dane z GUSu mogą wyliczyć rzeczywistą wartość zysku z lokaty netto. Przy czym trzeba zauważyć, że obecnie niewielu klientów decyduje się na lokaty trwające dłużej niż rok. W krótszym okresie czasu wpływ inflacji nie jest aż tak istotny.

Dla ambitnych podajemy wzór na skumulowaną inflację – właśnie o nią należy pomniejszyć następnie uzyskany zysk netto z lokaty.

[(1+inflacja za pierwszy rok/100) * … * (1+inflacja za ostatni rok)] * 100% = inflacja skumulowana

Co nam może dać policzenie inflacji? Informację, czy przypadkiem nie stracimy na inwestycji. To znaczy, czy uchroniliśmy nasze oszczędności przed spadkiem wartości.

Podsumowanie: zysk z lokaty bankowej

Najważniejsze w przypadku obliczania zysków jest posiadanie świadomości, że:

kwota oprocentowania podawana jest w skali roku,
zysk obniżony będzie przez podatek Belki,
w dłuższej perspektywie czasowej należy uwzględnić inflację.

Dzięki tej wiedzy będziecie mogli efektywniej zarządzać Waszymi oszczędnościami.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments