Kredyt hipoteczny w Banku Pekao

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Dla wielu osób marzenie o własnych czterech kątach jest priorytetowym. Żeby od marzeń przejść do ich realizacji niezbędne jest czasem dodatkowe wsparcie finansowe. Możemy je uzyskać właśnie w Banku Pekao. Sprawdźmy, co może zaoferować nam ten bank.

Bank Pekao SA i kredyt mieszkaniowy – podstawowe informacje

Kredyt mieszkaniowy pozwala na zakup własnego mieszkania lub domu. Udzielany jest on pod warunkiem ustanowienia zapisu hipotecznego w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Oznacza to, że bank będzie miał prawo o decydowaniu o nieruchomości, jeśli nie będziemy mogli spłacić zobowiązania.

A na jakie dokładnie cele możemy wziąć kredyt mieszkaniowy? Przede wszystkim na:

 • zakup domu, mieszkania, garażu, działki budowlanej lub rekreacyjnej,
 • budowę lub modernizację domu,
 • remont nieruchomości,
 • spłatę innych zobowiązań hipotecznych.

Zanim kupimy nieruchomość możemy wystąpić do Pekao o promesę (przyrzeczenie) udzielenia zobowiązania. Taki dokument ważny jest przez 60 dni od daty wystawienia. To znaczy, że jeśli w tym czasie kupimy dom lub mieszkanie, to bank udzieli nam kredytu.

Zobowiązanie w złotówkach może być udzielone na 90% wartości nieruchomości. Kredyt możemy zaciągnąć na maksymalnie 30 lat. Już na starcie możemy mieć 3 miesiące karencji i nie uiszczać w tym czasie rat kredytowych. W trakcie spłaty możemy wziąć łącznie nawet 12 miesięcy wakacji kredytowych.

Czy kredyt hipoteczny jest wypłacany w innej walucie?

Jeśli nasz dochód uzyskiwany jest przede wszystkim zagranicą, to możemy wziąć kredyt mieszkaniowy w innej walucie niż złotówki. Mamy wybór spośród euro, dolarów amerykańskich, funtów brytyjskich, koron norweskich lub szwedzkich. Nie ma ofercie Banku Pekao kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich.

Kredyt w obcej walucie jest wygodny i bezpieczny – dzięki niemu można uniknąć niekorzystnych zmian kursów walut, a także kosztów spreadu walutowego. W tym przypadku kwota kredytu może wynosić maksymalnie do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania.

Formalności przy kredycie hipotecznym w Banku Pekao

Kredyt mieszkaniowy w Pekao może zaciągnąć wyłącznie osoba pełnoletnia, która uzyskuje regularne dochody. Procedura udzielenia kredytu wymaga złożenia wielu różnych dokumentów i oświadczeń. Część z nich dotyczy wnioskujących o kredyt, a część nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania.

Jeśli chodzi o dane wnioskodawcy, to będziemy musieli ujawnić w karcie informacyjnej takie szczegóły jak:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • PESEL;
 • dokument tożsamości;
 • płeć;
 • stan cywilny;
 • rozdzielność majątkową;
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym;
 • szczegółowe informacje o dochodach oraz pracodawcy.

Tutaj musimy dołączyć również zaświadczenie o dochodach od pracodawcy.

Część wniosku dotycząca nieruchomości powinna zawierać takie informacje jak: dokładny adres nieruchomości oraz mieć załączone dokumenty z nią związane. Podajemy teraz przykładowe wymagania banku:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
 • gdy nieruchomość nie ma KW, to inne zaświadczenie, że została oddana do użytku,
 • zaświadczenie od zbywcy nieruchomości,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości,
 • kosztorys budowy/prac remontowych, harmonogram pracy,

Oczywiście szczegółowa lista niezbędnych dokumentów jest zależna od tego, na jaki cel zaciągamy kredyt hipoteczny. W każdym razie doradca kredytowy z pewnością przedstawi nam całą listę wymagań banku. I to właśnie nią powinniśmy się kierować.

Opinie o kredycie hipotecznym w Banku Pekao S.A.

Dodaj komentarz