CEZ Polska – czeski gigant na polskim rynku

CEZ Polska – sprzedawca prądu z Czech

Grupa CEZ działa w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Polska spółka specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych oraz dostarczaniu ciepła.

Oferta CEZ Polska

Prąd dla domuPrąd dla firmyGaz dla domuGaz dla firmy

Sprzedawca prądu dla firm

Spółką odpowiedzialną za sprzedaż energii elektrycznej dla klientów biznesowych oraz przemysłowych jest CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprzedawca bardzo mocno podkreśla, że w swoich ofertach energetycznych stawia przede wszystkim na dopasowanie produktów do potrzeb odbiorców. Co oferuje firma klientom biznesowym?

Klient biznesowy – taryfa A, B, C

Spółka, potencjalnym odbiorcom oferuje elastyczne produkty, które są dopasowane do profilu działalności. W propozycjach firmy znajdują się zróżnicowane produkty energetyczne: standardowe (w grupach taryfowych odpowiednich dla Taryf OSD); niestandardowe w oparciu o notowania polskiej giełdy energii elektrycznej; tradingowe typu np. baseload, czy peakload; w formie pełnej dostawy z elastycznym stosunkiem do ryzyka związanego z niezbliansowaniem. Dla klientów działających na rynkach międzynarodowych, CEZ Polska oferuje współpracę na poziomie ponadkrajowym.

Gospodarstwa domowe – taryfa G

Spółka nie sprzedaje prądu gospodarstwom domowym.

Struktura paliw zużytych do produkcji energii sprzedanej przez CEZ Trade Polska w 2015 roku:

cez polska-wykres kołowy
Jeśli zastanawiasz się nad zamianą swojej firmy energetycznej, to już teraz sprawdź oferty w naszej porównywarce cen prądu!

Sprzedawca gazu dla firm i domu

Firma nie prowadzi działalności w obrocie paliwem gazowym.

Klient biznesowy – taryfy gazu dla firmy

CEZ Polska nie sprzedaje gazu klientom biznesowym.

Gospodarstwa domowe – taryfy gazu dla domu

Spółka nie oferuje również gazu odbiorcom indywidualnym.

Podstawowe informacje o firmie

Firma CEZ prowadzi działalność od 1992 roku. W wyniku połączenia w 2003 roku ze spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję energii, powstała grupa kapitałowa CEZ. Głównym akcjonariuszem dominującej spółki CEZ a.s. jest na dzień 31.12.2010 roku Skarb Państwa Republiki Czeskiej. Obecnie w skład grupy wchodzi ponad 90 firm z Czech i zagranicy i jest ona jedną z największych firm energetycznych w Europie. Spółki grupy działają m.in. w Albanii, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Niemczech.

W Polsce firma działa od 10 lat i specjalizuje się w branży energii elektrycznej oraz ciepła sieciowego. Dominującą spółką w naszym kraju jest CEZ Polska, która została utworzona w 2006 roku. Jest ona odpowiedzialna za zarządzanie działalnością polskich spółek.

W naszym kraju aktywnie działają następujące spółki:

  • CEZ Polska Sp. z o.o.
  • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
  • CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.
  • CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.
  • CEZ Chorzów S.A.
  • CEZ Skawina S.A.

Obszary działalności CEZ Polska

W Polsce firma koncentruje się przede wszystkim na energii elektrycznej i cieplnej. Spółką odpowiedzialną za ten obszar działalności jest CEZ Trade Polska. To właśnie w jej kompetencjach leży budowanie i utrzymywanie relacji z wytwórcami, podmiotami obracającymi energią i sprzedażą energii oraz zajmuje się ona doradztwem energetycznym.

W Polsce Grupa jest właścicielem elektrociepłowni w Chorzowie oraz elektrowni w Skawinie. W obiektach oprócz energii cieplnej, produkowana jest energia elektryczna, która odsprzedawana jest do spółek obrotu. W Skawinie głównym odbiorcą prądu jest CEZ Trade Polska.

Opinie o CEZ Polska

Dodaj komentarz