Taryfy prądu w CEZ Polska: C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b i B

CEZ Polska to część międzynarodowej grupy, która aktywnie działa w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej oraz w Turcji. W naszym kraju firma koncentruje się na produkcji oraz obrocie energią elektryczną oraz cieplną. Aktualnie CEZ oferuje sprzedaż prądu tylko klientom biznesowym.

Taryfy prądu dla domu

Firma nie sprzedaje prądu gospodarstwom domowym.

Taryfy prądu dla firmy

Działalności CEZ w Polsce bazuje na doświadczeniu zdobytym na innych rynkach europejskich. Polska spółka odpowiedzialna za sprzedaż energii elektrycznej kieruje swoją ofertę tylko do podmiotów biznesowych i obsługuje odbiorców z następujących taryf:

 • C11 – taryfa jednostrefowa, ze stałą ceną za prąd w ciągu doby;
 • C12a – taryfa dwustrefowa, z różną ceną za prąd w ciągu doby;
 • C12b – taryfa dwustrefowa, ze zmienną stawką za prąd w ciągu doby;
 • C13 – taryfa trójstrefowa, ze zmienną stawką za prąd w ciągu doby;
 • C21 – taryfa jednostrefowa, z jednakową ceną za energię elektryczną;
 • C22a – taryfa dwustrefowa, z podziałem doby na tańsze i droższe godziny w ciągu doby;
 • C22b – taryfa dwustrefowa, z tańszymi i droższymi godzinami za prąd;
 • C23 – taryfa trójstrefowa, ze zmienną ceną za energię elektryczną podczas doby;
 • B21 – taryfa jednostrefowa, ze stałą ceną za energię elektryczną w ciągu doby;
 • B22 – taryfa dwustrefowa, z podziałem doby na godziny nocne i dzienne;
 • B23 – taryfa trójstrefowa, z tańszymi i droższymi godzinami w ciągu doby.