CEZ Polska – umowy na prąd: C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b i B

Grupa CEZ to jedna z największych firm energetycznych w Europie. W Polsce koncern stawia sprzedaż energii elektrycznej oraz cieplnej. Niestety, sprzedawca nie udostępnia wzorów swoich dokumentów.

Prąd dla domu – wzory umów

Firma nie sprzedaje prądu klientom indywidualnym

Prąd dla firmy – wzory umów

Firma nie udostępnia wzorów swoich dokumentów.