Taryfy prądu w Corrente: G11, G12, G12w, C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, B i A

Corrente to jeden z liderów sprzedawców energii elektrycznej na naszym rynku pod względem dostępności grup taryfowych. Swoją ofertę kieruje do gospodarstw domowych, klientów instytucjonalnych oraz klientom biznesowym. Poniżej zamieszczamy wszystkie taryfy obsługiwane przez sprzedawcę.

Taryfy prądu dla domu

Firma przygotowała szeroki wachlarz dla klientów indywidualnych:

 • G11 – taryfa jednostrefowa, ze stałą ceną za prąd w ciągu doby;
 • G11S – grupa ze stałą ceną za prąd przez 24h, instalacje posiadają zabezpieczenia przedlicznikowe do 16 A, przy rocznym zużyciu energii elektrycznej nie większej niż 800 kWh;
 • G12 – taryfa dwustrefowa, z różną ceną za prąd w ciągu doby (niższa stawka nocna);
 • G12G – dwustrefowa taryfa, tańszy cennik obowiązuje w nocy oraz weekendy;
 • G12N – dwustrefowa taryfa, cena pozastrefowa obowiązuje również w niedzielę;
 • G12R – dwustrefowa taryfa, godziny tańsze przypadają w nocy i w wyznaczone godziny w ciągu dnia;
 • G12W – taryfa dwustrefowa, strefa pozaszczytowa obowiązuje w weekendy oraz godziny nocne w tygodniu;
 • G13 – taryfa trójstrefowa, doba podzielona jest na trzy okresy: przedpołudniowy, popołudniowy i pozostałe godziny doby.

Taryfy prądu dla firm

Corrente w swojej ofercie posiada również szeroką gamę taryf dla klientów biznesowych:

 • C11 – taryfa ze stałą ceną za prąd w ciągu doby;
 • C11o – również taryfa jednostrefowa z jednakową ceną w ciągu doby;
 • C11s – stała stawka za prąd w ciągu doby; gdzie instalacje posiadają zabezpieczenia przelicznikowe do określonej wielkości A, przy rocznym zużyciu energii elektrycznej nie większej niż podanym w umowie kWh;
 • C12a – dwustrefowa, gdzie występuje strefa: szczytowa i pozaszczytowa;
 • C12b – dwustrefowa, z wyższą ceną w ciągu dnia i niższą w nocy;
 • C12o – dwustrefowa taryfa ze stałą ceną w ciągu doby, lub z możliwością podziału na dwie strefy: szczytową i pozaszczytową;
 • C12n – taryfa dwustrefowa z doliną nocną i niedzielą zaliczoną do strefy nocnej;
 • C12w – taryfa dwustrefowa, niższa taryfa obowiązuje w nocy oraz soboty i niedziele;
 • C21 – jednostrefowa, gdzie obowiązuje jedna stała cena przez całą dobę;
 • C22a – taryfa dwustrefowa podzielona na godziny szczytowe i pozaszczytowe;
 • C22b – taryfa dwustrefowa, doba podzielona jest na strefę dzienną i nocną;
 • C22w – dwustrefowa, gdzie niższa taryfa obowiązuje w godzinach nocnych oraz weekendy;
 • C23 – trójstrefowa taryfa, przeznaczona dla przedsiębiorstw zasilanych z sieci średniego i wysokiego napięcia;
 • C24 – czterostrefowa taryfa, przeznaczona dla przedsiębiorstw zasilanych z sieci średniego i wysokiego napięcia;
 • B11 – taryfa jednostrefowa, gdzie cena za prąd jest jednakowa przez całą dobę;
 • B21 – jednostrefowa ze stałą stawką w ciągu doby;
 • B22 – dwustrefowa taryfa, w której doba podzielona jest na dwie strefy: szczytową i pozaszczytową;
 • B23 – trójstrefowa taryfa, doba podzielona jest na: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy oraz pozostałe godziny doby;
 • B24 – czterostrefowa taryfa, doba podzielona jest na cztery strefy czasowe;
 • A21 – taryfa jednostrefowa ze stała stawką za energię elektryczną w ciągu doby;
 • A22 – dwustrefowa taryfa z podziałem na godziny szczytowe i pozaszczytowe;
 • A23 – taryfa, gdzie występują trzy strefy czasowe: przedpołudniowa, popołudniowa i pozostała część doby;
 • A24 – taryfa, w której występują cztery strefy czasowe.