Zielona energia w Elsen

Elsen nie oferuje aktualnie pakietów zielonej energii. Jeśli chodzi o źródła do produkcji dystrybuowanego prądu, to podstawę stanowi węgiel kamienny.
elsen-wykres kołowy

Zielona energia dla domu

Elsen nie ma propozycji zielonej energii dla domu.

Zielona energia dla firm

Aktualnie Elsen nie oferuje firmom zielonej energii.