Taryfy prądu w ENGIE: C, B i A

ENGIE Zielona Energia jest jedną z wiodących firm specjalizujących się w rynku TPA w Polsce. Koncentruje się na obsłudze odbiorców końcowych o zużyciu energii ponad 1 GWh rocznie. Sprzedaje energię do klientów przemysłowych od 2002 roku.

Taryfy prądu dla domu

Spółka nie oferuje prądu dla domu.

Taryfy prądu dla firmy

Firma jest niezależnym sprzedawcą prądu, który przygotował ofertę tylko dla klientów biznesowych. Sprzedawca obsługuje klientów z następujących grup taryfowych:

  • C1x – przedsiębiorstwa zasilane z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej poniżej 40 kW;
  • C2x – przedsiębiorstwa zasilane z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej powyżej 40 kW;
  • B – przedsiębiorstwa zasilane z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej poniżej/powyżej 40 kW;
  • A – największe przedsiębiorstwa w kraju.