Dyspozycja do konta bankowego po śmierci – jak ją przygotować?

0 /5
(Ocen: 0)

Ubezpieczamy się na wypadek choroby czy utraty pracy z myślą o sobie i swoich bliskich. Z tego samego powodu coraz więcej osób korzysta z dyspozycji do rachunku na wypadek śmierci. Pozwala to krewnym na szybkie przejęcie środków znajdujących się na koncie bankowym. W naszym artykule przygotowaliśmy dla przezornych informacje o tym, czym jest i jak przygotować takie upoważnienie.

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza rachunku bankowego?

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego, osoba posiadająca konto bankowe (ror, oszczędnościowe lub lokatę terminową) może wskazać instytucji finansowej krewnego, któremu bank po śmierci właściciela przekaże zgromadzone środki. Aby upoważnienie było ważne posiadacz rachunku musi przekazać dyspozycję bankowi na piśmie. Osobami zdolnymi do przejęcia środków są tylko najbliżsi, a dokładnie:

  • małżonkowie,
  • rodzice,
  • dziadkowie,
  • potomkowie,
  • rodzeństwo.

Posiadacz rachunku może wydać więcej niż jedną dyspozycję. Jednak kwota wypłaty dla bliskich nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający śmierć właściciela konta.

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej dyspozycji, a łączna ilość wypłaty przekracza powyższy limit, to pierwszeństwo mają dyspozycje wydane później. Posiadacz rachunku może w każdej chwili zmienić lub anulować dyspozycję. Kwota wypłaty nie wchodzi do spadku po właścicielu konta, zatem środki mogą zostać wypłacone bez postępowania spadkowego.

Banki a dyspozycja na wypadek śmierci posiadacza rachunku

Dyspozycje w razie śmierci posiadacza rachunku funkcjonują już od dłuższego czasu. Jednak dopiero nowelizacja ustawy o Prawie bankowym z 1 lipca 2016 roku nakłada na bank obowiązek poinformowania podpisującego umowę klienta o możliwości jej złożenia. Na tym nie koniec zadań jakie stawia przed bankiem nowelizacja. Jeżeli klient zdecyduje się na złożenie dyspozycji, to w razie otrzymania przez instytucję informacji o śmierci klienta, bank musi poinformować dyspozytorów majątku.

Jak przygotować upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci?

W złożeniu dyspozycji pomoże nam bank, jednak jeśli chcemy sami ją sporządzić, nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętajmy o tym, że musi być ona w formie pisemnej oraz, że obejmuje ona tylko ograniczony krąg osób. Mogą to być małżonkowie, dziadkowie, wnukowie, potomkowie lub rodzeństwo. Pozostałych dyspozycja nie dotyczy.

Zobacz również: Konto bankowe po śmierci właściciela – co robi bank?

Po drugie konieczne będzie określenie kwoty dyspozycji. Możemy to być konkretna kwota, część środków lub wyznaczony procent. Poza tym musimy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które wejdą w posiadanie środków, ich PESEL i stopień łączącego nasz pokrewieństwa. Pismo zawierające te informacje, podpisane przez posiadacza rachunku, można przekazać bankowi prowadzącym konto.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments