Przedawnienie debetu na koncie bankowym

0 /5
(Ocen: 0)

Osoba, u której nastąpiło przedawnienie debetu na koncie bankowym.Kiedy można skorzystać z przedawnienia debetu na koncie bankowym? Po jakim czasie debet ulega przedawnieniu? Czy termin przedawnienia dotyczy też kredytów? W naszym artykule znajdziesz podstawowe informacje dotyczące przedawnienia debetu na rachunku bankowym.

Podstawa prawna przedawnienia debetu w banku…

Jak wynika z art. 731 Kodeksu cywilnego roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem dwóch lat. Nie dotyczy to jednak roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych.

…I co z niej wynika?

Opierając się na art. 731 Kodeksu cywilnego należy stwierdzić, że przedawnienie debetu na koncie bankowym następuje po upływie dwóch lat od daty wymagalności debetu. Innymi słowy, okres do nieważności debetu liczony jest nie od momentu, gdy debet ten został zaciągnięty, ale od chwili, gdy powinien zostać spłacony.

Przedawnienie debetu na koncie a przedawnienie kredytu na karcie

Debet na koncie bankowym wynika z umowy o rachunek bankowy. Natomiast kredyt z kartą przyznawany jest w wyniku zawarcia umowy o kredyt.

Dlatego w przypadku przedawnienia kredytu należy się odwołać do art. 117 i 118 Kodeksu cywilnego. Roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat.

Przedawnienie debetu – podstawowe informacje

Biorąc pod uwagę ustalenia prawne dotyczące przedawnienia roszczeń najważniejsze informacje o przedawnieniu debetu można streścić w poniższych punktach:

  • okres przedawnienia debetu na koncie bankowym upływa po 2 latach
  • okres przedawnienia nie dotyczy zwrotu wkładów oszczędnościowych
  • przedawnienie kredytu na karcie upływa po 3 latach
  • okres upływu przedawnienia w przypadku każdego roszczenia, liczony jest od daty wymagalności spłaty.