Koszty kredytu gotówkowego

Decydując się na kredyt gotówkowy musimy pamiętać, że poza samym kapitałem czeka nas także spłata dodatkowych kosztów kredytów. Należą do nich odsetki, prowizja, koszty ubezpieczenia oraz dodatkowe opłaty. Ich wysokość może przewyższyć nawet pożyczaną kwotę – dlatego zawsze należy dokładnie przekalkulować koszty kredytu. Zapraszamy do lektury poradnika, na co należy zwrócić uwagę, decydując się na kredyt gotówkowy oraz jakich kosztów można ewentualnie uniknąć. Szczegółowe informacje na temat danego produktu powinniśmy znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji.

Jakie są koszty kredytu gotówkowego?

Do kosztów kredytu gotówkowego należą najczęściej:

  • oprocentowanie za udzielenie pożyczki. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. W tym drugim przypadku jego składowymi jest wtedy wartość WIBOR oraz marża banku. W przypadku pożyczek gotówkowych banki niechętnie informują o wysokości marży. Oprocentowanie decyduje o wysokości odsetek,
  • prowizja – to najkrócej mówiąc jednorazowa opłata za udzielenie pożyczki,
  • ubezpieczenie kredytu gotówkowego – wiele banków wymaga go do udzielania zobowiązania,
  • dodatkowe produkty: konto bankowe, karta kredytowa, wymagane do uzyskania np. promocyjnych warunków,
  • dodatkowe opłaty: opłata przygotowawcza, opłata za wydłużenie okresu spłaty itp.

Pożyczając pieniądze od banku poza kapitałem musimy spłacić odsetki i pokryć wiele dodatkowych kosztów. Wysokość raty, mimo takiej samej wysokości pożyczonej kwoty w poszczególnych instytucjach finansowych, może znacząco się różnić. Co zatem wpływa na wielkość raty koniecznej do uregulowania?

Prowizja – pierwszy koszt kredytu gotówkowego

Prowizja jest pierwszą konieczną do uregulowania opłatą. To wynagrodzenie dla banku za udzielenie pożyczki. Może być płacona jednorazowo z góry lub doliczana do comiesięcznych rat. Często spotyka się oferty bez prowizji, jednak należy zaznaczyć, iż przeważnie bank przeniesie tę opłatę, zwiększając pozostałe koszty.

Z czego składa się oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Kolejnym ważnym parametrem jest oprocentowanie. Dla kredytów z krótkim okresem kredytowania najpopularniejszym rozwiązaniem jest oprocentowanie stałe, którego wielkość ustala bank.

  • Symulator kredytu gotówkowego pozwoli Ci policzyć koszty pożyczki.

Oprocentowanie zmienne składa się z marży, czyli zysku dla banku oraz zmiennej stopy WIBOR. Ostatnia z nich jest to wysokość oprocentowania po jakim banki udzielają sobie nawzajem pożyczek. Jest ono różne i obliczane na różne okresy. Do najczęściej stosowanych przy kredytach gotówkowych należy WIBOR 3M- według wskaźnika liczonego co 3 miesiące, WIBOR 6M- liczony co pół roku lub WIBOR 12M- liczony co rok. Ważne jest, która ze stawek będzie uwzględniana przy umowie, gdyż może znacząco wpłynąć na koszt kredytu. Możemy zdecydować się na produkt z oprocentowaniem zmiennym lub stałym w całym okresie spłaty zobowiązania.

Dodatkowe koszty kredytu gotówkowego

Dodatkowe koszty pożyczki stanowią ubezpieczenia. W przypadku kredytu gotówkowego często są konieczne do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. Ubezpieczenia mogą być naprawdę kosztowne i bardziej opłaca się wybór produktu z wyższym oprocentowaniem, ale bez obowiązkowej polisy.

Czasami podpisanie umowy kredytowej z bankiem wymaga założenia konta osobistego lub dobrania karty kredytowej. Przeważnie wszystkie tego typu dodatkowe warunki generują kolejne koszty. Z drugiej strony poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia, czy założenia konta niektóre banki obniżają marżę lub prowizję. Czasami skorzystanie z dodatkowych opcji jest rzeczywiście opłacalne, innym razem zamiast oszczędzić przepłacimy.

Rodzaj rat – jak wpływa na wysokość comiesięcznego zobowiązania?

W kształtowaniu się wysokości raty ma znaczenie także decyzja kredytobiorcy i zaciągnięcie zobowiązania z ratami równymi lub malejącymi. Pierwsze z nich są niezmienne przez cały okres spłaty, przy czym na początku większą część raty stanowią odsetki. Raty malejące najwyższe są na początku, z czasem ulegają pomniejszeniu. Kredytobiorca spłaca od początku znacznie większą część kapitału.

O czym jeszcze powinien pamiętać przyszły kredytobiorca?

Zaciągając kredyt, powinniśmy uwzględnić czas jego trwania. Im krótszy, tym wyższą ratę będziemy musieli regulować. Dłuższy wygeneruje znacznie wyższe koszty, jednak nie będzie tak uciążliwy dla comiesięcznego domowego budżetu. Czasami lepiej zapłacić więcej, niż borykać się z trudnością w spłacie. Porównanie ofert różnych instytucji finansowych i wybór tej najkorzystniejszej ułatwi z pewnością nasz ranking kredytów gotówkowych. Jest on na bieżąco uaktualniany, dlatego stanowi dobre źródło informacji. Należy przy tym pamiętać, że bank sytuację każdego kredytobiorcy rozpatruje indywidualnie.