Kredyt gotówkowy dla firm

0 /5
(Ocen: 0)

Coraz więcej instytucji na polskim rynku finansowym oferuje kredyty dla firm. Nie są one już tylko skierowane do działających od dawna przedsiębiorców, ale również dla osób dopiero stawiających swe pierwsze kroki na drodze do własnego interesu. Zaciągnięcie kredytu pomaga w sfinansowaniu planów rozwoju, bieżącej działalności czy opłaceniu kontrahentów. Istnieją nawet firmy opierające się w głównej mierze o ten rodzaj sponsoringu swoich poczynań. Kredyt gotówkowy jest opcją pozwalającą na przeznaczenie środków z banku na dowolnie wybrany rodzaj działalności.

Jakie są rodzaje kredytów dla firm?

W swojej ofercie instytucje finansowe posiadają szereg produktów skierowanych do firm. W polskim systemie bankowym nie istnieje jednakowy podział i nazewnictwo takich kredytów. Strony umowy mogą je same kształtować, formułować i nazywać. Do głównego podziału możemy zaliczyć:

 • kredyty gotówkowe udzielone na nieokreślony, dowolny cel, jego wykorzystanie jest swobodne i można pokrywać nim bieżące lub planowane potrzeby,
 • kredyty przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej,

wśród których wyróżniamy:

 • obrotowe – do których zaliczymy między innymi: kredyty w rachunku bieżącym i kredytowym, złotowe, walutowe, lombardowe, komercyjne i preferencyjne,
 • inwestycyjne – na finansowanie projektów inwestycyjnych, budowlano-mieszkaniowe, samochodowe, sezonowe, na zakup papierów wartościowych, eksportowe.

Każdy z powyższych udzielany jest na różne okresy, występują tutaj produkty zarówno krótko-, średnio- jak i długoterminowe. Kredyty gotówkowe dla firm mogą mieć stałą, zmienną lub stało-zmienną (gdy stała stopa ustalana jest w określonych podokresach- ustalana arbitralnie przez bank) stopę procentową.

Gdy to my, jako klienci ponosimy koszt udzielenia kredytu mówimy o kredytach komercyjnych. Większość obecnie udzielanych pożyczek należy do tej grupy. Jednak istnieje opcja skorzystania z kredytu gotówkowego dla firm na zasadach preferencyjnych. Wtedy to my, jako klienci płacimy część odsetek, resztę zaś pokrywają różne instytucje, jak budżet państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego czy międzynarodowe organizacje finansowe (wśród nich należy wymienić chociażby fundusze strukturalne Unii Europejskiej). Takie ulgi mają charakter podmiotowy (dla określonych osób lub grup zawodowych) lub przedmiotowy (na różnego rodzaju inwestycje np. proekologiczne lub wspierające rozwój przedsiębiorczości w danym obszarze).

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu w określonym celu możemy wybierać spośród:

 • kredytu obrotowego – środki z niego otrzymane sfinansują bieżącą działalność oraz nagłe wydatki firmy; służy do pokrycia między innymi kosztów zatrudnienia pracowników, administracyjnych czy zakupu wyposażenia; najczęściej zaciągany na okres poniżej roku, jednak ten okres może być także dłuższy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba; umożliwia przedsiębiorcy utrzymanie płynności finansowej,
 • kredyt w rachunku bieżącym – polega na ustaleniu limitu kredytowego w rachunku firmy; w razie potrzeby przedsiębiorstwo może wypłacić środki do ustalonej kwoty, mając tym samym ujemne saldo na rachunku bankowym; należy tutaj zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania oraz pobieraną co miesiąc prowizję za gotowość do udzielenia kredytu w takiej formie,
 • kredyt inwestycyjny – przeznaczony na cele inwestycyjne zarówno materialne, jak i niematerialne); udzielany przeważnie na dłuższe okresy w ratach równych lub malejących; środki są wypłacane w całości, transzach lub w postaci linii kredytowej; aby firma otrzymała tego rodzaju kredyt, bank musi pozytywnie ocenić przeprowadzoną analizę ekonomiczno- finansową planowanego przedsięwzięcia,
 • kredyt w rachunku kredytowym –  zaciągany jednorazowo; w trudnej sytuacji finansowej firma podpisuje umowę z bankiem; wymagane jest otwarcie osobnego rachunku kredytowego;

taki kredyt dzielimy na:

 • linię kredytową – przedsiębiorca zadłuża się tylko do konkretnej kwoty; zaciągana w różnych terminach na różne cele i w różnych kwotach,
 • kredyt docelowy – przeznaczony na sfinansowanie konkretnego celu,
 • kredyt na wymagane zobowiązania – zaciągany na kilka miesięcy w razie problemów ze spłatą bieżących zobowiązań ze środków własnych.

Kredyty dla podmiotów nieposiadających zdolności kredytowej

Banki udzielając kredytów gotówkowych sprawdzają zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. W tym procesie biorą pod uwagę np. analizę wyników finansowych, oceniają sprawność działania, płynność finansową czy historię współpracy z instytucjami finansowymi. Podstawą do udzielenia kredytu gotówkowego są także raport z BIK, biznesplan, poręczyciele, ilość zaciągniętych już zobowiązań. Jeżeli jednak podmiot gospodarczy nie posiada zdolności kredytowej ma możliwość otrzymania kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu lub gdy przedstawi program naprawczy, który według banku wystarczy do uzyskania zdolności kredytowej w określonym czasie. Ostateczna decyzja co do udzielenia kredytu i tak należy do kredytodawcy.

Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy dla firm?

Warunki kredytu zależą od tego na jaki cel będzie on zaciągnięty. Niezależnie od tego na jaki wariant się zdecydujemy, w każdym przypadku istotne jest oprocentowanie- złożone ze stawki WIBOR oraz marży ustalanej indywidualnie i podlegającej negocjacji. Co zatem wpływa na wysokość marży i możliwość jej negocjacji? Przede wszystkim bieżąca sytuacja firmy i poziom ryzyka podejmowanego przez bank. Im lepsza nasza sytuacja finansowa, tym korzystniejsze warunki możemy otrzymać. Także będąc klientem danej instytucji i posiadając dobrą historię kredytową możemy liczyć na jakieś względy.

Niewątpliwy wpływ na koszt kredytu gotówkowego dla firm mają z pewnością dodatkowe opłaty i prowizję. Można chociażby wymienić tutaj opłaty za wcześniejszą spłatę czy rozpatrzenie wniosku (nawet jeżeli będzie negatywny). Zaciągając taki kredyt zwróćmy także uwagę, czy istnieje opcja skorzystania z karencji w spłacie i jakie niesie ze sobą koszty. Nigdy bowiem nie wiadomo, jak potoczą się losy naszej firmy.

Jeżeli myślimy o zaciągnięciu kredytu gotówkowego na wyższą kwotę lub dłuższy okres, możemy posłużyć się zabezpieczeniem (taka forma jest przeważnie nieunikniona dla nowo powstałych firm). Najczęściej zabezpieczeniem jest nieruchomość. Bank w tym wypadku nie będzie wymagał aż tylu dokumentów jak przy kredycie niezabezpieczonym.

Rankingi kredytów gotówkowych dla firm

Z myślą o osobach chcących rozeznać się w ofertach dostępnych na rynku, stworzono ranking kredytów gotówkowych dla firm. Dzięki tym urządzeniu w sposób szybki sprawdzimy jaka instytucja i na jakich warunkach oferuje różnego rodzaju produkty kredytowe. Jeżeli interesuje nas konkretna oferta lub chcemy sprawdzić wysokość rat przy danym oprocentowaniu i długości kredytowania możemy skorzystać z kalkulatorów kredytów gotówkowych. Oba narzędzia pozwolą na rozwianie wątpliwości oraz pomogą w zorientowaniu się w dostępnych możliwościach.

Jakich umów dodatkowych może oczekiwać bank przy kredytach gotówkowych dla firm?

Rzadko zdarza się, aby banki wymagały wszystkich z podanych poniżej zabezpieczeń. Jednak najlepiej upewnić się, jakie koszty będziemy musieli ponieść dodatkowo. Do najczęściej spotykanych zaliczymy:

 • konieczność zawarcia polisy na życie,
 • opłaty za zabezpieczenie prawne,
 • zawarcie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • opłatę za usługi wirtualnego biura księgowego,
 • konieczność założenia firmowego konta w banku,
 • zawarcie ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości.