Kredyt gotówkowy: na jaki cel?

0 /5
(Ocen: 0)

Banki bardzo często wymagają podania przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi większa kwota pieniędzy. Sami kredytobiorcy czują się często skrępowani tym, że muszą rozliczać się z tego, jak wydawane są środki z kredytu. Skąd się wzięła taka procedura, a także na jakie cele można zaciągnąć zobowiązanie – tego dowiecie się z naszego artykułu.

Czym jest celowość kredytu gotówkowego?

Zgodnie z definicją każdy kredyt powinien mieć następujące właściwości: zwrotności, odpłatności i celowości. Związane są one z tym, że pieniądze na zobowiązania pozyskiwane pochodzą od inwestorów. Na instytucjach kredytowych spoczywa zatem prawny obowiązek jak najlepszego zabezpieczenia powierzonych im środków, aby po pierwsze inwestorzy mieli pewność, że po pierwsze swoje pieniądze odzyskają, a po drugie, że na transakcji zarobią.

Zwrotność i odpłatność łatwo jest wyjaśnić: Chodzi tutaj o to, że kredytobiorca pożyczone pieniądze musi oddać. Dodatkowo kredyt gotówkowy zawsze jest odpłatny, czyli kwota do zwrotu jest większa niż pożyczona suma. Ponoszone koszty to oprocentowanie, opłaty przygotowawcze, prowizja dla banku, a także inne opłaty wyszczególnione w tabeli opłat i prowizji.

Celowość służy zweryfikowaniu tego, czy w razie utraty płynności finansowej przez kredytobiorcę, bank będzie w stanie odzyskać dług poprzez sprzedaż dobra, które było nabyte za pieniądze z kredytu. Dlatego właśnie w przekonaniu ogółu utarło się przekonanie, że bank nie pożycza na “głupoty”. Konsekwencje może mieć również wydatkowanie środków ze zobowiązania niezgodnie z deklaracja i umową kredytową.

Kredyt gotówkowy: na jaki cel?

Chociaż bardzo często spotykamy się z reklamami kredytów, które sugerują cel kredytu, to obecnie niewielu kredytodawców wymaga precyzyjnego określenia sposobu wydania pieniędzy. Dlatego też nawet jeśli w ankiecie lub kwestionariuszu pojawia się pytanie o przeznaczenie środków, to odpowiedź najczęściej nie jest wiążąca.

Im jednak wyższa kwota zobowiązania, tym uważniej badany jest kredytobiorca. W takich wypadkach banki mogą już oferować produkty dedykowane pod pewne wydatki. Przykładem takiej oferty są na przykład kredyty gotówkowe na samochód lub zobowiązania na zakup sprzętu AGD lub RTV.

Konsumenckie kredyty gotówkowe

Bardzo często w zapisach umowy kredytowej jest pojawia się zdanie, że kredytobiorca musi być konsumentem. Co to oznacza w praktyce? Że pieniądze pochodzące ze zobowiązania mogą być przeznaczone na dowolny cel (jeśli nie ma innych zapisów), tylko nie na te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla przedsiębiorców banki mają osobną ofertę, inny jest również sposób weryfikacji wniosków, odmienne warunki umowy, a także stopień ryzyka transakcji. Dlatego właśnie wprowadzono powyższe ograniczenie.

Konsekwencje niewłaściwego wydatkowania kredytu gotówkowego

Jeśli w umowie kredytowej jest zapis dotyczący celu zobowiązania, a kredytobiorca wyda pieniądze w inny sposób lub przeznaczy je na prowadzona działalność gospodarczą, to może spotkać się z szeregiem konsekwencji. Pierwszą z nich jest rozwiązanie umowy kredytowej ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku niezwłocznie należy zwrócić do banku całą pożyczoną kwotę wraz z należnymi opłatami.

Jeśli natomiast kredytodawca wykaże, że klient celowo wprowadził go w błąd, to takie osobie może grozić proces sądowy z powodu składania fałszywych oświadczeń. Oczywiście jest to przypadek dość ekstremalny, gdy dochodzi do wyłudzeń kredytów.

W każdym wypadku jednak przestrzegamy osoby biorące kredyt gotówkowy przed podpisywaniem umowy kredytowej bez zapoznania się z jej treścią. Być może znajdzie się tam zapis o celu zobowiązania i inny sposób wydania pieniędzy może wiązać się z sankcjami ze strony banku. Lepiej jest zawczasu uniknąć tak stresujących sytuacji.