Odmowa udzielenia kredytu gotówkowego – co zrobić?

0 /5
(Ocen: 0)

Niekiedy proces wnioskowania o udzielenie kredytu gotówkowego nie kończy się pomyślnie. Chociaż emocje związane z niekorzystną dla nas sytuacją mogą być ogromne, to warto starać się nad nimi zapanować. Tylko dzięki temu możemy przeanalizować całą sprawę i dojść do konstruktywnych działań. A co mianowicie zrobić, gdy bank odmówi nam kredytu gotówkowego?

Analiza przyczyn decyzji odmownej przy kredycie gotówkowym

Pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić, jest skierowanie do banku prośby o uzasadnienie decyzji. Od 4 maja 2019 roku wprowadzono nowe przepisy, które gwarantują wnioskodawcom prawo do wyjaśnienia negatywnej decyzji banku. Instytucja ta jest zobowiązana do możliwie najdokładniejszego wskazania przyczyn, dla których uznano, że wnioskodawcy nie można udzielić pożyczki.

W zależności od tego, czy decyzja zapadła za pomocą procesu zautomatyzowanego czy na podstawie wyliczeń analityków, mamy prawo do wnioskowania o ponowne rozpatrzenie wniosku przez człowieka (w przypadku procedowania automatycznego) lub do informacji o wszystkich czynnikach, które wpłynęły na negatywną decyzję banku włącznie z weryfikacją poprawności naszych danych.

Jeżeli bank odmówi udzielenia wyjaśnień bądź wydadzą nam się one lakoniczne lub niekompletne, ustawodawca przewidział kilka wyjść z tej sytuacji. Po pierwsze zawsze możemy złożyć reklamację w sprawie niewłaściwego egzekwowania prawa do wyjaśnienia. Jeżeli to działanie nie przyniesie pożądanego skutku, z pomocą może przyjść Rzecznik Finansowy, którego urząd został w tym celu powołany. W ostateczności zawsze pozostaje nam wejście na drogę sądową.

Nowe przepisy mogą znacznie ułatwić ewentualne powtórne składanie wniosków o kredyt, gdyż konsumenci nie są już skazani na domysły w kwestii powodów negatywnej decyzji kredytowej banku.

Więcej informacji na ten temat w artykule o prawie do wyjaśnienia decyzji kredytowej.

Zbyt duże zadłużenie – nie dostaniesz kredytu gotówkowego

W pierwszej kolejności bank wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej o to, jaki jest nasz aktualny poziom zadłużenia. Instytucja ta odnotowuje wszystkie zobowiązania bankowe, a także często pozabankowe – o ile instytucja pożyczkowa współpracuje z BIK.

Na podstawie przedstawionych informacji kredytodawca jest w stanie oszacować, czy będziemy w stanie spłacać kolejne zobowiązanie. Zbytnie zadłużenie może być powodem odmowy udzielenia zobowiązania. Warto pamiętać też o tym, że BIK odnotowuje też zapytania banków o naszą sytuację. Wiele wniosków kredytowych w jednym czasie, a także odmowy udzielenia zobowiązań mogą negatywnie wpłynąć na naszą ocenę w oczach kredytodawców.

Zdolność kredytowa i brak wiarygodności kredytowej

Kolejnym powodem, dla którego banki mogą wydać niekorzystna dla klienta decyzję, jest nieodpowiedni poziom zarobków. W grę wchodzi również niestabilny dochód. Nie chodzi tutaj tylko o brak umowy o pracy, ale również krótką historię wpływów na konto.

Kiedy zarobki są niskie lub praca została podjęta niedawno, to bank kwalifikuje takie czynniki jako zwiększające prawdopodobieństwo braku spłaty zobowiązania. W przypadku większych kwot kredytu oceniany jest również stopień zagrożenia utratą pracy.

Rejestry Dłużników

Banki z każdym razem sprawdzają, czy potencjalny kredytobiorca nie figuruje na liście nierzetelnych płatników. Obecnie w Polsce funkcjonują następujące bazy danych:

  • Biuro Informacji Kredytowej,
  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • BIG ERIF,
  • Baza Związku Banków Polskich.

Negatywny wpis na temat dłużnika pojawia się w tych rejestrach minimum 60 dni od upłynięcia terminu spłaty raty lub zobowiązania i 30 dni od poinformowania o zamiarze przetwarzania danych osobowych bez zgody danej osoby. Nie jest zatem tak, że w kilka dni już jesteśmy na bankowej “czarnej liście” klientów.

Notka na temat długu zawiera również informacje o tym, na jakim etapie jest windykacja długu. I warto pamiętać o tym, że w zasadzie najgorszym przypadkiem jest nieudana egzekucja komornicza. Dane o problemach w spłacie będą widniały w rejestrach do 5 lat i nie można ich usunąć. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nasze dane znalazły się tam z powodu błędu (na przykład to inna osoba o tym samym imieniu i nazwisku była kredytobiorcom).

Nie ma jednak podstaw, aby nadmiernie demonizować rejestry dłużników. Jak podaje BIK, 90% wpisów w tej bazie danych ma charakter pozytywny. Zdecydowana większość zobowiązań jest zatem regulowana w terminie.

Co zrobić, gdy spotka nas odmowa udzielenia kredytu?

Kiedy już wiemy, jaka jest przyczyna negatywnej decyzji, to możemy temu przeciwdziałać. Jak już napisaliśmy, nie jest dobrym pomysłem składanie kolejnych wniosków. Może się to odbić na naszej historii kredytowej. Poniżej przedstawiamy najbardziej racjonalne kroki w zależności od podstaw problemu.

Zbyt duże zadłużenie i rejestry dłużników

Jeśli mamy zbyt wiele zobowiązań, to powinniśmy solidnie przemyśleć kolejne. Zwłaszcza jeśli miałoby być ono przeznaczone na spłatę wcześniejszych kredytów. W takich przypadkach sytuacja robi się niebezpieczna i jesteśmy o krok od zjawiska nazywanego “pętla zadłużenia”.

Kiedy nasza sytuacja jest jednak w miarę stabilna, to możemy poszukać kredytu konsolidacyjnego. To rozwiązanie dostarcza nam dodatkowej gotówki, ale jednocześnie scala wszystkie inne zobowiązania. Tutaj możemy nie otrzymać pełnej kwoty kredytu, ponieważ część pieniędzy zostanie przekazana bezpośrednio do instytucji, w której wcześniej zaciągnęliśmy zobowiązanie.

Konsolidacja zobowiązań może być również pomocna w sytuacji, kiedy mamy negatywną historię kredytową odnotowaną w rejestrach dłużników. Wiele baz danych umożliwia wygenerowanie raportu na swój temat. Na podstawie tego dokumentu możemy zatem sprawdzić, co w oczach kredytodawcy jest największym problemem i następnie poszukać środków zaradczych.

Zdolność kredytowa i brak wiarygodności kredytowej

Jeśli natomiast domyślamy się, że największym problemem mogą być nasze zarobki lub ich nieregularność, to zakres działań powinien być nieco inny. W pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować kwotę kredytu, a także liczbę rat. Podstawowym narzędziem będzie tutaj test zdolności kredytowej. Sprawdzimy, jaką kwotę są nam skłonni pożyczyć kredytodawcy.

Wydłużenie okresu spłaty podniesie koszty zobowiązania. Miesięczne wydatki związane z kredytem będą jednak niższe, dzięki czemu łatwiej nam będzie spiąć domowy budżet. Banki częściej się również godzą na udzielenie takich zobowiązań nawet klientom o podwyższonym ryzyku braku spłaty.

Kolejny element jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego. Polisa jest zabezpieczeniem dla banku: to ubezpieczyciel ponosi koszty spłaty zobowiązania. Warto jednak sprawdzić warunki umowy, ponieważ często mają one zapisy niekorzystne dla kredytobiorców. To, że jesteśmy w trudnej sytuacji, nie jest równoznaczne z tym, że mamy się godzić na gorsze warunki.

Odmowa udzielenia kredytu – podsumowanie

Może się zdarzyć sytuacja, że bank odmówi nam udzielenia kredytu gotówkowego. Warto wtedy na chłodno przeanalizować wskazane przez bank podstawy takiej decyzji. Przytoczyliśmy wyżej najczęstsze powody odmów udzielenia zobowiązania:

  • zła historia kredytowa,
  • brak zdolności kredytowej,
  • brak wiarygodności kredytowej,
  • zbyt wiele zobowiązań.

Nad poprawą z każdego z tych elementów kredytobiorca może popracować sam, nie jest zatem powiedziane, że na pewno nie dostaniemy już kredytu. Jeśli jednak szukamy najlepszego zobowiązania, to warto sięgnąć po ranking kredytów gotówkowych. Ocena innych kredytobiorców ułatwia bowiem krytyczne spojrzenie na ofertę banku.