Opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego

0 /5
(Ocen: 0)

Czasem kredytobiorców dotykają problemy finansowe. Ich konsekwencją może być utrata płynności finansowej i tym samym brak możliwości terminowego regulowania rat. Dość często w razie takich problemów unika się kontaktów z bankiem, a to najszybsza droga do pogłębienia trudności.

Opóźnienie ze spłatą kredytu gotówkowego – co robić?

Przede wszystkim od razu zgłosić potencjalny problem kredytodawcy. Dzięki temu przekonamy się, czy bank nie ma procedury zawieszania spłat. Czasem “wakacje kredytowe” nie są ujęte w umowie kredytowej, a bank wyraża na nie zgodę, jeśli klient odpowiednio uargumentuje wniosek.

Jeśli w tym zakresie bank nie przychyli się do wniosku kredytobiorcy, to warto zasypać go kolejnymi, na przykład o odroczenie terminu spłaty raty. Jaki jest sens takiego działania? Chodzi tutaj przede wszystkim o zyskanie na czasie, zanim będą naliczane odsetki za zwłokę oraz wysyłane płatne monity spłaty.

Najczęściej bowiem kredytodawca zaczyna naliczać opłaty mimo, że był informowany o problemach finansowych klienta. Z tego właśnie powodu, część osób czuje się pokrzywdzona i traci przekonanie, że zgłoszenie trudności cokolwiek daje.

Wiele osób wykupuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego. W razie problemów finansowych należy sprawdzić, czy polisa nie obejmuje sytuacji, w której znalazł się kredytobiorca. Wtedy ciężar spłaty zobowiązania chociaż częściowo przeszedłby na towarzystwo ubezpieczeniowe

Konsekwencje braku spłaty kredytu gotówkowego

Jakie są jednak konsekwencje braku terminowego uiszczenia raty kredytu gotówkowego? Podstawowe to odsetki karne za zwłokę. Termin rozpoczęcie naliczania jest podany w umowie kredytowej. Czasem jest to następny dzień od wyznaczonej daty rozliczenia, czasem kredytodawcy są łagodniejsi i odsetki karne są liczone po upływie określonej liczby dni.

Jeśli kredytobiorca w dalszym ciągu nie dokonuje zapłaty raty, to w określonym w umowie przedziale czasu zostaną wystosowane do niego ponaglenia spłaty. Monity, bo o nich mowa, mogą przyjąć różne formy:

  • wiadomości tekstowej (SMS) lub maila,
  • rozmowy telefonicznej,
  • listu poleconego,
  • wizyty pracownika działu windykacji.

Każde z tych działań podjętych przez kredytodawcę również ma swoją stawkę, ujęta jest ona w tabeli prowizji i opłat dołączonej do umowy kredytowej.

Jeśli kłopoty finansowe danej osoby są bardziej poważne i zaległości w spłatach się zwiększą, to bank ma prawo wpisać nierzetelnego płatnika do rejestrów dłużników. Ponad to, kredytodawca może skierować sprawę do sądu, a następnie przekazać dług do egzekucji komorniczej.

Rejestry nierzetelnych płatników, czyli BIK

Bardzo często osoby mające trudności z płatnościami są straszone wpisaniem do rejestru dłużników. Jak jednak wygląda sama procedura i o jakie rejestry chodzi? Po pierwsze wierzyciel ma prawo wpisać do rejestrów niesolidnego płatnika, jeśli upłynie 60 dni od wyznaczonej daty spłaty i 30 dni od poinformowania danej osoby, że jej dane osobowe będą przetwarzane bez jej zgody. Na pewno kredytodawca nie może wpisać Was nigdzie szybciej.

A o jakie rejestry chodzi? Przede wszystkim o:

  • Biuro Informacji Kredytowej,
  • BIG InfoMonitor,
  • BIG ERIF,
  • Krajowy Rejestr Długów BIG,
  • Baza Związku Banków Polskich.

Są to platformy, które specjalizują się w wymianie informacji o klientach sektora finansowego (banki i parabanki). Pierwotnie powstały po to, by ostrzegać się wzajemnie o osobach wyłudzających zobowiązania, a także tych, którzy wpadli w pętle zadłużenia. Obecnie zbierane są wszystkie dane dotyczące zadłużenia osób fizycznych i wszelkiego rodzaju podmiotów.

Zanim weźmiemy kredyt gotówkowy, to bank sprawdza, czy nie figurujemy w rejestrze. Negatywna informacja może zatem wpłynąć na decyzje kredytową. Niekoniecznie wiąże się to od razu z odmową. Innymi konsekwencjami są: zmniejszenie kwoty zobowiązania, zmiana terminu spłaty lub podwyższenie marży banku.

Negatywny wpis będzie widoczny dla instytucji wysyłających zapytanie przez 5 lat. Czas ten jest liczony od momentu spłaty długu, a nie dokonania wpisu. Notatek takich nie możemy usunąć. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wierzyciel nieprawidłowo przekazał dane dłużnika lub inne informacje są zniekształcone.

Jak podaje BIK, 90% przekazywanych danych ma charakter pozytywny. Czyli negatywne wpisy to zdecydowana mniejsza część przypadków. Zamiast jednak domyślać się jak ocenia nas bank, możemy samemu sprawdzić naszą historię kredytową w BIK. W końcu wystarczy niewielki błąd, aby nasza zdolność kredytowa została zmniejszona.

Opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego – podsumowanie

Jeśli kredytobiorca wpadnie w tarapaty finansowe, to powinien jak najszybciej zgłosić do banku. Najlepiej z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty. Należy również zweryfikować treść polisy ubezpieczeniowej – może pomóc rozwiązać problem spłaty.

Konsekwencje opóźnienia w uregulowaniu rat mogą być zarówno finansowe (koszty odsetek karnych i monitów), a także w postaci utrudnień w zaciągnięciu kolejnego zobowiązania. Najbardziej dotkliwym następstwem braku spłaty kredytu gotówkowego jest komornicza windykacja długu.