Oprocentowanie stałe i zmienne kredytu gotówkowego

0 /5
(Ocen: 0)

Jednym z najbardziej istotnych parametrów kredytu gotówkowego jest jego oprocentowanie. To ten czynnik ma największy wpływ na to, ile będziemy musieli zapłacić kredytodawcy za pożyczenie nam pieniędzy. Oprocentowanie zobowiązania może być stałe lub zmienne – od nas zależy, które rozwiązanie wybierzemy.

Z jednej strony cenimy sobie sytuację, w której od razu mamy jasno rozpisany i niezmienny harmonogram spłaty kredytu gotówkowego. Z drugiej jednak, czy takie rozwiązanie jest dla nas korzystne finansowo? Aktualizowanie oprocentowania o bieżące wskaźniki stóp procentowych może sprawić, że znacznie zaoszczędzimy. W podjęciu decyzji najbardziej pomoże nam wiedza i przyjrzenie się aktualnej sytuacji gospodarczej.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Zacznijmy jednak od tego, czym jest oprocentowanie kredytu gotówkowego. W skrócie to opłata, jaką ponosimy za udostępnienie nam pieniędzy przez banki. Taksa ta ma dwie składowe: pierwsza to stopa procentową, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyznacza ona cenę, jaką sam kredytodawca płaci, aby otrzymać kapitał (na przykład z lokat, środków powierzonych przez inwestorów). Drugą składową jest marża banku, czyli zysk z przekazania kapitału kredytobiorcy.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego = wskaźnik stopy referencyjnej + marża (stała)

Warto zauważyć, że im bank ma większość pewność, że spłacimy swoje zobowiązanie, to marża może być niższa. Podobnie marżę można obniżyć, gdy na przykład zdecydujemy się na produkty dodatkowe lub na ubezpieczenie. Część produktów kredytowych jest natomiast wystandaryzowana i nie mamy żadnego wpływu na wysokość marży.

Stopa procentowa, jak zostało już napisane, jest wyznaczana przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Jej wartość zależy od stanu gospodarki. Im jest ona silniejsza, tym stopy procentowe również rosną, najczęściej rośnie wtedy również inflacja. Gdy gospodarka spowalnia, to stopy procentowe są obniżane. Wskaźniki referencyjne wskazują na walutę zobowiązania. W przypadku złotówki wskaźnikiem stopy referencyjnej to WIBOR; EURIBOR dla euro, oraz LIBOR dla funtów szterlingów.

Który rodzaj oprocentowania kredytu gotówkowego wybrać?

Ocena, który rodzaj oprocentowania jest korzystniejszy, zależy przede wszystkim od tego, jaka jest aktualna sytuacja gospodarcza, jakie są prognozy na jej temat i na jak długo zaciągamy zobowiązanie. Dwa pierwsze czynniki można w zasadzie okroić do zaobserwowania wysokości stóp procentowych, a także przewidywań analityków co do decyzji RPP. Standardowo oprocentowanie kredytu gotówkowego jest aktualizowane co trzy miesiące.

Sami natomiast możemy zastanowić się nad czasem trwania umowy. Im jest on dłuższy, a rokowania ekspertów bardziej pesymistyczne, tym lepszym rozwiązaniem będzie oprocentowanie stałe. Im natomiast mniej mamy rat do zapłacenia, tym mniejszy wpływ na ich wielkość mają zmiany wysokości stóp procentowych.

Z drugiej strony należy pamiętać, że banki niechętnie udzielają długoletnich kredytów gotówkowych z oprocentowaniem stałym. Dla nich ewentualna poprawa koniunktury w tym czasie oznacza brak zysku. Dlatego też starają się zniechęcić do tego rozwiązania klientów na przykład poprzez podwyższenie marży. Zdarza się również, że proponują wyłącznie zmienne oprocentowanie zobowiązania. By porównać wysokość marży w różnych bankach sprawdź ranking kredytów gotówkowych.