Rezygnacja z umowy o kredyt gotówkowy

0 /5
(Ocen: 0)

Czasem zbyt pochopnie podejmujemy decyzję o zaciągnięciu kredytu gotówkowego. Co zrobić, jeśli po podpisaniu dokumentów kredytowych zmienimy jednak zdanie? Czy jest możliwość odwrotu?

Rezygnacja z umowy kredytowej – w jakich sytuacjach?

Zdarzają się sytuacje, w których ktoś idzie do instytucji kredytowej zapytać się tylko o ofertę, bo rozważa wzięcie zobowiązania, a wychodzi z już podpisaną umową. Zwłaszcza, jeśli przemiły pracownik banku przekonuje nas o tym, że warunki są niezwykle korzystne i to wręcz grzech z nich nie skorzystać. Dopiero w domu dokładnie wczytujemy się w dokumenty i okazuje się, że oferta wcale nie była promocyjną.

Niekiedy również dopiero, gdy znajdziemy się w domu, to zapoznajemy się dokładnie z harmonogramem spłaty kredytu gotówkowego. Może się wtedy okazać, że nie będzie nas stać na terminowe regulowanie rat. Oczywiście zdarzają się również sytuacje odwrotne: jeśli nagle się wzbogacimy (na przykład z tytułu odszkodowania), to kredyt gotówkowy nie jest już nam potrzebny.

Z wielu zatem powodów kredytobiorca może być zainteresowany rezygnacją ze zobowiązania. Jakie są warunki tego kroku? Czy są ograniczenia czasowe? O tym piszemy poniżej.

Kiedy rezygnacja z umowy o kredyt gotówkowy?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim każdy kredytobiorca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej podpisania. To jest rzecz jasna minimum, które obowiązuje wszystkie instytucje kredytowe. Możliwy czas odstąpienia może być wydłużony. Podobne zasady obowiązują również w przypadku pożyczek.

W jaki sposób skutecznie odstąpić od umowy kredytowej?

Rezygnacja z umowy kredytowej musi być złożona w formie pisemnej w oddziale banku. Dopuszczalne jest również wysłanie odstąpienia pocztą. Tutaj należy jednak pamiętać o tym, by był to list polecony za potwierdzeniem odbioru. To daje nam gwarancję skuteczności dostarczenia.

Wraz z umową kredytową powinniśmy otrzymać od banku formularz wypowiedzenia tego porozumienia. I to jest właściwa forma odstąpienia od umowy. Każdy kredytodawca bowiem może wymagać podania innych informacji.

Rezygnacja z umowy o kredyt gotówkowy – ile czasu na formalności?

Na uregulowanie wszystkich spraw z bankiem mamy gwarantowane 30 dni od daty złożenia formularza z odstąpieniem od umowy. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się dzień jej odebrania. Warto o tym pamiętać, ponieważ czasem wywierany jest nacisk na klientów. Tutaj możemy zatem zachować zimną krew.

Zakupy na raty – jak zrezygnować takiego zakupu?

O ile dość oczywiste wydaje się postępowanie w przypadku odstąpienia od zwykłego kredytu gotówkowego (zwrot pieniędzy), to co się dzieje w przypadku zakupu sprzętu na raty? Tutaj, podobnie jak wcześniej, mamy gwarantowane 14 dni na rezygnację z umowy.

Problemem jest jednak kwestia zakupionego towaru. Tutaj sprzedawca nie jest stroną umowy kredytowej i nie ma obowiązku przyjęcia od nas zwrotu. Zatem, jeśli wypowiemy umowę kredytu, to będziemy zobowiązani do zapłaty za sprzęt. Dlatego zanim wypowiemy umowę kredytową towarzyszącą zakupom z płatnością w ratach, to najpierw przeczytajmy treść porozumienia.

Odstąpienie od umowy kredytowej – koszty

Wiele osób boi się, że rezygnacja z umowy kredytowej będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. A jak jest naprawdę? Kredytodawca nie może obciążyć nas żadnymi opłatami z tytułu odstąpienia od umowy.

Musimy jednak zapłacić wszystkie koszty związane z możliwością dysponowania pieniędzy. Zobowiązani zatem jesteśmy do oddania pożyczonej kwoty, a także do zapłacenia odsetek i innych opłat związanych z możliwością dysponowania pieniędzmi. Nie możemy jednak domagać się od banku zwrotu kosztów pozakredytowych, czyli na przykład opłat skarbowych, aktów notarialnych.

Rezygnacja z umowy kredytu gotówkowego w pigułce

Na koniec przypomnijmy podstawowe informacje o odstąpieniu od umowy kredytu gotówkowego. Po pierwsze mamy możliwość tego kroku zagwarantowaną w przepisach Ustawy o kredycie konsumenckim. Zrezygnować możemy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kredytowej na formularzu udostępnionym przez kredytodawcę.

Koszty, jakie musimy ponieść, związane są z udzieleniem zobowiązania, a także możliwością dysponowania pieniędzmi przez dany okres: od wypłaty środków do odstąpienia od umowy kredytowej. Czyli kredytobiorca musi zapłacić za ten czas na przykład odsetki. Bezzwrotne są również koszty związane z wnioskowaniem o kredyt (opłata przygotowawcza).

A jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę? Pomoże w tym ranking kredytów gotówkowych, pomoże on dobrać kredyt do naszych możliwości finansowych, wskaże też najtańsze zobowiązania.