RRSO kredytu gotówkowego

5 /5
(Ocen: 1)

Jednym z najważniejszych parametrów kredytu gotówkowego jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To wskaźnik, którym jest najłatwiej jest określić koszty zobowiązania, a także dzięki niemu najszybszy sposób porównamy ze sobą dwie oferty bankowe. RRSO jest tak ważne, że zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, każda reklama kredytowa powinna zawierać informację o wysokości tego wskaźnika.

RRSO kredytu gotówkowego – jakie składowe?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu gotówkowego informuje nas o całkowitych kosztach zobowiązania w skali roku. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach. W uproszonym rachunku obliczanie pełnej kwoty do zwrotu wygląda następująco:

(kwota zobowiązania x RRSO) x czas trwania zobowiązania w latach = kwota do zwrotu

Czym są jednak całkowite koszty kredytu gotówkowego? To przede wszystkim następujące opłaty pobierane przez bank:

  • oprocentowanie,
  • prowizja,
  • opłata przygotowawcza,
  • ubezpieczenie obowiązkowe,
  • opłaty dodatkowe (na przykład administracyjne).

Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest standardowymi kosztem pożyczenia pieniędzy, jego wysokość zależy od wysokości stóp procentowych i marży banku. O ile pierwszy wskaźnik jest niezależny od kredytodawcy (stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej), to drugi już tak. Wysokość marży zależy między innymi od rodzaju zobowiązania – kredyty gotówkowe mają wyższe marże niż kredyty hipoteczne. Innym czynnikiem, wpływającym na wysokość marży jest wiarygodność kredytowa kredytobiorcy. Im wyższą bank ma pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone, tym niższe mogą być pobierane od klienta opłaty.

Jednorazowa opłata za udzielenie pożyczki to prowizja. Najczęściej jednak jest ona doliczana do rat miesięcznych. Wysokość prowizji zależy od kwoty zobowiązania – naliczana jest jako procent od sumy kredytu.

Opłata przygotowawcza najczęściej jest związana z przygotowaniem oferty dla danego klienta. Uiszczana jest ona jeszcze przed udzieleniem zobowiązania. Z tego względu, jeśli rozliczysz się z kredytu gotówkowego przed planowanym terminem, to opłata przygotowawcza nie będzie podlegała zwrotowi. Coraz mniej instytucji kredytowych decyduje się na taki rodzaj opłat.

Jeśli kredytodawca wymaga ubezpieczenia kredytu gotówkowego, to również ten koszt wliczany jest do RRSO. Najczęściej spotykanym ubezpieczeniem jest to chroniące zwrot pieniędzy w razie utraty przez kredytobiorcę pracy lub zdolności do wykonywania pracy.

Inną grupą opłat są na przykład te związane z obsługą (administracją) zobowiązania. To, w jaki sposób są pobierane zależy od ich rodzaju. Przywołana opłata administracyjna naliczana jest za każdy miesiąc trwania umowy kredytowej i doliczana do miesięcznej raty.

Jak porównywać RRSO kredytu gotówkowego?

Sposób wyliczania RRSO jest wystandaryzowany (wszystkie instytucje pożyczkowe i kredytowe liczą ten wskaźnik w identyczny sposób). Jednak porównując ze sobą zobowiązania, to warto pamiętać o następujących regułach:

Im krótszy jest czas trwania umowy, tym wyższe jest RRSO kredytu gotówkowego

Z tego względu, poza zwróceniem uwagi na RRSO, warto również przyjrzeć się również temu, na jak długo podpisujemy umowę. Niższe RRSO nie oznacza, że zapłacimy kredytodawcy mniej – będziemy płacić odsetki przez dłuższy czas, dlatego całkowita kwota do zwrotu może okazać się wyższa. Całkowita kwota do zwrotu powinna być drugim czynnikiem pod względem ważności w wyborze kredytu gotówkowego.

RRSO uwzględnia wszystkie koszty zobowiązania

Reklamy produktów bankowych bardzo rzadko mówią wprost o wszystkich kosztach zobowiązania. Najczęściej aktorzy występujący w spocie podkreślają to, co chce uwypuklić bank. Dlatego właśnie pojawia się wtedy również drobny druczek na dole ekranu, w którym jest podane RRSO.

Wskaźnik ten warto porównać z podanym oprocentowaniem. Duża różnica między nimi oznacza, że kredytodawca ma dla swoich klientów sporo dodatkowych opłat. Uczulamy Was zatem, aby bacznie się przyglądać podanym przez bank informacjom. Zwłaszcza, że zgodnie z prawem o wszystkim powinniście być poinformowani przez podpisaniem umowy kredytowej. O porównanie RRSO oparty jest nasz ranking kredytów gotówkowych.

RRSO: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu gotówkowego – podsumowanie

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest bardzo ważnym wskaźnikiem, który informuje o wszystkich kosztach zobowiązania w skali roku. Pomaga on określić, czy na kredytobiorcę czekają dodatkowe opłaty. RRSO jest również ważnym parametrem, dzięki któremu można porównać oferty banków.

Należy jednak pamiętać o tym, że samo RRSO nie jest miarodajnym parametrem. Kredytobiorca powinien się brać pod uwagę również całkowitą kwotę do zwrotu oraz czas trwania zobowiązania. Innymi czynnikami mającymi wpływ na poziom kosztów kredytu gotówkowego są: rodzaj oprocentowania, rodzaj rat, waluta kredytu.