Umowa pożyczki – na co zwrócić uwagę?

5 /5
(Ocen: 1)

Gdy pojawia się nagła potrzeba gotówki pierwsze o czym myślimy to zaciągnięcie pożyczki. Najlepiej, żeby była niedroga czyli bank oferował niskie oprocentowanie, żeby nie wymagała zbyt wielu formalności, a pieniądze zostały szybko przelane na nasze konto. Są to najważniejsze czynniki, jakie bierzemy pod uwagę przy wyborze odpowiedniego zobowiązania.

Coraz częściej decydujemy się na różnego rodzaju pożyczki gotówkowe, które gwarantują nam pożyczkę bez zaświadczeń, szybką wypłatę, a nawet możliwość podpisania umowy przez Internet bez wychodzenia z domu. Gdy zależy nam na czasie, czasem nie myślimy nawet o konsekwencjach naszych działań, cieszymy się z decyzji pozytywnej i automatycznie podpisujemy umowę nawet bez zapoznania się z jej treścią. Umowa pożyczki jest niezwykle istotnym dokumentem dlatego podpowiemy na co zwrócić największą uwagę i na co uważać podczas jej podpisywania.

mężczyzna przykładający pieczątkę do dokumentu

Umowa pożyczki a umowa kredytu bankowego

Kredyt bankowy może być udzielony wyłącznie przez banki, skoki i instytucje finansowe, a umowa kredytu musi być zawsze zawarta w formie pisemnej. Ustalenia dotyczące kredytu i umowy reguluje Prawo bankowe, dokładniej ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczki udzielają oprócz różnych instytucji finansowych także osoby cywilne, nie ma również obowiązku zawierania umowy w formie pisemnej, chociaż zaleca się, by przy większych kwotach sporządzać taki dokument dla własnego bezpieczeństwa. Warunki udzielania pożyczki reguluje kodeks cywilny. Jeśli pożyczkę pobieramy w banku to pamiętajmy, że w tym wypadku również obejmuje ją ustawa o kredycie konsumenckim, a więc umowa musi być na piśmie, a co ważniejsze musi zawierać wszystkie niezbędne szczegóły, zgodnie prawem bankowym.

Co to jest i co powinna zawierać umowa pożyczki bankowej?

Umowa pożyczki bankowej to dokument sporządzony na piśmie, w którym pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania pożyczkobiorcy ustalonej sumy pieniędzy w gotówce lub przelewem na wskazany numer rachunku w ustalonym z góry terminie. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej sumy łącznie z odsetkami i innymi kosztami naliczonymi przez bank w terminie, o którym mówi umowa. Dokument taki powinien określać następujące szczegóły:

dane osobowe i adresowe stron umowy, czyli nazwę i adres placówki banku, w którym podpisujemy umowę oraz imię i nazwisko, PESEL i adres pożyczkobiorcy;

rodzaj pożyczki, cel, na jaki została udzielona;

rodzaj zabezpieczenia jeśli był wymagany;

kwotę pobranego kredytu i całkowitą sumę do spłaty zobowiązania;

wysokość oprocentowania, czy jest stale czy zmienne i jakie warunki decydują o ewentualnej zmianie jego wysokości;

wysokość prowizji za udzielenie kredytu i sposób, w jaki zostanie pobrana, czy z góry z wkładu kredytobiorcy czy doliczona do raty pożyczki;

wysokość opłaty przygotowawczej, jeśli została naliczona przez bank;

wysokość kosztu ubezpieczenia i co ono obejmuje;

wysokość miesięcznych rat i sposób dokonywania płatności;

informacje o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej podpisania;

informacje o wcześniejszej całkowitej bądź częściowej spłacie zobowiązania;

termin sporządzenia umowy i przelania środków dla kredytobiorcy;

warunki dokonywanie wszelkich zmian zapisów zawartych w umowie;

postępowanie banku w razie niewywiązywania się kredytobiorcy z harmonogramu spłat.

Zawsze czytaj umowę!

Jeśli ktoś poinformuje nas kiedyś, że gotówka zostanie wkrótce przelana wystarczy tylko podpisać umowę i nie da nam jej nawet do przeczytania, nigdy jej nie podpisujmy, ponieważ osoba taka nie działa zgodnie z prawem. Zawsze możemy zapoznać się z treścią umowy bez względu czy dotyczy ona pożyczki bankowej czy nawet takiej zawieranej z osobą prywatną. W przypadku zobowiązań bankowych dodatkowo możemy otrzymać wzór umowy przed jej podpisaniem i na spokojnie zapoznać się z jej treścią u siebie w domu. Umowy pożyczek mogą zawierać wiele ważnych informacji, które ułatwią nam wywiązywanie się z jej warunków, a także uchronią nas przed ewentualnymi kruczkami. Będą to wszystkie zapisy małym druczkiem, o których pracownik danej instytucji mógł nas wcześniej nie poinformować, jak dodatkowe koszty czy ewentualna zmiana warunków w trakcie trwania umowy. Wiemy już jakie informacje są najważniejsze i na co powinniśmy zwrócić uwagę, powinno nam to ułatwić przebrnięcie przez wielostronicowy plik papierów i bez problemu wychwycimy niezbędne informacje.

Zmiany w trakcie obowiązywania umowy

Do najczęstszych zmian należy zmiana wysokości oprocentowania. Za każdym razem gdy koszt kredytu i wysokość naszej raty ulegają zmianie, ponieważ doszło do przeliczenia wysokości stóp oprocentowania kredytodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować kredytobiorcę na piśmie. Dokument taki powinien zawierać aktualną stawkę oprocentowania, wysokość raty, liczbę rat i terminy spłat. Jeśli kredytodawca już w umowie zawarł adnotację, że informacje o zmianach stawki oprocentowania będą ogłaszane na stronie banku to nie ma konieczności wysyłania zawiadomień. Jeśli wprowadzone zmiany dotyczą innych warunków umowy np. zmian przedmiotu ubezpieczenia, a pożyczkodawca informował w umowie o możliwych zmianach w warunkach ubezpieczeniowych to działa zgodnie prawem, a pożyczkobiorca musi wyrazić na to zgodę.

Umowa pożyczki dla celów dowodowych

Jeśli zaciągamy zobowiązanie od instytucji pozabankowej lub od osoby prywatnej, które proponują nam pożyczkę na podstawie ustnej umowy, powinniśmy odmówić. Przyjęło się aby umowę pisemną sporządzać zawsze gdy kwota zobowiązania przekracza już 1000 zł. Gdyby jedna ze stron przestała wywiązywać się z ustalonych warunków umowy dokument taki będzie najważniejszym dowodem w sprawie gdy zechcemy wejść na drogę postępowania sądowego. Umowa zawsze powinna zawierać datę zawarcia, kwotę pożyczki, ustalony przez obie strony koszt udzielenia tej pożyczki, termin lub terminy spłat jeśli strony zdecydowały się na formę ratalną, sposób spłaty czy w gotówce czy przelewem i czy mogą nastąpić jakieś zmiany w trakcie trwania umowy. Jeśli zdecydujmy się na spłatę zobowiązania w formie gotówkowej pamiętajmy aby zawsze dodatkowo prosić o pisemny dowód dokonanej przez nas wpłaty, a w nim datę płatności i jej kwotę.

Umowa pożyczki – dlaczego jest tak ważna?

Bez względu na to czy umowę podpisujemy w banku, czy w innej instytucji jest to jedyny dokument, który określa najważniejsze postanowienia obu stron dotyczące udzielonego zobowiązania. Stanowi zatem ochronę zarówno dla kredytobiorcy jak i kredytodawcy. Daje nam gwarancję, że druga strona wywiąże się z warunków umowy, a jeśli nie mamy pisemny dowód, który posłuży nam w ochronie naszych praw podczas ewentualnego procesu sądowego. Jeśli umowę podpisujemy w banku, możemy mieć pewność, że zawiera ona wszystkie niezbędne elementy i zapisy najważniejszych kosztów. Jeśli dokładnie zapoznamy się z jej treścią żadne koszty i nieoczekiwane zmiany wysokości rat nas nie zaskoczą. Pamiętajmy, nawet jeśli pożyczamy gotówkę od znajomego, a ustalony wspólnie koszt to kwota symboliczna i wydaje nam się, ze jest to forma koleżeńskiej pomocy i tak zadbajmy o sporządzenie odpowiedniego dokumentu. Będzie to zabezpieczenie dla nas jak i potwierdzenie dla drugiej strony, że zamierzamy dokładnie wywiązać się z ustaleń.