Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

0 /5
(Ocen: 0)

Spłata kredytu gotówkowego może odbywać się w ustalonych z bankiem ratach. Czasem jednak wcześniej dysponujemy większą kwotą. Warto zatem wiedzieć, jakie korzyści możemy odnieść z wcześniejszej spłaty zobowiązania. I czy są to wyłącznie korzyści? O całej procedurze wcześniejszego uregulowania kredytu gotówkowego jest właśnie nasz artykuł. Zachęcamy Was do lektury, jeśli właśnie rozważacie ten krok.

Lektura umowy kredytowej – dowiesz się o warunkach szybszej spłaty

Pierwsze, co należy zrobić, to sprawdzić zapisy podpisanej umowy. Im dłuższy jest okres kredytowania, tym częściej pojawiają się zastrzeżenia dotyczące wcześniejszej spłaty zobowiązania. Zastrzeżenie może dotyczyć okresu, w którym nie może dojść do wcześniejszego uregulowania kredytu. Bank może również pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę. Jeśli w Waszym dokumencie zawarty jest właśnie ustęp o pobieraniu opłaty, to warto wyliczyć, ile będzie Was to kosztować.

Na szczęście, w przypadku kredytów gotówkowych rzadko kiedy stosowane są takie klauzule.

Jaka kwota przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego?

Warto pamiętać o tym, że kwota do zwrotu w przypadku przedterminowego uregulowania kredytu gotówkowego, może być niższa od zakładanej sumy. Dlatego właśnie powinniśmy zgłosić kredytodawcy chęć szybszej spłaty zobowiązania i złożyć wniosek o wyliczenie należnej kwoty. Dzięki temu uzyskamy jednoznaczną odpowiedź na pytanie, ile dokładnie pieniędzy mamy oddać bankowi; unikniemy również niedopłat.

A w zasadzie skąd różnice między zakładanymi kwotami do spłaty, a tymi rzeczywistymi? Tutaj wszystko zależy od tego, w jaki sposób bank wyliczy kwotę. I tutaj należy wiedzieć, że niektóre koszta kredytu ponosimy z góry, a inne “z dołu”.

Na przykład z góry płacimy prowizję lub ubezpieczenie. Opłaty te są ustalane jeszcze przed wypłaceniem zobowiązania i doliczone do kwoty spłaty. “Z dołu” płacimy odsetki kredytowe. Oznacza to, że oprocentowanie i marża są naliczane co miesiąc od zaktualizowanej kwoty kapitału.

Zwrot części kosztów kredytu gotówkowego

Po wcześniejszej spłacie zobowiązania, kredytobiorca może zwrócić się do banku o zwrot części poniesionych kosztów. Chodzi tutaj przede wszystkim o te płatne z góry. Kredytodawca obliczając koszty kredytu wylicza te opłaty na podstawie planowanego okresu kredytowania. Jeśli zatem spłacimy zobowiązanie wcześniej, to również nadpłaciliśmy te koszta.

Dokument w sprawie zwrotu części kosztów kredytowych opublikowali w maju 2016 roku wspólnie Rzecznik Finansowy oraz UOKiK. Ma on działać dyscyplinująco na instytucje kredytowe, które odmawiały swoim klientom zwrotu proporcjonalnej części kosztów.

Problem zwrotu odsetek przy szybszej spłacie kredytu gotówkowego

Rzecznik finansowy wskazuje ponadto, że również odsetki powinny być częściowo zwracane kredytobiorcom. Tutaj jednak nie jest to tak jednoznaczne. Wszystko bowiem zależy od tego, w jaki sposób bank wyliczył całkowitą kwotę do zwrotu.

W prawidłowej procedurze kredytodawca powinien naliczyć odsetki od sumy zadłużenia na dzień regulowania spłaty. W tym przypadku nie ponosimy zatem dodatkowych kosztów, banki zatem mają solidne podstawy, by wniosek o zwrot odsetek odrzucić.

Inaczej rzecz się ma, gdy instytucja kredytowa do kwoty zwrotu doliczy odsetki, które byśmy zapłacili, gdyby zobowiązanie trwało określony w umowie czas. W takim przypadku ponosimy koszty, które poprzez skrócenie czasu trwania umowy powinny być niższe. Jeśli zatem mamy wątpliwości, w jaki sposób bank wyliczył całkowita kwotę do zwrotu, to złóżmy wniosek o wyjaśnienie tej kwestii.

Jaka część kosztów do oddania?

Czasem wątpliwości budzi również to, jaka część kosztów powinna nam być zwrócona. Postaramy się zatem pomóc rozwiązać ten problem. W przypadku niektórych opłat (ubezpieczenie, prowizja) sprawa jest prosta. Bank mianowicie powinien zwrócić nam kwotę wynikającą z proporcji: ilość rat, o które zostanie skrócona spłata, do ilości rat, które były rozpisane w umowie. Dla przykładu: jeśli zaciągnęliśmy kredyt ze spłatą w 36 ratach, a na wcześniejszą spłatę decydujemy się po 24 miesiącach, to kredytodawca powinien zwrócić nam ⅓ (12/36) poniesionych kosztów związanych z ubezpieczeniem.

Nieco inaczej sytuacja wygląda z odsetkami. Nie są one bowiem opłatą stałą, ale zmniejszają się wraz z kolejnymi ratami i spłaconym kapitałem. Z racji tego dość oczywiste jest, że na początku spłaty odsetki są wyższe niż na przykład po upływie dwóch lat. Dlatego w tym przypadku żądanie zwrotu odsetek, tak aby ich opłacona suma wynosiła ⅔ zakładanej pierwotnie kwoty, zostanie odrzucone przez bank.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – podsumowanie

Podsumujmy zatem wszystkie aspekty wcześniejszego uregulowania kredytu gotówkowego. Poza tym, że zyskujemy spokój związany z pozbyciem się zobowiązania, to również możemy zaoszczędzić. Dzieje się tak dlatego, że bank zwróci nam część poniesionych kosztów. Trzeba tylko wcześniej doczytać, czy za wcześniejszą spłatę nie będzie naliczona dodatkowa opłata i czy ewentualnie nie przewyższy ona naszych korzyści.

Dodatkowo, jeśli wcześniej spłacimy zobowiązanie, to informacja taka znajdzie się w naszej historii kredytowej. Jak to wpływa na naszą ocenę przez kredytodawców? Bardzo pozytywnie, ponieważ jest to oznaką, że mamy większość zdolność kredytową niż wynika to z analizy. A zatem, jesteśmy bardziej wiarygodnymi klientami.