BIK – co warto o nim wiedzieć?

3.67 /5
(Ocen: 3)

Biuro Informacji Kredytowej jest używane często jako straszak na osoby zaciągające kredyty i pożyczki. Traktowane jest przez banki i parabanki jako narzędzie mobilizujące do regularnych spłat zobowiązań. Jeśli około 90% danych w BIK stanowią pozytywne informacje o kredytobiorcach, to w rzeczywistości instytucja ta nie jest taka straszna, jak się ją przedstawia. O tym, co warto wiedzieć na temat BIK, znajdziesz w naszym artykule.

BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich w 1997 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępniania danych na temat zobowiązań udzielanych przez instytucje finansowe z rynku kredytowego w Polsce. Zatem znajdują się tam dane osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które realizują swoje zobowiązania kredytowe oraz finansowe. 

BIK posiada w bazie informacje o 145 mln rachunków kredytowych, które należą do 24,6 mln Polaków. Warto zaznaczyć, że większość z nich stanowią klienci indywidualni, natomiast tylko 1,4 mln dotyczy firm, rolników oraz innych podmiotów. W tej grupie największą część liczą mikroprzedsiębiorcy i jest ich aż 841 tys.

Najbardziej popularnymi usługami Biura Informacji Kredytowej są raporty czy alerty. Jednak wciąż poszerza ono swoją działalność o dodatkowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. W tym artykule przedstawimy usługi dla klientów indywidualnych.

Alerty BIK

Dzięki Alertom BIK zostaniesz poinformowany za pomocą wiadomości SMS i e-mail o próbach wyłudzenia kredytu i innych zobowiązań na Twoje dane. System ten działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W ramach tej usługi możesz otrzymać następujące rodzaje powiadomień:

 • ochrony przed wyłudzeniem – w momencie wpłynięcia zapytania do baz BIK i BIG InfoMonitor otrzymasz alert.
 • kontrola finansów – dowiesz się o zaległości w spłacie zobowiązań.
 • informacja o zmianie – będziesz wiedział, kiedy i jaka informacja została zaktualizowana, np. o zamknięciu zobowiązania kredytowego, czy terminowej spłacie.
 • komunikat cykliczny – raz w miesiącu otrzymasz informację, że BIK nie odnotował nowego zobowiązania i nie wpłynęło żadne zapytanie o Twoje dane.

Wszystkie szczegółowe informacje o otrzymanych alertach znajdziemy w panelu użytkownika na stronie internetowej BIK.

Analizator Kredytowy BIK

Analizator Kredytowy BIK to narzędzie, które oblicza szanse na otrzymanie kredytu, uwzględniając dane zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Oprócz oceny szans na otrzymanie kredytu, uzyskamy także ostrzeżenie o przekredytowaniu. Jeżeli je otrzymamy, nie powinniśmy ubiegać się o kredyt. Oprócz tego można dowiedzieć się, jak zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania. W wynikach zostaną zasugerowane zmiany parametrów zobowiązania. Taka analiza będzie również zawierała ocenę punktową (tzw. scoring) oraz scoring na tle innych kredytobiorców. Dostęp do analizatora jest możliwy tylko wtedy gdy posiadasz Raport BIK, gdyż znajdują się tam dane potrzebne do obliczeń.

Wskaźnik BIK

Ocena Twojej rzetelności finansowej jest niezwykle ważna, a w szczególności, gdy planujesz zaciągnąć kredyt. Wskaźnik BIK ma trzy statusy: 

 • zielony – oznacza brak opóźnień w spłacie zobowiązań,
 • pomarańczowy – opóźnienia w regulowaniu zobowiązań do 30 dni,
 • czerwony –  masz opóźnienia w spłacie zobowiązań kredytowych powyżej 30 dni lub dług został wpisany do BIG InfoMonitor.

Informację o statusie znajdziemy w panelu użytkownika w portalu BIK.

Zastrzeganie dokumentów i zastrzeżenie kredytowe 

Zastrzeżenie dokumentów uchroni przed wyłudzeniem na nasze dane np. w przypadku, gdy zgubimy dowód osobisty. Jeżeli zgłosimy dokument do systemu Dokumenty Zastrzeżone, to nikt nie będzie mógł zaciągnąć zobowiązania na nasze dane. O zastrzeżeniu zostaną poinformowane wszystkie banki w Polsce, poczty i operatorzy telefonii komórkowej. Warto zaznaczyć, że usługa ta jest darmowa. Natomiast zastrzeżenie kredytowe jest usługą w ramach Alerty BIK, co wiąże się z opłatą. Włączenie tego zastrzeżenia oznacza, że nie wyrażamy zgody na udzielanie zobowiązań kredytowych na nasze dane. Taką informację otrzymają banki i firmy pożyczkowe, które są partnerami BIK.

Sprawdzenie dowolnej firmy

Masz jakieś obawy dotyczące danej firmy? BIK również przygotował trzy usługi, z których możesz skorzystać. Są to:

 • Raport o Kontrahencie – dzięki niemu sprawdzisz, czy dana firma nie jest wpisana do rejestru dłużników.
 • Wskaźnik o Kontrahencie – poinformuje Cię o sytuacji płatniczej sprawdzanej firmy.
 • Alerty o Kontrahencie – otrzymasz wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wpisie obserwowanej firmy do rejestru dłużników BIG InfoMonitor lub nie będzie terminowo regulować swoich zobowiązań.

Dzięki tym usługom dowiesz się, czy firma jest rzetelna. Takie informacje mogą być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy kupujemy mieszkanie od dewelopera bądź jesteśmy zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie.

Raport BIK

Raport BIK to nic innego jak podsumowanie historii kredytowej (informacje o aktualnie spłacanych i spłaconych kredytach) oraz innych zobowiązań. Dzięki raportowi dowiemy się, kto sprawdzał dane, czy wszystkie zobowiązania są uregulowane, czy regularnie i prawidłowo informacje są przekazywane do BIK oraz, co widzi bank podczas weryfikacji bazy BIK. 

Jak sprawdzić BIK?

Już wiesz, co dokładnie oferuje Biuro Informacji Kredytowej, ale wciąż nie wiesz, jak sprawdzić BIK? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz właśnie tutaj. Sprawdzenie BIK jest bardzo proste i z pewnością nie sprawi Ci problemu, a jedynie przyniesie wiele korzyści. 

Pierwszym krokiem jest założenie konta na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej. W tym celu musisz podać dane, takie jak imiona i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości, jego seria i numer, data wydania i ważności oraz adres zamieszkania. 

Następnie trzeba potwierdzić swoją tożsamość poprzez załączenie do formularza skanu dowodu osobistego. Można przesłać go listem poleconym, jednak czas weryfikacji znacznie wydłuży się nawet o kilka dni. Dodatkowo należy wykonać przelew identyfikacyjny w wysokości 1 zł na wskazany numer bankowy. Po potwierdzeniu tożsamości otrzymamy e-mail z linkiem aktywacyjnym, który musimy kliknąć. Zostaniemy przekierowani do strony, gdzie należy wpisać kod otrzymany SMSem i ustalić hasło do konta. 

Po założeniu konta w serwisie możemy wybrać usługę BIK, która nas interesuje. W Raporcie BIK znajdziemy wszystkie informacje o historii kredytowej, czyli zaciągniętych zobowiązaniach, opóźnieniach w spłacie czy zaległościach. Aby pobrać raport, musimy dokonać odpowiedniej opłaty. Po opłaceniu zostanie wygenerowany dokument, który można pobrać i zapisać w formie pliku PDF.

Historia kredytowa w BIK

Na samym początku warto podkreślić, że Biuro Informacji kredytowej nie tylko gromadzi negatywne dane, ale także i te pozytywne. Pozytywną historię kredytową tworzą informacje o terminowo spłacanych zobowiązaniach. Ogólnie rzecz biorąc historia kredytowa to relacja z tego, jak wygląda nasza przeszłość jako klientów instytucji finansowych. Zatem zebrane dane dotyczą:

 • ilości obecnie zaciągniętych zobowiązań,
 • ilości zobowiązań w przeszłości,
 • szczegółowych informacji o kredytach (np. data udzielenia, rodzaj kredytu, ilość rat), 
 • opóźnień w spłacie zobowiązań,
 • zaległych rat kredytu, 
 • podjęcia działań windykacyjnych lub egzekucji należności,
 • zamknięcia rachunku.

Kredytodawca może z tych danych wyciągnąć informacje również o tym, w jaki sposób wnioskujący o kredyt, gospodarują swoim środkami. Częste opóźnienia ze spłatą zobowiązań, mogą źle wpływać na ocenę historii kredytowej.

Czy historia kredytowa ma jakieś znaczenie w przypadku kredytu hipotecznego?  Oczywiście! Nie chodzi tutaj wyłącznie o udzielenie lub nie zobowiązania, ale również wysokość marży. Im lepsza historia kredytowa, tym na lepsze warunki można liczyć.

Jak poprawić historię kredytową w BIK?

Ze względu na lepsze warunki kredytu, warto poprawić swoją historię kredytową. To właśnie od niej będzie zależało, czy bank oceni nas jako wiarygodnych kredytobiorców. Nie posiadasz wpisów w BIK? Dla instytucji finansowej jesteś anonimowy. W takim przypadku kredytodawca nie wie, czy terminowo spłacasz zobowiązania. Zatem brak historii kredytowej może niekorzystnie wpływać na warunki kredytu hipotecznego. 

Na szczęście zbudowanie pozytywnej historii to nic trudnego. Wystarczy zaciągnąć zobowiązanie na niewielką kwotę, np. wziąć sprzęt AGD lub RTV na raty. Spłacając je w określonym terminie w umowie, stajemy się wiarygodni finansowo. Jest to bowiem szybki, tani i skuteczny sposób na zbudowanie historii w BIK. Jeżeli nie potrzebujesz sprzętu, możesz uruchomić debet na koncie lub założyć kartę kredytową. Jednak musisz pamiętać, aby zawsze spłacić całe zadłużenie powstałe w danym okresie rozliczeniowym. Kartę kredytową przed złożeniem wniosku o kredyt należy zamknąć, gdyż obniży zdolność kredytową.

Wykorzystanie limitów kredytowych również może wpłynąć na historię. Jeżeli wykorzystujemy go co miesiąc, bank może stwierdzić, że mamy problem z zarządzaniem swoimi finansami. Z dużym prawdopodobieństwem obniży to scoring kredytowy. Pamiętaj, aby rozsądnie korzystać z karty kredytowej, bądź planując zaciągnięcie kredytu, z niej zrezygnować. 

Terminowa spłata rat zobowiązań również jest ważna. Opóźnienie ponad 60 dni w spłacie raty kredytu spowoduje wpis do bazy BIK, a zatem obniży scoring kredytowy. W przypadku negatywnych wpisów będą one widniały w bazie przez 5 lat. Jak wyczyścić BIK? O tym w dalszej części artykułu.

BIK a zdolność kredytowa

Historia kredytowa i zdolność kredytowa to dwa ważne czynniki, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji kredytowej przez bank. Nasza historia kredytowa zostanie sprawdzona w BIK. Warto przypomnieć, że zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami w określonym terminie w umowie. Dzięki jej ocenie bank będzie wiedział, czy potencjalny kredytobiorca będzie terminowo regulował udzielony kredyt.

Zatem na zdolność kredytową wpłynie historia w BIK. To na jej podstawie można sprawdzić, jak wcześniej spłacaliśmy zaciągnięte zobowiązania. Jeżeli zaciągnięty kredyt został terminowo uregulowany, wzrośnie scoring kredytowy. Jednocześnie przełoży się to na zwiększenie zdolności kredytowej. Warto zaznaczyć, że oprócz historii kredytowej na zdolność wpływają także inne czynniki np. wiek kredytobiorcy, stan cywilny, osiągany dochód i wydatki, czy liczba osób w gospodarstwie domowym.

Scoring kredytowy z BIK

Scoring kredytowy to ocena punktowa, dzięki której instytucje finansowe mogą ocenić ryzyko udzielenia kredytu. Im wyższa taka ocena, tym wyższa wiarygodność kredytobiorcy, a więc większa szansa na otrzymanie zobowiązania.

BIK zestawia informacje podane we wniosku kredytowym z tymi, które ma w swojej bazie. Oznacza to, że wnioskodawca jest zestawiany z kredytobiorcami podobnymi do niego. Dzięki tak stworzonej grupie porównawczej można określić, jakie jest ryzyko braku spłaty zobowiązania. Grupę odniesienia tworzy się na podstawie wielu parametrów wnioskodawcy, m.in.:

 • wiek,
 • płeć,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • poziom zarobków,
 • rodzaj umowy,
 • stan cywilny,
 • liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Przy wyliczaniu scoringu Biuro Informacji Kredytowej weźmie pod uwagę terminowość spłaty zobowiązań, skłonność do zadłużania się czy też przekraczanie limitów na kartach kredytowych oraz debetowych na kontach. Porównanie naszego profilu z profilem innych kredytobiorców również zostanie uwzględnione w ocenie.

Raport BIK – ile kosztuje?

Niestety, nie sprawdzimy już pojedynczego raportu BIK za darmo. Musimy za niego zapłacić. Jednak wystąpienie o raport w BIK pozwoli zweryfikować, czy wszystkie zawarte tam dane są aktualne, prawidłowe oraz czy nie zapomnieliśmy o jakimś niespłaconym zobowiązaniu. Jest to szczególnie ważne, gdy planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny

Pojedynczy raport BIK dla klientów indywidualnych kosztuje 39 zł. Kupując pakiet 12 raportów do wykorzystania w rok, zapłacimy 99 zł. Wybierając ten pakiet, będziemy mogli korzystać z usług, takich jak Wskaźnik BIK, Alerty BIK, Zastrzeżenie kredytowe oraz  możliwość zastrzegania dokumentów. Jak można zauważyć, zakup pojedynczego raportu nie jest zbyt opłacalny.

Jak wyczyścić BIK? Sprawdzamy!

Jeżeli posiadasz negatywne wpisy w bazie, a chcesz zaciągnąć kredyt, z pewnością chciałbyś ich się pozbyć. Jednak nie można wyczyścić BIK. Jak wcześniej wspominaliśmy, negatywne wpisy są przechowywane w bazie przez 5 lat. Jedynym skutecznym sposobem będzie odczekanie tego czasu, a następnie odwołanie zgody na przetwarzanie danych o kredycie, którego dotyczy ten wpis. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie zostanie on wzięty pod uwagę przy weryfikacji bazy przez instytucje finansowe. 

Jeżeli w BIK widnieje niekorzystny wpis, który jest nieprawdziwy lub nieaktualny, można złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem instytucji finansowej, która przekazała informację do biura, wraz z jej pisemnym uzasadnieniem. Pozwoli to na wyczyszczenie niewiarygodnych informacji. 

BIK – co trzeba wiedzieć?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi, przetwarza i udostępnia dane na temat zobowiązań udzielanych przez banki czy firmy pożyczkowe. Oprócz raportu BIK oferuje także inne usługi, jak alerty, analizator kredytowy, wskaźnik BIK, zastrzeganie dokumentów, zastrzeżenie kredytowe, sprawdzenie dowolnej firmy. Jednak większość z nich jest związana z opłatą. W przypadku pojedynczego raportu to aż 39 zł. Powinniśmy bowiem rozważyć, czy potrzebujemy tych usług.

Historia kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję kredytową. Do oceny ryzyka wnioskującego o kredyt, kredytodawca wykorzysta raport BIK. Historia może być pozytywna, negatywna, a nawet jej nie być. W przypadku, gdy nie posiadamy jej, musimy ją zbudować, aby w oczach banku być wiarygodnym kredytobiorcą. Należy pamiętać, aby terminowo spłacać wszystkie zobowiązania, gdyż negatywnych wpisów nie można wyczyścić. Takie wpisy widnieją w bazie aż przez 5 lat. Jak można zauważyć, BIK nie jest taki straszny, a czasem jest bardzo użyteczny – dzięki niemu dowiemy się, jak jesteśmy postrzegani przez instytucje finansowe.